LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIŚCIEŃ to:

liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 7 lit.)LIŚĆ ZARODKOWY to:

liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.373

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WYWÓZ, WAŁ, ELEMENT, DNA MOCZANOWA, GAWĘDA SZLACHECKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, WIRUS, SŁOWACYSTYKA, POKER ROZBIERANY, JĘZYK POLSKI, LOT, RADIANT, GEN FUZYJNY, POTOK, CHOROBA BRUGADÓW, TUNDRA, WYŁOŻENIE SIĘ, NIEROZEZNANIE, CNOTLIWA ZUZANNA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, NATURA, ADEPTKA, GOŁĄBEK, TROFOBLAST, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, PERYSELENIUM, WYŁAWIACZ, SPRAWDZIAN, BARKAN, REALISTA, ZAKON MENDYKANCKI, ARMIA, TELEGRAF OPTYCZNY, PRZYCISK DZWONKA, PISUM, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SPLENDID ISOLATION, BETONKA, PROTEZOWNIA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ADAT, SYJON, ZAPAŚĆ, KOMUNA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, LEUMAFIT, SZEW PODNIEBIENNY, KONFRONTACJA, BĘBNICA, ŁOMOTANIE, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, GŁOWNIA, TOALETA, KOHORTA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, TARAS WIDOKOWY, WĄTEK, ATRAZYNA, KRANIOLOGIA, GASTROLOG, FUNK ART, SPOLEGLIWOŚĆ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, JUBILEUSZ, MASALA DOSA, DYLETANT, WYGRZMOCENIE SIĘ, MEDYCYNA KOSMICZNA, RASOWOŚĆ, DYFUZOR, BOCIAN, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, CZYSZCZALNIA, PŁOMIEŃ, CECHA RECESYWNA, BUŁGARYSTYKA, ZAAWANSOWANIE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KARLIK KUHLA, KREOL, NOTOWANIE CIĄGŁE, KUJON, STROIK PODWÓJNY, PILŚŃ NERWOWA, PAJĘCZYNA, DUCH OPIEKUŃCZY, GORZELNICTWO, BURRITO, ABSTRAKCJONISTA, PALUCH, ROZCZAROWANIE, WAŻNOŚĆ, BALOWICZ, POŚCIELÓWKA, PRZEKWIT, ARAB, SPIĘCIE, FAKTOLOGIA, ŹDZIEBLARZE, PROTOAWIS, BECZKA ŚMIECHU, NARTA WODNA, ŚMIERDZĄCE JAJO, PERGAMIN, JĘZYK SZKOCKI, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ODTWARZANIE, OBRONA PIRCA, KABARET, MISJA STABILIZACYJNA, SZTUBA, ROZMIARÓWKA, KAKOFONIA, MASELNICZKA, PROKARBAZYNA, WAŁKARZ, WSTRZYMANIE, ALKOHOLIZM, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, CHOCHELKA, BEAR, PODZIAŁKA, KLEJONKA, POMPA GŁĘBINOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, OSŁONICE, AFRYKATA, PIEC TYGLOWY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, KOCIEŁ, RUPIA INDYJSKA, IZOTROPOWOŚĆ, CEWA, WCIĄGARKA, KŁOBUK, WALKA, ELEKTRYCZNOŚĆ, LICZBA WYMIERNA, INŻYNIERIA TKANKOWA, MENISK, SZAFARZ, CHOROBA VELPEAUA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, OSOBA, ALERGOLOGIA, WAŁKOŃ, PISMO, MIEDNICZKA, KRYSZTAŁEK, KUPA, RESPONDENTKA, ARYTMETYZACJA, KONKURY, CHOROBA ZARAŹLIWA, SUTKA, METEOR, GNIAZDO, JEŻOWCE, SUBEMITENT, WIDEŁKI HERETYKÓW, WIELOBÓJ, KORYTO RZEKI, GRZYBEK JAPOŃSKI, WIĘZADŁO, GANGSTERSTWO, PŁYTA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, AUROR, TARCZKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, BEZSZPARKOWCE, WYPUK, NUDYSTA, SZPECIELE, PIŻMOWIEC, ŁOPATKA, PROGRESJA, PAŁANKA MIODOJAD, BOREWICZE, LUJEK, RDZENIARZ, ŻABY BEZJĘZYCZNE, BĘBEN WIELKI, PAWIE OKO, PRZEWLEKŁOŚĆ, DOBROĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, HARMONIA, SŁOWACYSTYKA, LINIA PRZEMIANY, KOŁNIERZ SZALOWY, ALGEBRA UNIWERSALNA, PRASOWNIA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, AUTOSYFON, WARUNEK LOKALOWY, KNAJPA, KULTURA KRETEŃSKA, BAT, MAJDANIARZ, WIBRACJA, SFERA BIOTYCZNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, WIATR POZORNY, APOGEUM, ŁAŃCUSZEK, SPADOCHRON, TRZEPACZ, MONOGENEZA, HAZUKA, LAKIERNICTWO, ŚWIR, NADWZROCZNOŚĆ, REPERTUAR, SEGMENT SZYJNY, CYPROHEPTADYNA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PROFESOREK, KOMIN WULKANICZNY, KRÓLIKARNIA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, WIBROAKUSTYK, ROZMNOŻA, KOREK, KONGREGACJA, STRAŻ POŻARNA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, WYSPIARSKOŚĆ, GALAKTOLIPID, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ALUZJA LITERACKA, PRAWO DŻUNGLI, GAŁĘŹNIK, PŁONNIKI, KĄT UJEMNY, POTENCJAŁ DZETA, JEDNOKLASÓWKA, PYLICA TALKOWA, CZŁOWIEK INTERESU, MRÓWKA PNIOWA, POŚLIZGI, DANE BIOMETRYCZNE, POWSTRZYMANIE, PRUSACZKA, IRISH DRAUGHT, ŻÓŁTACZKA, TYP, OSZOŁOM, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CIUPAGA, OSTRONÓG, SZMALEC, WĄŻ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, TOSKAŃSKI, MICHAŁEK, WALKA, ŚWIADCZENIE, ODPÓR, SYFON, WCIOS, MĘŻCZYZNA, ZAKŁADKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, REKURS, UCHO WEWNĘTRZNE, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KARBIDKA, PUSTY DŹWIĘK, ORGANOLOGIA, IMMUNOHEMATOLOGIA, HELIOFIT, SZEŚCIOBÓJ, KĄPIEL SŁONECZNA, GÓRY KOPUŁOWE, TYRANIA, BEZCZELNOŚĆ, CHMURZENIE CZOŁA, GINEKOMASTIA, PILAR, TRZMIELOJAD, HELIOFIZYKA, DIZAJNER, STRÓJ HISZPAŃSKI, PROSTE SKOŚNE, ANTROPOLOG KULTURY, PODSKÓRNIA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KIESZEŃ, BĘBEN TAKTOWY, RANA SZARPANA, ?MALAKOZOOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.373 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIŚCIEŃ liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 7 lit.)
LIŚĆ ZARODKOWY liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIŚCIEŃ
liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 7 lit.).
LIŚĆ ZARODKOWY
liść powstający w rozwijającym się zarodku (na 13 lit.).

Oprócz LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - LIŚĆ POWSTAJĄCY W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ZARODKU. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x