KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY to:

kapitał przeznaczony na wyrównanie strat wynikających z wypadków losowych bądź klęsk, a także na zabezpieczenie osób, które nie mogą same się utrzymać (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.673

SZARA MYSZ, SZAFA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, RYTOWNIK, PARK SZTYWNYCH, ZWROT, ŚWIATŁA, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, CAŁY TON, RZEP, RĘCZNIAK, GOTÓWKOMAT, WZW D, JOGURT, PRZYDAŚ, ZAKOPIANKA, SZCZENIARA, GMINNOŚĆ, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CWAJNOS, WINNICA NABOTA, KATEGORYCZNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KĄT, SZALE, PRZEGLĄDARKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, CIĄGNIK KOŁOWY, ZASTAW REJESTROWY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, AGENEZJA NERKI, CHARYZMA, JEDWAB OCTANOWY, KOLEGIUM, BEZBRONNOŚĆ, ASTRONOM, RACHITYK, PROSTOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, HIPOSTAZA, KAZUISTA, TROLLING, FIZYKA SŁOŃCA, DYFERENCJACJA, WIEDŹMA, RADIO TAXI, FORUM, DRABINA, NAWIJACZ, KRUCHOŚĆ, NASTRÓJ, GEOGRAF, ŁASZT, RACHUNEK BIEŻĄCY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, HORYZONT CZĄSTEK, INGRESJA MORSKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ORTOPTYCZKA, KLĄTWA, PRZYBYTEK, BRYŁA SZTYWNA, BRYZA, FRONT, WOREK TRZEWIOWY, LINIA GŁOWY, SKRĘCENIE STAWU, DEWOCJONALIA, DURNOWATOŚĆ, ASOCJACJA, RURA BANGALORE, ZMOTORYZOWANY, SYSTEMOWOŚĆ, PENDŻABSKI, STREFA PERYGLACJALNA, GHAST, BEZNADZIEJA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, OGÓREK KISZONY, TELECENTRUM, NIEBOGA, JAJKO W KOSZULCE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KOLARKI, ODRZUT, MASTYKS, FILM KATASTROFICZNY, WOZOWNIA, TRANSPONDER, KRANIOLOGIA, ASOCJALNOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, RURALISTYKA, BEZBOLESNOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, GRA WSTĘPNA, OBJAWIENIE PRYWATNE, CYNAMONKA, PŁYWANIE, SCEPTYK, PERILLA ZWYCZAJNA, KLATCHIAŃSKI, MORFOGENEZA, KONWOJER, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ZAŁOM, NATURALIZM, BASEN PORTOWY, CASUAL, RYGORYSTKA, GRUPA WSPARCIA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, GERMANISTYKA, NARĄBANIE SIĘ, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ZLEWNIA, ZGRAJA, SHORT-TRACK, KOPANINA, TASIEMIEC UZBROJONY, STROFANTYNA, ELOPSOPODOBNE, ŚLEPA PRÓBA, EPILEPTOLOG, BEZCZELNOŚĆ, OKRUSZYNKA, PISMO RYSUNKOWE, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PIKIETA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, JAPOŃSKI, MATRYKUŁA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ROZDZIAŁEK, UPRAWIACZ, DOBRO KLUBOWE, POKŁAD GŁÓWNY, KOLCZATKA, SĄD OSTATECZNY, OSTRONÓG, INTERGLACJAŁ, PĘDRAK, IMPRESYWNOŚĆ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, GÓWNOZJAD, MĘTY SPOŁECZNE, SIODŁO DAMSKIE, STARY WRÓBEL, ORGANMISTRZ, OFENSYWA, FASOLA SOJOWA, OSTROGA PIĘTOWA, ZAKURZENIE, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, ZAKŁADKA, OSZCZĘDNOŚCI, FIGURA MYŚLI, BATON, WZORNIK, STAROGERMAŃSKI, HARROD, PIERWSZOŚĆ, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, JĘZYCZNIK, JARZMO, BECZKA, RATA KAPITAŁOWA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WÓR, DRWINA, KIERZNIA, DINODONTOZAUR, PAMIĘTNIK, FEMTOCHEMIA, TUBKA, PRAWO UNIJNE, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, OSTRY BRZUCH, DRUT, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ŚWIĘTA, PODMIOT LOGICZNY, ASOCJALNOŚĆ, KAZAMATA, NIEKONKRETNOŚĆ, PODWODNY STAWIACZ MIN, SŁUŻBA, MIESZKALNOŚĆ, BEZDNIA, PODRÓŻ, KOCHAŚ, OPAS, GWIAZDA, KOLEKTYW, PRZEŻYCIE, ZMROK, TERMOS, MULDA, MĘKI TANTALA, AZYTROMYCYNA, KROSOWNICA WIZYJNA, KANCIASTOŚĆ, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, GRA POJEDYNCZA, WIEK POPRODUKCYJNY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, BARWA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, CHASERKA, FLESZ, ZEBRA STEPOWA, WĘZEŁ, KONTRAST, KOŃ APPALOOSA, OKNO KROSNOWE, KLUCZ PARTYJNY, PODZIAŁKA, POJAZD KOLEJOWY, GRZYB PLEŚNIOWY, REMISIK, IMIENNICTWO, HARDTOP, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, CELTYJKA, CZWARTACZKA, PARANOIK, STYPENDIUM, BRUKSELA, FENETYKA, PRZETARG OGRANICZONY, MONILOFITY, TELEMARK, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, TUSZ, SOSJERKA, DUK, WESTERN, PRZEPOJKA, SAROS, STAN, NEFROLEPIS, SMOCZA KREW, PIRAMIDA, ART ROCK, PAPROTKOWATE, WASAL, NEOPOZYTYWIZM, WYCIĄGARKA, POWIEŚĆ BRUKOWA, CHRYSTOFANIA, BICIE CZOŁEM, PRZESYP, KAPLICA PRZYCMENTARNA, HISTORYZM CEGLANY, AMALGAMAT, FURAŻER, ANKIETOWANA, ALEJA SZTYWNYCH, JUWENALIA, MLECZAJ LEPKI, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KOŁO MAŁE, KOWALNOŚĆ, GASTRONOM, GROMADA, MADRASA, MIKROSOCZEWKA, PINGWINY, ROZWOLNIENIE, KONWERGENCJA, SUWNICA BRAMOWA, HACKER, WĘZEŁ RYBACKI, OSŁONICA, CERAMIKA SZNUROWA, ZAKŁADKA, CIEMNOTA, SUBREGION, GÓRY KOPUŁOWE, SPRAWNOŚĆ, WICIOKRZEW, ŁUK BLOCZKOWY, NIEWIERNOŚĆ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KURTYNA ZERO, ZROBIENIE RUCHU, ZBRODNIA HITLEROWSKA, DZIECINNOŚĆ, STRADIVARIUS, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, PREMIA GWARANCYJNA, SKÓRNIK, BIERNY OPÓR, ŚMIERDZĄCE JAJO, FAZA, WYRAJ, ?DOBRO KOMPLEMENTARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.673 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY kapitał przeznaczony na wyrównanie strat wynikających z wypadków losowych bądź klęsk, a także na zabezpieczenie osób, które nie mogą same się utrzymać (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY
kapitał przeznaczony na wyrównanie strat wynikających z wypadków losowych bądź klęsk, a także na zabezpieczenie osób, które nie mogą same się utrzymać (na 22 lit.).

Oprócz KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KAPITAŁ PRZEZNACZONY NA WYRÓWNANIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKÓW LOSOWYCH BĄDŹ KLĘSK, A TAKŻE NA ZABEZPIECZENIE OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SAME SIĘ UTRZYMAĆ. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x