ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY to:

łącznik, w którym załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą mechanicznych zestyków rozłącznych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.292

CIĘGNO NAPĘDOWE, KOŁOMYJKA, NOWALIA, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, SKRAJNA PRAWICA, EUTEKTOID, GWAJAKOWIEC, DRYL, MOZZARELLA, TEKST JAWNY, KOCHAŚ, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, FLANSZA, ZĄB, WIADRO, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, CNOTA, KSIĘGA HODOWLANA, PATRIARCHALIZM, BIEG ROZSTAWNY, ROZBIERANKA, OGÓR, LAMPROFIR, ALFABET GRECKI, GETRY, KREDYT RATALNY, DOBROTLIWOŚĆ, RADCA, PRZEDMIOT, PLANETOIDA, SZADŹ, FRASZKA, ASTROCHEMIA, GLIKOLIPID, POZIOM, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, MASA, ZADUPIE, MĘŻNOŚĆ, GUMKA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KONFESJONAŁ, UTYLITARYZM, ANARCHIZM, FLĄDRA, KAFETERIA, KANAŁ, ALEUROMANCJA, PEPINIERA, MOSTEK, PUKLERZ, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, PLATFORMA CYFROWA, CYBORIUM, BALET, BAT, UKŁUCIE, ŻABA LEOPARDOWA, STREPTOKOK, CZUŁEK, DŻEMIK, PIRAMIDA, MIERZEJA, ANEROID, STARORUSKI, TRZPIEŃ, HAMULEC CIERNY, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, KOSTKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, MARSJAŃSKI, GEOPATIA, ZATOKA, SYNEKURZYSTA, PRZEMIANA POKOLEŃ, PASIBRZUCH, MORDENT, ALLEL RECESYWNY, FUTRO, LITERATURA PIĘKNA, WYMIAR, LYCRA, KOŁOMYJEC, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, LINIA LOTNICZA, BIBUŁKARKA, WYKUSZ, ABORCJA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, OBSUWA, DRUKARKA ROZETKOWA, FRONT STACJONARNY, SZEZLONG, SPECYFIKACJA, KIT, PRZYZWYCZAJENIE, CZYTELNIA, HAK, MŁODZIEŻÓWA, DYRYGENTURA, ORKAN, ZIEMIA ŚWIĘTA, CŁO WYRÓWNAWCZE, GARBATE SZCZĘŚCIE, KAPLICA LORETAŃSKA, KOSZARY SZYJOWE, BALAST, ROZWIDLACZ, ZŁORZECZENIE, NALEŚNIK, DANIE, DEKORTYKACJA, MUSZKA, OGIEŃ, WYBUCH, KASTANIETY, WIEŃCE, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DOROSŁOŚĆ, ZBIORÓWKA, SKRZYNIEC, ŁAWA MIEJSKA, CISZA PRZED BURZĄ, BUGAJ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, WIERZĄCY, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ŚMIAŁEK, INDUKTOR, ŚCIĘCIE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, CHOINKA, UJŚCIE GARDŁOWE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, WISZER, NUKLEOZYD, APIKOMPLEKSY, KOŁODZIEJ, BRUTAL, NANERCZ, BŁYSK, ZNACZENIE, MAGDALENKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, INDYWIDUALNOŚĆ, MICHAŁEK, GŁÓG, SAMOZAPALENIE, FREGATA, METEORYTYKA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, TELESKOP, SZKARADZIEŃSTWO, EWAKUACJA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KWIAT SIARCZANY, UPRAWNIENIE WŁADCZE, POKÓJ GOŚCINNY, MARYNARCZYNA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PŁUG, BALON, LICZBA HIPERZESPOLONA, ŁOŻYSKO KULKOWE, CAP, DROGI RODNE, MOTOR, IDEAŁ MAKSYMALNY, POSEŁ DIETETYCZNY, MIŚ, ORGAN, KONTUAR, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MOST, TAKSON, FILOLOGIA SERBSKA, SEMAFOR, POŚLIZGI, PŁOMYK, MRÓWNIK, SYNDETIKON, SIDA, STRAŻ OGNIOWA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MAPA POZNAWCZA, ELEKTORAT, RULETKA, ALARM LOTNICZY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ANUCZIN, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, NIEDORÓBKA, PSYLOFIT, IMITATOR, LIRA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, FORTE, EGZOCENTRYZM, BARIERA TECHNICZNA, RYSUNEK, TORBIEL BĄBLOWCOWA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, PEŁZAK, ALTERNATA, WIATRACZEK, PSYCHOGERIATRIA, EDWARD, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, LOG, KUKLIK SZKARŁATNY, KOŃ LUZYTAŃSKI, ŁUSKA, CZYŚCIOCHA, PRZYSTAŃ, POGODNOŚĆ, MONOGENEZA, DYFERENCJA, CZEPLIWOŚĆ, PRZEMYT MRÓWKOWY, BLISKIE SPOTKANIE, HAJDUK, WYKŁAD, CUKRÓWKA, POSTAĆ BIBLIJNA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, SILNIK SPALINOWY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, NIEUCHWYTNOŚĆ, AGNOSTYCYZM, METODA AGLOMERACYJNA, PORWAK, PRAWO, DOM GRY, CENTRUM, MAJMA, POŁAĆ, KAUKAZ, ODWAGA, AERODYNAMIK, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, CZAS PRZESZŁY, DZBANECZNIK, DOM RODZINNY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PRZYRZĄD, MAŁOPOLSKOŚĆ, EMERYTURA, OSTATKI, KONTAKCIK, SKŁAD DRUKARSKI, OLEJ MIGDAŁOWY, CHOROBA AFEKTYWNA, TRANSFORMACJA FALKOWA, TKANKA TWÓRCZA, SKOPEK, PARABOLA SZEŚCIENNA, ŁADUNEK, MLECZ, FUNT ANGIELSKI, TAMILSKI, REGENERACJA, SITO, POWTÓRZENIE, LABIRYNT, AGREGACJA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, KLOAKA, BRYTYJSKOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK INTELIGENCJI, WINIETA, WIDZOWNIA, SZCZERBA, POZYCJA TRENDELENBURGA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, OPATRUNEK OSOBISTY, INTERNACJONAŁ, GARDENIA, PIRACTWO, IRANIZACJA, DRUGA BRODA, MAPA NUMERYCZNA, RZEMIEŚLNICTWO, LIBRA, WARSZTAT, KURTYNA WODNA, ZDZIADZIENIE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PRAWO ZATRZYMANIA, MIESZALNOŚĆ, OKULARY, GARY, ANTROPOLOG KULTURY, KREDKA, HERBATA, ?BAND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY łącznik, w którym załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą mechanicznych zestyków rozłącznych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY
łącznik, w którym załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą mechanicznych zestyków rozłącznych (na 19 lit.).

Oprócz ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŁĄCZNIK, W KTÓRYM ZAŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE PRĄDU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ MECHANICZNYCH ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast