URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDRAULIKA SIŁOWA to:

urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 16 lit.)NAPĘD HYDRAULICZNY to:

urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.425

PAŁĄK, ODBÓJ, NASTRÓJ, KOMORA POGŁOSOWA, MINOTORPEDA, APARAT RENTGENOWSKI, NADAJNIK, ORLICZKA PIŁKOWANA, WISZER, GŁUCHY TELEFON, KOLEJ GONDOLOWA, DOM SKŁADOWY, SREBRO, PIELGRZYM, DYFUZOR, ŁUPEK ROPNY, WYZIEW, PISMO GRECKIE, TROPOSFERA, ARTROLEPTY, RYFLA, ŚLEPY PUŁAP, OLEJEK HASZYSZOWY, PRZESYP, SOLARIUM, STARTER, PŁASZKA, UJŚCIE, FALKA, WIRTUALIZACJA, REGUŁA, SILNIK PRZEPŁYWOWY, DEKODER, ZESTAW, RĘKAWICA, SNIFFER, AGAWA, REJESTR, ADAPTER, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KRYTERIUM STEROWANIA, MUTACJA, SZLAUCH, WEBINARIUM, LOGIKA ZDAŃ, ZASOBY NATURALNE, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KIT, REPULSOR, GRAFIKA RASTROWA, WSPINALNIA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, MASZYNA CIEPLNA, PIŁOKSZTAŁTNE, PISUAR, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, KOKSIAK, OPUKIWANIE, KROPLA, LICZNIK PRĄDOWY, GŁUPI JAŚ, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, STACJA ROZDZIELCZA, ANALIZA CZYNNIKOWA, LEWUS, WYSIEDLENIEC, AKLIMATYZACJA, MASZYNA CIEPLNA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, MIESZACZ, TAO, RÓŻANIEC, WOLE, GRAFOLOG, WYCHÓD, PIENISTOŚĆ, PRZEKAŹNIK, WKRĘT, MASTYGONEMA, BEZPIECZNIK, NOŚNOŚĆ, ZLEWNIA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ASTRONOMIA, MASELNICA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, SYNTETYZATOR, BROŃ, CERAMIKA SZNUROWA, DOK, ELEKTROKAUTER, KUFEL, REMIZA, TOMOGRAF, PANEL SŁONECZNY, SHILLING, GIROSKOP, MANIPULATOR, MAŚNICZKA, TENIS ZIEMNY, DOM PASYWNY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, RYBA, PERLATOR, KINGSTON, SEDES, NEPER, RYSIK, SELEKTOR NEUTRONÓW, LICZBA, DYWIZJON RAKIETOWY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, DETEKTORYSTKA, SILNIK, CZARNA OWCA, FALOWNICA, MIGRACJA, PODGRUPA, MNICH, SANIE, SZYBKOWAR, SUBWOOFER PASYWNY, TRACKBALL, ZNAJOMA Z WIDZENIA, MAGNETOWID, RÓWNOLEŻNIK, POLITYKA GOSPODARCZA, DZIURA BUDŻETOWA, MŁOT, BEKON, KLEKOTKA, PATYNA, PIKADA, CZEP, METODA KARTOGRAMU, TELEGRAF CHAPPE'A, BTS, UŻYTEK, GRABIE, ORTOGRAFIA, PRZEPONA, MAŁOPOLSKOŚĆ, EMFAZA, OBDUKCJA, SŁUGA, LIDAR, KOŁTRYNA, PALIATYWA, ELEKTRONOWOLT, MINA JĄDROWA, PRZEJŚCIÓWKA, PRAWO MENDLA, REKUPERATOR CIEPŁA, MIARKOWNIK SPALANIA, KURSOR, WANIENKA, RYCZAŁT ENERGETYCZNY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, OTRUCIE, KOLORYMETRIA, POSKROM, DOPALACZ, ŁZAWNICA, NARZĄD ROZRODCZY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, GLIPIZYD, KILOGRAMOMETR, CHÓD, SYNTEZATOR, NADZIEWARKA, MECZ MISTRZOWSKI, KRAJKA, NIEZGUŁA, DYSCYPLINA POKAZOWA, AUDYT ENERGETYCZNY, TRAŁ, LICZARKA BANKNOTÓW, MASZYNA INFORMACYJNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KOMPETENCJA TWARDA, WEKSLER, FILET, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, ELEKTRODIAGNOSTYKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BIEG, NEOPOGAŃSTWO, BIOSYNTEZA BIAŁKA, SZLAUF, DŹWIGARKA, GEOLOGIA, KARDIOTOKOGRAF, TELEGRAFIA, LEWAR, WIDMO OPTYCZNE, MODERATOR, EFUZOR, SONDA, ANALIZATOR WIDMA, OGNIWO JĄDROWE, REGULATOR, TARCZA NIPKOWA, KIPA, GEODEZJA, DROGI RODNE, DIALER, ZNAK MUZYCZNY, STATECZNIK, LINIA, KLIPS, TREPANACJA, FABRYKATOR, MŁYNEK DO ODPADKÓW, GRYNSZPAN SZLACHETNY, RADIOTERAPIA, SEJSMIKA, SCYNK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, CZOŁÓWKA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, KATALOG PRZEDMIOTOWY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ATOMISTA, FIZJOGNOMIKA, MACIERZ DYSKOWA, DYKTATORSTWO, PĘDNIK OKRĘTOWY, IPSOFON, PAROWNICA, PODKŁAD, KLISZOGRAF, KLUCZ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ESKALADA, GAMEPLAY, TUŁACZ, RESET, STĘPA, FILTR POWIETRZA, OLĘDER, PRYMITYWIZM, SEKWENSER, SONDA, SKRZYNIA BIEGÓW, FALKON, MŁYNEK, SOLARKA, MYSZ WERTYKALNA, WASZA WYSOKOŚĆ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, GALWANOTERAPIA, REGENERATOR SYGNAŁU, HYDROTRANSPORT, SYMULATOR LOTU, CECHOWNIK, MIECZNIK, LEWAR, KOMPOZYCJA OTWARTA, APARAT KIPPA, SKLEPIENIE NIECKOWE, GENERATOR, LIBRA, EFEKT KAPILARNY, ODWIETRZNIK, MŁYNEK DO ODPADÓW, POŁYSK, FRONDIBOLA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, KOTEW, AGENCJA, REGULATOR POGODOWY, AUTOMAT, MŁOT KAFAROWY, CZUWAK AKTYWNY, SITO, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, CZASOWNIK MODALNY, GOLF, PARASZKA, MANIFA, KOCZOWNIK, KLEIDOMANCJA, LICZNIK CIECZOWY, ADAPTER, AKCELERATOR COCKCROFTA-WALTONA, FRIGORIA, CYKL KOMÓRKOWY, MOSTEK, MODERATOR, FIZYKA STATYSTYCZNA, IZM, TRATWA RATUNKOWA, ALGORYTM NUMERYCZNY, ODTRUTKA, INŻYNIER DUSZ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ?ZATOR PŁUCNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDRAULIKA SIŁOWA urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 16 lit.)
NAPĘD HYDRAULICZNY urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDRAULIKA SIŁOWA
urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 16 lit.).
NAPĘD HYDRAULICZNY
urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy (na 17 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEKAZYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Z MIEJSCA JEJ WYTWORZENIA DO MIEJSCA NAPĘDZANEGO ZA POMOCĄ CIECZY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x