Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNICZKA to:

luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.)TUNIKA to:

luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.652

WODA, OŁTARZYK, ARAK, KOMORA GORĄCA, CZUWANIE, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KRYSZTAŁEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, MEANDER, SKLEPIENIE SIECIOWE, LABORKA, NIEZBĘDNOŚĆ, CELT, EKIPA, WJAZD, WĄTEK, LINIA, SZTUKA LUDOWA, PISMO, BRANIE ROZWODU, POMPA GŁĘBINOWA, OBSERWATOR, KONTEKST, CYTODIAGNOSTYKA, CZARNA KSIĘGA, PILARZE, DYSTYCH, PIĘTRO, KARŁOWATOŚĆ, OSOBOGODZINA, LINORYT, ALIGATOROWATE, TAŚMA, STANOWISKO, LONGER, OBIEG PIERWOTNY, PODMIOT, BEZGŁOŚNOŚĆ, PRZETWÓRSTWO, KONDYCJA FINANSOWA, OŚRODEK, INSTANCJA, ŻERDNIK, PAWĘŻ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, TERMOLOKATOR, SAMOWOLKA, ŻYŁKA, FAŁSZYWY PROROK, ŚWINIARKA, GANGSTER, OFIAKOMORFY, ZWAPNIENIE, TALERZ, ŁAWICA SKALNA, CIĘTOŚĆ, TEOGONIA, TEMPERATURA NÉELA, STATUS, DRAMATURGIA, TACZANKA, MUSSET, KNAJPA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KUSAK, BERET, PLAZMA, TIBIA, ADIDAS, PERMAKULTURA, MERZYK OBRZEŻONY, KASA, BALECIK, ALKILACJA, KARACENA, WYKRZYKNIENIE, RAKIETA, TECZKA, OBROTNIK, PONCZ, MIKROFON LASEROWY, ZATOR PŁUCNY, NULLIPARA, FAŁD GŁOSOWY, GNOJAK, ZATOKA, NIESPRAWNOŚĆ, UKŁAD INERCJALNY, STANOWISKO, STRZELNICA, DUBELTÓWKA, ZGIEŁK, EGZEKUTORKA, FTYZJOLOGIA, OBRÓBKA, FUNT ANGIELSKI, MANIERKA, TERMOMETR RNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, DIRCIK, DWUNASTKA, OKAZ, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, WOSK, KOSZARY SZYJOWE, ANAGLIF, PRZEKĄSKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, PRALNIA, PART, PLATFUS, REZONANS, MATEMATYK, ORDYNACJA, MISIO, DRELICH, SZCZĘKA, STEEL PAN, SSAKI, HAMERNIA, LAPIS-LAZULI, TANIEC, WAŁ MORENOWY, HANGAR, KAMIEŃ KOTŁOWY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, OSPAŁOŚĆ, GORETEKS, KRWAWNIK, SZKATUŁA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ELEMENT GRZEJNY, INFLACJA OTWARTA, SATYRYCZNOŚĆ, ROZWAGA, SCHEDA, PATOGEN, GARDEROBIANKA, PATOGENNOŚĆ, GRAMATYKA, ZBAWCZYNI, RÓJ, PRĄTNIKOWCE, OBRAZ POZORNY, PRZEDZIAŁ, ANGELOLOGIA, ANONIMAT, LAKONIZM, PLAN SYTUACYJNY, ŚRODEK TRWAŁY, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PIDGIN, ETYKA, EDUKATOR, SATYRA, RYTUAŁ, ZAPUSTY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ZASKARŻENIE, OSIEMDZIESIĄTKA, PORZĄDEK JOŃSKI, PSYCHOLOGIA, DOLAR ETIOPSKI, NEGATYWA, BRACTWO KURKOWE, PRZESŁONA, SZKŁO MĄCONE, POPIELNIK, ŁAMANIEC, IMIONISKO, PARADOKSOGRAF, SKIBOB, JĘZYK PASZTO, LIKWIDACJA, JAPOK, KRAINA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SASZETKA, SKŁAD, GEOFAG, LAMPKA MAŚLANA, BALON, DWUDZIESTY SIÓDMY, ODROŚLE, SILNIK INDUKCYJNY, MANDAT WOLNY, BARWICZKA, BLOK, MCLAREN, PYTANIE, FATUM, WYPIÓR, PRAWO DŻUNGLI, SKRZYPOWE, DIZAJN, JEZIORO DRUMLINOWE, CECHA RECESYWNA, NORMALIZACJA, HIPNAGOGIA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ALFABET FONETYCZNY, BUKIET, ZWŁOKI, PRZĘDZA, NAKIEROWANIE SIĘ, PODMALÓWKA, PIEZOELEKTRYK, LIGOWIEC, WARP, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, POMADKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, TOWOT, KONFISKACJA, CHRUST, NIEPOSPOLITOŚĆ, KOŃ ARDEŃSKI, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PSEUDOLOSOWOŚĆ, SMREKUN, WSZYSTKOŻERCA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SOMATYZACJA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PLAC MANEWROWY, PENSJA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, TRAP, KASZA KUKURYDZIANA, KONWOJER, SZYK TOROWY, MEMBRANA, SZYFON, PLEMIĘ, RYSOWNICA, SAGAN, ASTRONAWIGACJA, CZASZA, ANKIETOWANA, DACH NAMIOTOWY, PALIWO GAZOWE, ODSTRZAŁ, FORMALISTKA, PODUSZKA, ULGA REMONTOWA, HEIMAT, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, RZEMIOSŁO, WZORZEC, RESORTACJA GENOWA, KOSZMAR, ASTRONOM, TREN, ANTIFA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PAŁĄK, NIEOCZYWISTOŚĆ, CANZONA, MIESIĘCZNICA, SULFOTLENEK, SKRZYWDZONY, NIEWYPARZONA GĘBA, WNĘTROSTWO, DIAGRAM KWIATOWY, SYMETRYCZNOŚĆ, AMBRAZURA, PERŁA URIAŃSKA, GORĄCZKA DUM-DUM, PODEJŚCIE, WĘGLÓWKA, TYMPANON, METODA PORÓWNAŃ, KIELICH, FILIŻANKA, SZPIEGÓWKA, DRWINA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PRÓCHNICZEK, SYNEREZA, PACJENCJA, DYSKALKULIA, WOAL, SZYK, GNOMON, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ASOCJACJE, INICJATOR, PLACUSZEK, PORWAK, GŁOSICIEL, TOSKAŃSKI, KSIĘŻNICZKA, CYFRA, PLAGIAT, DOM REKOLEKCYJNY, GONDOLA, KARTUSZ HERBOWY, WYŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tuniczka, luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.)
tunika, luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNICZKA
luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.).
TUNIKA
luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x