STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAŃKA to:

stosowane przez zwolenników medycyny tradycyjnej małe kuliste naczynie, które przysysa się do ciała, żeby spowodować miejscowe przekrwienie i tym sposobem zwalczyć chorobę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAŃKA

BAŃKA to:

objętość blaszanego naczynia, które służy do przechowywania i transportu płynów (na 5 lit.)BAŃKA to:

rodzaj blaszanego naczynia, które służy do przechowywania i transportu płynów (na 5 lit.)BAŃKA to:

żartobliwie o ludzkiej głowie (na 5 lit.)BAŃKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.)BAŃKA to:

najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.)BAŃKA to:

milion złotych (na 5 lit.)BAŃKA to:

blaszane naczynie do przechowywania lub przenoszenia płynów (na 5 lit.)BAŃKA to:

opakowanie transportowe o przekroju kołowym (na 5 lit.)BAŃKA to:

szczelne naczynie szklane mieszczące żarnik lub elektrody lampy (na 5 lit.)BAŃKA to:

mydlana - pęka na wietrze (na 5 lit.)BAŃKA to:

mydlany symbol nietrwałości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.670

FAZA, KADZIELNICA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, TYNTA, CZAS GRAMATYCZNY, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, CHOROBA VELPEAUA, RYNEK KONKURENCYJNY, KOPEĆ, OSEŁEDEC, JĘZYK ANGIELSKI, LABIRYNT, SOBACZE ŻYCIE, FUNDUSZ PŁAC, SZKLIWO CERAMICZNE, MOGISYGMATYZM, ELEKTROSTATYKA, APORT, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, HARMONIJKA, SERDUSZKA OKAZAŁA, MENONITYZM, ŻWAWOŚĆ, POŁOŻENIE, PRZYKRYWKA, KALOSZEK, EGZEKUTOR, JĘZYK FALISKIJSKI, HISTOLOGIA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WOLA, PŁYTKA CHODNIKOWA, SCHOWEK, NOCEK ORZĘSIONY, TALERZ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, PÓLKO, EUROWALUTA, BOCIAN, NIEDOŁĘSTWO, DIETA, OLEJEK ABSOLUTNY, BANKRUCTWO, URLOP MACIERZYŃSKI, DERMOKOSMETYKA, KIMBANGIZM, NATURA, ZNAMIĘ SPITZ, CZERPAK, ARCHAICZNOŚĆ, KAGANIEC, PRZECZENIE, HELIOFIZYKA, PORT MACIERZYSTY, IDIOMAT, POWINOWATY, WCIĄGACZ, WARZELNIA, RANA SZARPANA, ZOOGEOGRAFIA, CYNAMON, PISMO PRZEWODNIE, GRUCZOŁ MLEKOWY, ZAPALENIEC, NASIONO, OLEJÓWKA, ERGASTULUM, POLIGAMICZNOŚĆ, PRZYRODA, GAR, PROMINENT, WRAK, WIRUS DENGI, SPÓŁKA CÓRKA, KRYMINAŁ, JEŻOZWIERZOWATE, CZŁON PODRZĘDNY, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, MERYSTEM, SYSTEM EKSPERTOWY, ROSZCZENIOWOŚĆ, STWIERDZENIE, ESPADON, TAŚMA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, MOGILAMBDACYZM, ZORBA, LUGIER, PARALAKSA, BARWNIK NATURALNY, WEBDESIGNER, BADANIE, TEST, ZŁOŻE OKRUCHOWE, ŁOPATA, OBRÓT, AZOT AMONOWY, SAMOWYLECZENIE, PRZEDMURZE, KRUCHOŚĆ, OKUPOWANIE, PODATEK EKOLOGICZNY, EPISTOLOGRAFIA, KAGU, ZAKOLE, RADIANT, SUKIENNIK, DERYWAT MODYFIKACYJNY, HIPERINFLACJA, SPŁAWIK, HULA, ELEKTRONIKA, BRYZOMANCJA, POWIEŚĆ RZEKA, KONDYCJONALIZM, BÓBR ZWYCZAJNY, KOSZT FINANSOWY, EKLIPTYKA, GWIAZDKA, MAMUT WŁAŚCIWY, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, EMBRIOGENIA, OPARCIE, MOSTOWNICZY, KASA, NIMFAJON, RYNKOWOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZNANOŚĆ, ROŻEN, JĘZYCZEK U WAGI, OKOLICA SZLACHECKA, TEORIA DOMINA, ZMROK, SPOWINOWACONY, CENA ZBYTU, TELETECHNIKA, KANONISTYKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, NATURALIZACJA, DAMULKA, ANATOMIA, JĘZYK, DODATEK KOMPENSACYJNY, PODUSZKA, ROOIBOS, FAZA, STARA MALEŃKA, SIEĆ WAN, OSAD ABYSSALNY, WYKRYWACZ MIN, SPRAWNOŚĆ, TELEMARK, SUSZARNICTWO, BRÓD, MIKROKROPKA, AGRAFA, OSTRY BRZUCH, OSZUKANIEC, SKOK, STANDARDBRED, TINTA, MAFIJNOŚĆ, KOŁO, STRUKTURALISTKA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, SEITAN, TRANSFUZJOLOGIA, WSTRZYMANIE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, LITERATURA PIĘKNA, STAŁA HUBBLE'A, UDRY, SZTAJEREK, ARYSTARCH, BAJCIK, CZERWONE, GONDOLA, SERWITUT, LINGWISTA, HELIOFIT, ANGLOSAS, EFEKT FISHERA, REGULARYZACJA TICHONOWA, KRZYWA ELIPTYCZNA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, SYRENA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, FAMOTYDYNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, CYKL MIESIĘCZNY, ŚWINIA, PAPPATACI, ADRESAT NARRACYJNY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, GHEE, GRZECH CIĘŻKI, ZADEK, TRZONKÓWKI, AMFORA , TOREBKA, KLIENT, FILIŻANKA, PRZESŁONA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, OBUDOWA, OMLET, SŁOWO, KREW, NIDA, KROWIENTA, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, ALBULOKSZTAŁTNE, AKTUALIZOWANIE SIĘ, CERKIEWNY, SUKCES REPRODUKCYJNY, TOLERASTIA, LĄG, PUPA, GRZYB NIEJADALNY, OŚ PORTALOWA, OBRABIALNOŚĆ, NAPÓJ, RAY-BANY, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, KLASTER, KŁOPOTANIE SIĘ, MANIPULATOR, LEKARZ DOMOWY, STRAJK WŁOSKI, ANGLISTYKA, KOMUNA, PODAWACZ, PRZETWÓRSTWO, DICKENS, ZAWÓR REGULACYJNY, PIŁKA SETOWA, STRATEGICZNOŚĆ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PLETYZMOGRAF, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KULT PUBLICZNY, FENETYKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, WSPOMNIENIE, PERTYT, THAULOW, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, LIOPELMOWATE, FLUID, ALGEBRA UNIWERSALNA, GRUPA PROPYLOWA, ZBIÓR, MCLAREN, ŁAPEĆ, MYDLARNIA, PINGLE, PŁAZAKOWATE, KAUCZUKOWIEC, FAZA ROZKWITU, PIŻMOWIEC, KANTOŃSKI, ŻÓŁW IRWINA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TURBINA CIEPLNA, BURRITO, CASUAL, BECZKARNIA, WURŚCIK, KOMPLEKS KASTRACYJNY, DUPOLIZ, FLETY, MAJORAT, SPŁYW GRAWITACYJNY, PONTYFIKAT, KOKILKA, ALTERNARIOZA, KINOMAN, MONOGAMICZNOŚĆ, SEZONOWIEC, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, NASTROSZEK BRUCHA, KOMAT, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, NÓŻ RZEŹNICZY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ANTYGENOWOŚĆ, OTWOREK, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, KLUB, TRANSGRESJA, ATAK, TRENING, ZAMIANA, ?BŁONA NACZYNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAŃKA stosowane przez zwolenników medycyny tradycyjnej małe kuliste naczynie, które przysysa się do ciała, żeby spowodować miejscowe przekrwienie i tym sposobem zwalczyć chorobę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAŃKA
stosowane przez zwolenników medycyny tradycyjnej małe kuliste naczynie, które przysysa się do ciała, żeby spowodować miejscowe przekrwienie i tym sposobem zwalczyć chorobę (na 5 lit.).

Oprócz STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - STOSOWANE PRZEZ ZWOLENNIKÓW MEDYCYNY TRADYCYJNEJ MAŁE KULISTE NACZYNIE, KTÓRE PRZYSYSA SIĘ DO CIAŁA, ŻEBY SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE PRZEKRWIENIE I TYM SPOSOBEM ZWALCZYĆ CHOROBĘ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x