BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASTEJA to:

budowla fortyfikacyjna, będąca murowanym lub ziemnym umocnieniem w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASTEJA

BASTEJA to:

półokrągła budowla wysunięta na zewnątrz linii umocnień (na 7 lit.)BASTEJA to:

element fortyfikacji; półokrągła budowla wysunięta na zewnątrz linii umocnień (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.799

HERBATA, KĄT WYPUKŁY, DIADOCHIA, SAMIEC, ZATRUCIE, MERZYK OBRZEŻONY, HIERARCHIA, ROBOTY DROGOWE, SUMA, WĘGLÓWKA, BLASZKA, PROWENIENCJA, WYŁAWIACZ, WOLNOBIEG, KOMODOR, POWSTANIE, HIGIENISTKA, ZWAŁY, POTĘPICIEL, KWADRATURA, BRATEK, KAPUŚCIANY ŁEB, ZMYWACZ, MARRAN, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ZAGRANICZNOŚĆ, ŻURNALISTA, RENATA, FIGOWIEC POSPOLITY, WPRAWKA, KIEROWNIK BUDOWY, HANTABA, MIŃSZCZANKA, PLAFON, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, OLGA, PAS, POSTAĆ, KRUŻGANEK, SILNOŚĆ, GALASÓWKA, PIEKŁO, GORĄCE ŹRÓDŁO, ITALIAŃSKI, SKRÓT, DUROPLAST, NIEBOŻĘ, REGION STREFOWY, BANNER, PAKLON, AUTKO, KONFISKATA, ŚREDNIA KWADRATOWA, SYSTEM SYMBOLICZNY, KRATKA KSIĘCIA WALII, PIGUŁA, MOSZCZ WINNY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, GŁUPEK, ODRÓBKA, INTERIOR, WYZWISKO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FAZA, ZABURZENIE UROJENIOWE, SRAKA, MAŁPA, JINFENGOPTERYKS, MIT, OBIEG, KASZA JĘCZMIENNA, RELIKWIA, PLUTON, OSPA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, HASŁO, KURANT, MACEBA, NAGRANIE WIDEO, FIGÓWKA, CZESKI BŁĄD, SZKUTNICTWO, TOR, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KLIENT, DANE TELEADRESOWE, ŁÓŻKO PIĘTROWE, NIEDYSPONOWANIE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, LEJEK, RÓG, ŚMIAŁOŚĆ, KATALIZA, WOTUM ZAUFANIA, MACZUGA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, TWÓR, ZMOTORYZOWANY, CIASNOŚĆ, KREACJA, MIKROTUBULA, SŁUPISKO, DYSKRECJONALNOŚĆ, PREDESTYNACJA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PRZEWÓD, PROROK, ZACIERKA, COTANGENSOIDA, PIEPRZ CZERWONY, ESPRINGOLA, KAPLERZ, ŁATA, EGZORTA, BULION, JĘZYK POMOCNICZY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, MINA, METROPOLIZACJA, SUMAK, ZAPACH, FILM WOJENNY, BARETKA, KUPLET, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ŁATA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, WYRÓB MEDYCZNY, ETOLA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KIEŁBAŚNICA, DOŚWIADCZENIE, TENUTA, NANERCZ, WIELKOŚĆ, BECHTER MOSKIEWSKI, TUNBERGIA, OBRĘCZ, BELWEDER, OSTOJA, OŁTARZYK, STROICZKOWE, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, PRACA INTERWENCYJNA, MALUCH, ŁYŻKA, PUNKT ODNIESIENIA, WYPADEK DROGOWY, ANIMACJA, INFLACJA KOREKCYJNA, KURCZAK TIKKA MASALA, ALARM, HANGAR, ARAMEIZM, GALETA, PODSADNIK KULISTY, EMALIA, EKRAN, PROSIAK, WIEŻA, ZOONOZA, ETOLA, TYGIEL, BONANZA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KOMISJA, GAD, SZKARADA, KOPARKA, RYKSZA, CÓRKA ŚMIECIARZA, OPERACJA, BŁĘKITNY OLBRZYM, MASŁO, BIEGUN, POLIPTYK, CEWKA, PROGRAM UŻYTKOWY, NORMALIZACJA, BANIECZKA, OŚLA GŁOWA, BŁONA, PIECZEŃ, CZWARTY, FURGONETKA PANCERNA, ZAPORA, PIEC, MANGA, SATELITA, ANATOL, HERB, NOWOROCZNIK, PRYMUS, KORPUS, UBOGI KREWNY, DRENAŻ, STECZKA, GAPA, ŁUK PÓŁPEŁNY, NASTURAN, POPIÓŁ, TELETECHNIKA, TURZYCA, PYŁ, DECEPCJA, LOFIKS, ŻEBERKA, DROGI, EKRAN, WIĄZANIE, PŁOMYCZEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ANTEFIKS, KASZUBSKI, KRÓLOWA RENET, KOMA, PLAC APELOWY, VIBRATO, PRAGMATYKA, ZGŁAD, JOGURCIK, METAL, PĘCHERZ, WIGOŃ, ŻNIWIARKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, DREWNO KĘDZIERZAWE, WIOŚLAK, WIZYTA DOMOWA, ANTYSOWIETYZM, WCZASY POD GRUSZĄ, STANOWISKO, REGENERACJA, PĄCZEK, NIESAMOWITOŚĆ, KULCZYBA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ANKUS, FLAMBIROWANIE, KONTROLA DOSTĘPU, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DANSKER, CURRY, TARNOWIANIN, WIZYTÓWKA, FASOLA, AUTOMOBIL, AZOLLA KAROLIŃSKA, DZIECINNOŚĆ, WYMAGANIA SYSTEMOWE, KAPITAN, WASĄG, TWIST, SKUPINA, HIPERDŹWIĘK, ZIARNECZKO, UDAR, CIERŃ, SERW, HYDROFOR, LAVABO, BROKAT, PIŁA CZOPOWA, SZYBKOŚĆ, KORA, SZPILECZKA, KRAJNIK, POLEPA, STONOGA MUROWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ANATOMIA, BASEN, DÓŁ, DROŻDŻE, WASABI, BAKTERIOLIZYNA, OBJAWIENIE, BIOCHEMIA, FIOLET GENCJANY, MISJA DYPLOMATYCZNA, KIPA, WYRAZ POCHODNY, SOPEL, KWAS, ATONIA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZIELSKO, PŁACHTA, KONFIGURACJA, DEZETA, PAPROTNIK, NADPROŻE, ATRYBUCJA, FACH, RUGBY, WYTRZESZCZ, ?FIGURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASTEJA budowla fortyfikacyjna, będąca murowanym lub ziemnym umocnieniem w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASTEJA
budowla fortyfikacyjna, będąca murowanym lub ziemnym umocnieniem w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej (na 7 lit.).

Oprócz BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BUDOWLA FORTYFIKACYJNA, BĘDĄCA MUROWANYM LUB ZIEMNYM UMOCNIENIEM W FORMIE NISKIEJ, PRZYSADZISTEJ BASZTY OBRONNEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast