OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁSKÓREK to:

oprawa książki, w której grzbiet i rogi okładki pokrywa skóra, a jej resztę papier lub płótno (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.280

GAUGUIN, KASZA GRYCZANA, ZAKON MNISZY, SEQUEL, KOD DWUWARTOŚCIOWY, USTNIK, TRANSSEKSUALISTKA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, FRAMUGA, KONGLOMERACJA, ANALIZA WARIANCYJNA, GLORIA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KLISZA, SUPPORT, MASZT ANTENOWY, DŁUGI WEEKEND, DOROBEK, GRZYBNIA, DYWANIK, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ZŁOTA KLATKA, ETAT, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, OSTANIEC DEFLACYJNY, STWARDNIENIE GUZOWATE, MOLESKIN, FLOTA, ZDARZENIE PRAWNE, ELKI, WENTYLACJA MECHANICZNA, WOJNA, FILOLOGIA POLSKA, ZATOKA, WALKA, TAKSIARA, DEMOTYWATOR, WRZĘCHY, KONCHOWANIE USZU, KŁOBUK, PLOTER PŁASKI, DYPTYK, WIĄZADŁO, SYNKLINA FAŁSZYWA, SIATKA GEOGRAFICZNA, ŚMIETANKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, BAŃKA, MIRAŻ, CZĘBOREK, OPŁUCNA ŚCIENNA, PIEC DYMARSKI, KĄT ROZWARTY, BELKA, POWŁOKA GALWANICZNA, ANGIOPLASTYKA, ROŚLINA DARNIOWA, DOŁEK, ARABESKA, LÓD MORSKI, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, WYWÓD, ORBITA POLARNA, PRZEKLEŃSTWO, KURS, BLITZ, FONDUE SEROWE, ŚMIERDZIEL, MAJEUTYKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, CZOŁO, ROZPRAWKA, RESTART, MOZZARELLA, HALOGENEK ALKILOWY, MYJKA, AKCJA, XSARA, PIEPRZ, PRACA DOMOWA, POGODNOŚĆ, KOMITET KOORDYNACYJNY, OBÓZ DOCHODZENIOWY, FILODENDRON, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, HYDROFOR, CANZONA, KLUCZ, POPIELNIK, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, KONSERWATYSTA, OPERA, KĘPA, WYLEW, WINA UMYŚLNA, OSŁONOWOŚĆ, KLUBOWIEC, NIEZBĘDNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, KORYTKO, PYTANIE, BEKHEND, AUTOBUS CZŁONOWY, APARTAMENT, NAKŁAD INWESTYCYJNY, POMNIK, SEMAFOR, REGENERAT, ANGLOFOBIA, KUPEREK, SIEROTA ZUPEŁNY, DROBNICOWIEC, OWCA WIELOROGA, ŻEBRO, TAUKA, BIEGUNKA, BEZDUSZNOŚĆ, ŻUŻLOBETON, KABAŁA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, REJKA, OSTATECZNOŚĆ, EMOTIKONA, ALLEGRO, ĆWIERĆTUSZA, SIÓDMY, DYSKRYMINACJA CENOWA, NALEŚNIK, SHOUJOAI, CZAPKA SPORTOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, PODEJŹRZON MARUNOWY, ESKADRA, WIOSŁO, ELEKTRODA MEMBRANOWA, RYT, DOLINA LODOWCOWA, CIAŁKO SZKLISTE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, MANIFA, RAKARNIA, ADIUTANT, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PENTAPTYK, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KROKODYLOWATE, GAMA, TELEBINGO, HOLK, CASH BACK, DANE TELEADRESOWE, MAŁY PALEC, BIAŁA STOPA, RAMA, FAKSYMILE, AFAZJA AMNESTYCZNA, KRUCHTA, BYSTROŚĆ, KARTA TYTUŁOWA, BARETKA, ZBLIŻENIE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, AKROLIT, PREPARAT CHEMICZNY, PRZYBYTEK, KARTA, KOMAT, SZCZI, NIENARUSZALNOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, MACHANIE RĘKĄ, ZAGŁÓWEK, KSIĄŻĄTKO, WIERZĄCY, SYNSEPAL, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NIECZUŁOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, SZYLKRET, SALAMANDROWATE, UKRYCIE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ARABIKA, KOLPOSKOP, SPUST, SERENADA, TARTAN, GONITWA PŁOTOWA, KONCENTRAT, CZAS PRZESZŁY, POLONISTYKA, CHOROBA POPROMIENNA, WKŁADKA, HUCUŁ, DESPOTYZM, PRZEKUPSTWO, BRYDŻ SPORTOWY, KREACJA PIENIĄDZA, STROIK, BULLA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ŚMIECIARZ, TRAKCJA KONNA, DZIEWKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PIKIETA, TABOR, MŁAK, PAPIER, TREŚĆ, MOPEK, FORYŚ, KWADRATURA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ODCHYŁKA, WRAK CZŁOWIEKA, POJAZD KONNY, OBLICZE, SAKLA, EXLIBRIS, POLE, WARZYWO KORZENIOWE, PRZYKRYWKA, GŁOWNIA, MISTRZ, TARCIE, CYFRA, AMUR, KRĘTARZ MAŁY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, GADZINA, ŻUPA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, REDUKCJA, KIFOZA, DEBIUTANCKOŚĆ, UDERZENIE, ŻURAWIK, POJAZD SPECJALNY, FEERIA, HEL, NIERUCHAWOŚĆ, ŁAŃCUCH, TENOR, SEGMENT, ŻYDEK, KUMA, CHOROBA ZARAŹLIWA, SYNTEZA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, AFRYKANIZACJA, KACET, BULWA, OBŁÓG, AMPUŁA, PIEŚŃ, FAKTURA, JĘZYK, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RAKI, ZNIECZULENIE, BLICHARZ, KADET, EFEKT SNOBA, KIEŁBACHA, PLAKAT, GNOMON, NAJEM, GWAJAKOWIEC, HANTABA, BUDLEJA, MRÓWKA, GAD, KALKA, PREDYKCJA, OŚMIOKROTNOŚĆ, SWĘDZENIE, RENESANSOWOŚĆ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KULT, ALPAKA, SZKLANKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, BULLA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, GEEK, BOCZNICA, ADMINISTRACJA, WILKOM, RĄCZNIK, KARTOTEKA, KUPNO, FIRMAMENT, KILLER, ?SORBET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁSKÓREK oprawa książki, w której grzbiet i rogi okładki pokrywa skóra, a jej resztę papier lub płótno (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁSKÓREK
oprawa książki, w której grzbiet i rogi okładki pokrywa skóra, a jej resztę papier lub płótno (na 9 lit.).

Oprócz OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OPRAWA KSIĄŻKI, W KTÓREJ GRZBIET I ROGI OKŁADKI POKRYWA SKÓRA, A JEJ RESZTĘ PAPIER LUB PŁÓTNO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast