W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INLET to:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INLET

INLET to:

rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe (na 5 lit.)INLET to:

bawełniana tkanina pościelowa, o gęstym splocie używana na wsypy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.918

DIU, HISTORIA, PODGÓRZE, SKRZYDLATE SŁOWO, LAMPA CROOKESA, IRANIZACJA, WIEDŹMA, BUTERSZNYT, ŚMIGŁO, BANIAK, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PIANOLA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NAŁOGOWOŚĆ, OPONA, DOSTĘP, GÓRNICTWO NAFTOWE, BIAŁKA WIERZBÓWKA, NARKOLEPSJA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, GRUBA KRESKA, ANARCHIZM, GALERIA HANDLOWA, SZWARCCHARAKTER, NADBUDOWA, ARGENTYNA, BŁAZENEK, RYNEK HURTOWY, ORTODONCJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PORTRECISTA, OBWAŁ, WIECZÓR PANIEŃSKI, MISTRZ PROSTEJ, PROSZEK DOVERA, GRZECH ŚMIERTELNY, WĘZEŁ DROGOWY, NIEDYSKRETNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, HACKER, PALATOGRAFIA, ZAJOB, NIENIEC, RADIESTETA, SEMESTR LETNI, OFIAKODONTY, TUŁACZ, SPRZĄGLE, WYPAŁ, POLIMORFIZM, JĘZYK PENDŻABSKI, LIQUID, KIESA, DZIEŻKA, DIMER, ODPOWIEDNIOŚĆ, FUNDUSZ PŁAC, ŻEBRO, PŁOZA, ŁOWCZY, NACIEK, ZASTAWKA MITRALNA, WILKOWNIA, REJESTRANT, NENCKI, PAPU, GAŁĘŹNIK, POSTERUNEK, NIEODZOWNOŚĆ, MATEMA, WIROWOŚĆ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, BIURO LUSTRACYJNE, WARZELNICTWO, WEGETARIANIN, PEŁNIA, SZCZERBA, DEALPACK, MISIEK, GLOTTODYDAKTYKA, KESON, NIEZLICZONOŚĆ, CYKL MENSTRUACYJNY, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, POCHŁANIACZ, RONDO, ŻÓŁTLICZKA, ŚWIAT DYSKU, BALANTIDIOZA, PROTETYKA, SWAWOLNIK, ZBOŻE, SPOWINOWACONY, PUB, MILCZĄCA ZGODA, ELEKTROMEDYCYNA, ŚWIDRAK, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, HIGHLAND, SHORT-TRACK, KARATE, FILOLOGIA ROSYJSKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DOWÓD POŚREDNI, WILCZY GŁÓD, DWUFAZOWOŚĆ, SZTACHETA, RENTIER, GEN SKACZĄCY, IMIONNIK, AFISZOWANIE SIĘ, TEMAT FLEKSYJNY, ŚRYŻ, PREMIA GÓRSKA, TUBKA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, BIEGANINA, JASKINIA LODOWA, WARSTWA ŚCIERALNA, SZABLA, ANTYNATURALIZM, NASKÓREK, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, BARWA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CUKIERNIA, BĄK, LATARKA, POKÓJ, OSAD, KOMEDIA DELL'ARTE, CZARNE, FRONT, GROMBELARD, NIEOBLICZALNOŚĆ, FLASZKA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, SAMOROZPAD, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KRZYŻAK ROGATY, WYRACHOWANIE, AKTYWISTA, ŻURFIKS, KOŃCZYNA, REHABILITANT, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KRYSZTAŁ, KRASNAL, WIKTYMIZACJA, RĄBEK ROGÓWKI, JĘZYK AJNOSKI, KUJNOŚĆ, OBUDOWA, KURTYNA SKALNA, LOTNOŚĆ, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PILAR, RUCH, WYGODNICTWO, ROZPRAWA HABILITACYJNA, WARUNKOWANIE, PONCZÓWKA, APIKOMPLEKS, WYCHOWANKA, KLOAKA, DEOKSYCYTYDYNA, POLIMER WINYLOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, HERBATKA, HAMULEC NAJAZDOWY, DEMENTI, DŻINN, OCHRONA KATODOWA, OPIEKUŃCZOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, TENOR LIRYCZNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, SUBLITORAL, TURBINA AKCYJNA, GRUSZKA, ANGIELCZYK, TOPIEL, ZLEW, ROŻEK, KLIMAT KONTYNENTALNY, MAŁA INFORMATYKA, WIERTNIK, WYKŁADZINA, MOTYWIK, BOHATER NEGATYWNY, RURALISTYKA, PARTNER, WRZĘCHY, AGREGAT POMPOWY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, PIERWIASTEK, ALEUCKI, NIEMĘSKOŚĆ, RYNEK, GOŚĆ, ARETOLOGIA, MIJANKA, NERECZNICA VILLARA, TAKSON, RYCERZ ROZBÓJNIK, HIGIENISTKA, HOLENDER, TKANINA UBRANIOWA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, FAJTNIĘCIE, POPRZEDNIK, ANTYNATURALIZM, ŁUSKOWCE, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, SEKSTANS, PIJAR, ANTAŁEK, LĘK DEZINTEGRACYJNY, WYMIENNIKOWNIA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, POZYCJA BALETOWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, ORLĘ, PRZEKUPKA, EKSTRALIGA, GNOJOWNIK, REMINISCENCJA, PIPA, MODEL AMERYKAŃSKI, KAUCZUKOWIEC, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KRAWIECZYZNA, CEL, CZARNOKSIĘŻNIK, MIECZ UCHYLNY, DEFENSYWA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRONIKARKA, BATAT, BIOGEOGRAFIA, SZPILKA, SZEPT, STARE MIASTO, KWASZARNIA, HELIKAZA, KOLEBKA, IZOTROPIA, DRĘTWA, ODWSZALNIA, ANAMORFOZA, STAROHISZPAŃSKI, SKALICA, PILARZE, BEZGRANICZE, NĘCISKO, KOPIOWANIE, PENITENCJA, IDIOMATYZM, ORGAN PROMULGACYJNY, WALKA Z WIATRAKAMI, DRESIARZ, MATERIALNIA, KURANT, PLEUSTOFIT, KRUP, DAMA DO TOWARZYSTWA, TANGO ARGENTYŃSKIE, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ZŁOŻE GRUNTOWE, ŻONGLERKA, KOLCZATKA, RZEŹBIARNIA, ŁYŻKA, EURO TRANCE, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, TARCZA KONTYNENTALNA, WAGA SZALOWA, MURENA CĘTKOWANA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, JĘZYK DAHALIK, STRATEG, SZESNASTKA, DŁAWIDUDA, SIDLISZ PIWNICZNY, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, MISIAK, KOKSOWNIK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ŚMIAŁOŚĆ, SMAR, KOMAR, LINIA PODSTAWOWA, MAŁA, ZDOBYWCA, ?BANK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INLET w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INLET
w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd (na 5 lit.).

Oprócz W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - W NAWIGACJI MORSKIEJ: WĄSKA, MAŁA ZATOKA, GŁĘBOKO WCINAJĄCA SIĘ W LĄD. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x