LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNICZKA to:

luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.)TUNIKA to:

luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.395

ŻYDEK, LINIA PRZEMIANY, GATUNEK PARASOLOWY, POMROK, MONITOR, KLEJARZ, BUDDA, KIWI, SAUNA, OPOZYCJA, CIĄGNIK KOŁOWY, CABAN, VERTIKAL, HRABINI, CHRABĄSZCZ, SOK, MASA KAŁOWA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ZGŁAD, DIAKON, LAJKONIK, DOBROTLIWOŚĆ, ANNA, ATAWIZM, KORZYSTNOŚĆ, BEZIMIENNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, GROŹBA BEZPRAWNA, EMPORA, MINIWAN, DYSCYPLINA POKAZOWA, DYFUZJA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, SKOMPROMITOWANY, KOREGENT, OFICER, MOTYL DZIENNY, UWAŻNOŚĆ, BARWY WOJENNE, WSPÓŁŻYCIE, MARGINESOWOŚĆ, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, KIJEK NARCIARSKI, DŻIN, KONFESJA, KĄT UJEMNY, KAPUSTA, NIEUDOLNOŚĆ, KOŃ KIŃSKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, WIERNOŚĆ, OBJAW, SEZON, TAKTYKA, PRAWO ZATRZYMANIA, KRĄGŁOŚĆ, AFERKA, DEKLARACJA, KARUK, WIATR, KRYTYCZNOŚĆ, GŁADŹ, ULICA, OTWORZENIE SERCA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OKRĘT, SEJSMOAKUSTYKA, TRZMIEL, LIKWIDACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZWINNOŚĆ, MASZOPERIA, BEARS, POBRZMIENIE, ADAPTER, BAGATELA, JEDLICA SINA, CARAT, MĘŻNOŚĆ, MACEDONIA, PRACA DOMOWA, KREWNIAK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PRZYDAŚ, STANDARD EMISYJNY, HAZARD, FUNDUSZ PODSTAWOWY, SZTABSOFICER, DOPOWIEDZENIE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, AKOMODACJA, FASHIONISTKA, ŻABA KRZYKLIWA, CZTEROPOLÓWKA, REPERTUAR, BRODZIK, PEJZAŻYSTKA, BLISKIE SPOTKANIE, POKŁAD GÓRNY, IKOS, NAKO, OSIOŁ DOMOWY, JAN, PARWENIUSZ, BIZNESMEN, SUPERKOMBINACJA, DRAJREP, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, PARATHA, ZUBOŻANIE, ŁAPÓWKARSTWO, GALASÓWKA, SANDAŁY, RODNIK, FERMA, ŚWIĘTO, DERMOKOSMETYKA, TELEWIZORNIA, OPASANIE, KARA, NAPSZCZELENIE, KRÓTKI RÓG, PAŁĄK, WRONIE OKO, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, CZWARTY ŚWIAT, GROWL, WARIATKA, KONDYCJONALIZM, WIEŚ PLACOWA, PIĘDŹ, KĄT OSTRY, KAMIEŃ, POWOŹNIK, SKAŁA ALITOWA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, BABIZM, SALAMI, WARSZTAT, TARLATAN, LUGER, INICJATYWNOŚĆ, KATAPULTA, LAMPA WYŁADOWCZA, ZIMNO, CHOROBA CAFFEYA, CYKL PRECESYJNY, HYDRIA, HELLEŃSKOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, JEŻOWIEC, RAJKA, BRAT, CYC, SER, UNTERWALDEN, RAFIA, NIEZRĘCZNOŚĆ, FINAŁ, PROGRAM, ODKUPICIEL, WYCISKANIE, MBIRA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, GITARA, LIŚĆ ŁODYGOWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MISIEK, KOŁECZEK GOLFOWY, POMURNIK, MIŁOŚĆ, NEUROBLASTOMA, ODSTĘPSTWO, ŁÓŻKO, OLEJARNIA, KRAJNIK, STYL DORYCKI, AGNOZJA CZUCIOWA, SYMFONIA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ŚRODOWISKO, GODZ, LUTNIA, KASKADA, GNEJS OCZKOWY, KATASTROFA BUDOWLANA, GLORIA, CHOROBA WODUNKOWA, KENIJSKI, SZLACHTA CHODACZKOWA, PIES OZDOBNY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, MATERIA, PRODUKT LECZNICZY, NEUROFIBROMATOZA, ŁONO, MONARCHIA STANOWA, MEDYCYNA PERSONALNA, WŁĄCZNIK, SKATING, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, GAMBIR, RZEP, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, NIECHLUJA, KRĘG SZCZYTOWY, PASKUDA, NOK, INIEKCJA STRUMIENIOWA, RÓŻNICA, DENIALIZM, GENERACJA ROZPROSZONA, IRRADIACJA, ZNAK, KAREL, CHŁOPOWINA, PUNKT, KING, PILARZ, ROZTWÓR WZORCOWY, REKWIZYCJA, OPÓR, DOSTRZEGALNOŚĆ, KINO DROGI, PALCÓWKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PORCELANKA, STILON, PODKŁAD, LIST PRZEWODNI, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, NIEODPARTOŚĆ, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DEZINTEGRACJA SKAŁ, BAR, TĘSKNOTA, KOPOLIMER, KIMONO, GITARA AKUSTYCZNA, KWIAT, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KRÓTKI WZROK, TASIEMCE, TEREN, PRAWO WEWNĘTRZNE, BIOLIT, FOTOGRAFISTA, LOGGIA, MOLOSY, INWESTOR, KONGREGACJA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, NIECZUŁOŚĆ, KARDIGAN, ANDANTINO, AERODYNAMIKA, PLENNOŚĆ, MAMUT CESARSKI, FELLINI, GROSZKI, CZIROKEZKA, STRAJK, TRAKTAT SOJUSZNICZY, MEANDER, ASOCJACJA GWIAZDOWA, TRANSFORMACJA FALKOWA, FORNALKA, PAREJAZAURY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, RONDEL, ŁUK OBNIŻONY, PRZYWÓZKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PIK, KASZKIET, CANNELLONI, WIZYTÓWKA, WAGON, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SWAWOLA, TRZYDZIESTY, SZCZUDLARSTWO, LANGUSTA POSPOLITA, ZAPŁON, PODZIELNIK, GERMAŃSKI, MILLET, TBV, BIAŁA NOC, KOMUNIKATOR, PLANETA, DRUGA BRODA, IMMUNIZACJA CZYNNA, MANEŻ, LOKALIZACJA, POZYCJA RYGLOWA, PISECZNICZKA, INFLACJA OTWARTA, ?SALOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNICZKA luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.)
TUNIKA luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNICZKA
luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 8 lit.).
TUNIKA
luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.).

Oprócz LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LUŹNA BLUZKA LUB SWETER, ZWYKLE SIĘGAJĄCA DO POŁOWY UD, WYGLĄDEM ZBLIŻAJĄCA SIĘ DO SUKIENKI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast