URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKAZIOR to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.)PRZEKAŹNIK to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEKAZIOR

PRZEKAZIOR to:

środek masowego przekazu, najczęściej stacja telewizyjna; bardzo często wyraz używany w liczbie mnogiej i z odcieniem pogradliwym (na 10 lit.)PRZEKAZIOR to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.129

FOLIA, WAMS, SWORZEŃ, KODER, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, SZAFKA, RUSEK, SZKOŁA, OPINIOTWÓRCA, KWAS LINOLENOWY, PŁUCZKA, OSTENTACJA, DWUDZIESTY SZÓSTY, JAPONKI, FALA, CIAŁKO MRÓWCZE, KWASICA, JĘZYK POMOCNICZY, POST, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, WYROCZNIA, BIAKS, INDEKS, SUTANELA, OPERAT, JEZIORO WYTOPISKOWE, DYSZKANCIK, OSCYLOGRAF, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KOLUMBARIUM, ŻÓŁW LEŚNY, ZAPONA, PRZEGLĄD, NIECKA WYPADOWA, ORGAN, SYFON, WNĘTROSTWO, ZAGĘSZCZARKA, WŁÓKNO, DZIEGCIARZ, ECCHI, WYCHWYT, TENDENCJA ROZWOJOWA, GWINT, DERESZ, LEJ, ŁAJKA, TANTALIT, CHŁOPSKI ROZUM, GAMA, OPŁATEK, KAWERNA, DIODA, CONCEPT ART, WEŁNIAK, PODPORA, KNAGA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ASESOR, POPIELNIK, DWUSTUZŁOTÓWKA, DUCHOWIEŃSTWO, LOT, GENERATOR GAZOWY, MUSZKA, BELGRAD, KRAŃCOWOŚĆ, KAJUTA, PREFEKT, JEDNOGARNKOWIEC, KONWERSJA, MÜSLI, OBIEKTYWNOŚĆ, FORYŚ, TRANSPOZYCJA, RODZINA ZASTĘPCZA, NABIODRNIK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, REDAKTOR NACZELNA, KOMA, LEKARZ, TYTOŃ, TRANSPORTÓWKA, OBORA DWORSKA, KARTANA, ESTETYKA, KROTNICA, POCIĄGŁOŚĆ, MUSLI, FLAUSZ, GNAT, TURECKI, RZUTKA, MIKSER, EUFORBIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KINGSTON, KAŁMUK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SIŁOWNIA JĄDROWA, MUSZLOWCE, MACZUGOWIEC, SALWINIOWATE, PĘCHERZ PŁODOWY, BIAŁY MARSZ, PIKIETA, PALTO, SER PODPUSZCZKOWY, CYSTOSTOMIA, FRANCZYZA, PUDER, DIAGONAL, ACID WESTERN, SĄD POLOWY, JAZ, STWORZENIE, BAZYLIA, WYRAZY, ANTONOMAZJA, WARIOGRAF, PRZEMYT MRÓWKOWY, BILL CLINTON, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, LALKA, LIBRA, KOMPLEMENTARIUSZ, SEKULARYZACJA, ŁUPACZKA, DOJARKA, SMAKOWITOŚĆ, GUFFA, JADZICA, MURZYŃSKOŚĆ, REGISTER, OWAD, S.Y, KOŁYSANIE, KOSMETYK KOLOROWY, PARAWANING, KLIMAKS, BASEN, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SECESJONISTA, HIPERWENTYLACJA, BIEGUN, KOZAK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, OKRĘT ARTYLERYJSKI, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, BARYKADA, OFIARA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, HALOGENOALKAN, UKRES, PRZECHYŁKA, KOMANCZKA, RAFAŁ, OŚNIK, AURA, KORONA DROGI, GREGORIANKA, INFORMACJA GENETYCZNA, LEGENDA, LEKCJA, KIT, DETAL ARCHITEKTONICZNY, AURORA, ALAIN, ŚRODEK PRACY, NAWIERZCHNIA, OBRÓBKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, TENIS ZIEMNY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, KRYTYCZNOŚĆ, PRZYSPOSOBIONY, INWOLUCJA, OKUPACJA, CYRK, SPÓD, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KURACJA SZOKOWA, OKRAJKA, PANCERKA, LINIA MONTAŻOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, METAL, BIAŁA DIETA, SKAFANDEREK, ALDEHYD, KOCHAŚ, ZRZYN, TRAGIZM, REDUKTOR, KATAKUMBY, CYKL MIESIĘCZNY, PACHOŁEK, WESTA, SÓL ORGANICZNA, ŚWIETLIK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MIĘDLARKA, AKACJA, ZASÓB, WYMÓG, MRÓWKA FARAONA, KOLONADA, GOUROCK, FAKS, PODŁOGA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DOMINANTA, DUET, SZAL, KANAŁ ŻEGLOWNY, LIRNIK, BYT, KONTO DEPOZYTOWE, FIOLET GENCJANY, WIERTOWNIA, ZASADA, SYGNAŁ, TIPI, PARYTET, OKRES DOSTOSOWAWCZY, INTERWAŁ, ZEBROID, KERATOPLASTYKA, PEDERASTKA, PRZENIKLIWOŚĆ, TRASOWANIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KOSMONAUTA, OSTOJA, WARSZTAT, STROIK, KRĄŻENIE OGÓLNE, SCHEDA, BROSZURKA, KOMPANIA HONOROWA, CHWAST, CIOCIA, SŁUP, KRUCHE CIASTO, PIANKA, KATAFRAKTA, TEKA, POMIAR, OKLUZJA, OBSŁUGA, BROŃ MIOTAJĄCA, CYKL SŁONECZNY, SZAROWIPTERYKS, FONTANA, EKRAN, PRZEKLEŃSTWO, MAPA TEMATYCZNA, SŁUCHAWKA, ANIOŁECZEK, KRAJ, HANKA, SINICE, VAT, ZAPŁATA, BRZDĘKNIĘCIE, BRZĘKNIĘCIE, PIONEK, CZANDIGARH, GRZYB, FAŁDA, BARWY, WILK, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, CHŁODNIK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, TSUNAMI, OKRZOS, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, NIEŚMIAŁOŚĆ, STOŻEK WULKANICZNY, MASKA, BEZCZUCIE, ORBITER, UDAR MÓZGOWY, KORYFEUSZ, RÓŻA BARYTOWA, KAPLICA LORETAŃSKA, GAD, ZNACZEK, WYZIEWY, BHP, JEZIORO POLODOWCOWE, TOKAMAK, AKOMODACJA, TWARDE LĄDOWANIE, WYDERKA, IPSYLON, WAFELEK, ?SENSUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKAZIOR urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.)
PRZEKAŹNIK urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKAZIOR
urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.).
PRZEKAŹNIK
urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych (na 10 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ZAPROJEKTOWANE DO WYWOŁANIA USTALONEJ NAGŁEJ ZMIANY STANU W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBWODACH WYJŚCIOWYCH PRZY SPEŁNIENIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW WEJŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast