UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLAFROK to:

ubiór domowy w postaci płaszcza lub rozpinanej sukienki, nakładany zwykle na nocną bieliznę, używany także przez chorych w szpitalach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.136

AUTOPORTRET, OPUS, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, CZWORONÓG, MARSKOŚĆ, CUG, BAŁAGULSZCZYZNA, LASTRYKO, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, CHWILÓWKA, OPUNCJA FIGOWA, WZÓR JAWNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, KATASTROFA BUDOWLANA, TLENEK, PURUSZA, SYN, DRABINKA, SEKCJA RYTMICZNA, GŁOS, PELA, MALIMO, FLAKI, GRZYB SIARKOWY, KOŁNIERZ, PRZEZWISKO, PLIK KONFIGURACYJNY, RETRAKCJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, CZAPRAK, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, MIÓD SPADZIOWY, WYROSTEK FILTRACYJNY, ZAMIEĆ, RUSIŃSKI, SET, MEMBRANA, PIKOTKA, ZARAZA MOROWA, SIEROTA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KAZARKA CZUBATA, AUTOKEMPING, NIEBOSKŁON, RENOMA, KANTONISTA, ŚWIDOŚLIWKA, ŻONISKO, PINZGAUER, WĄSKIE GARDŁO, TRZMIELINA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, MYLORD, MARSJAŃSKI, WOJEWÓDZTWO, POGODNOŚĆ, AMBA, SZELMUTKA, CZEBUREK, SUBKULTURA, KOCIOŁ WIROWY, DYWETYNA, ŚWIĘTO, OBWÓD MAGNETYCZNY, MAZUREK, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, BABULA, CHŁOPEK, WIELORAK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KOMBAJN, OYEREN, ZAĆMA POURAZOWA, PUNKT GASTRONOMICZNY, PROROCTWO, CARZĄTKO, CIEMNA KARTA, FLOKENY, PODCASTING, BURŻUJSTWO, CHOROBA ZARAŹLIWA, KSIĘGA, SAKSONIA, INTUICYJNOŚĆ, KONTUSZ, CZOŁÓWKA, SKARYFIKACJA, NIEBIOSY, DOKUMENT, SZPETOTA, OPTYKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PACZKA, MEČIAR, RUBELIT, PLIK DŹWIĘKOWY, LEGENDA, SAURON, KRATY, RELACYJNOŚĆ, EMPORA, CYSTA BAKERA, AULA, OBIEKT, ROGALIK FRANCUSKI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ŻÓŁWIE, TYN, OKUPACJA, REMONT KAPITALNY, TAGESTOLOGIA, UPUST, ORGANDYNA, SUBDOMENA, POTENCJAŁ, HEJNAŁ, AMBASADORKA, REWIZJA, KOMORA WILSONA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PIERWSZY WERTYKAŁ, KŁOBUK, NOLDOR, TREP, MEDALION, KLAKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, MERMOZ, ŚWITKA, HRABINA, ODKOS, KROPLA, TARCIE, PAPIER, FREGATA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GRZYB, KOLCOROŚL, SKARBEK, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KRUCJATA, ZWORKA, KABRIOLECIK, TILBURY, ŁYŻKA, ETOLA, PANEGIRYSTA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, POLEWA, TRESA, WENTYLACJA MECHANICZNA, FORD, KAMIEŃ WĘGIELNY, DOBRO KLUBOWE, BEZLIST, CYWIL, ŚCIEŻKA, WNĘTER, GAJA, DRABINA, ZDARZENIE PRAWNE, MASKARON, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, DYRYGENTURA, IRYS, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PANDRAK, CIEŃ, PANSEKSUALIZM, CHŁODNIK, MSZAR, ZABÓR, NISKOROSŁOŚĆ, NAJEMNIK, SAOLA, PRZEWODNICZĄCY, SPRZĘCIOR, WIOŚLAK, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, STAROPOLSZCZYZNA, KASZA, TEATR, ATRAPA, NORWID, AKRECJA, LEJBIK, NIECHLUBNOŚĆ, PODCIEP, NIEZDOLNOŚĆ, OSTROMLECZ, ÚLAIRE, AULAKOGEN, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, DIAPSYDY, SŁOMA TARGANA, DZO, DŁUGIE RĘCE, KORONKARZ, KOPIAŁ OŁÓWKOWY, RAMA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, CIASTO FRANCUSKIE, INTERLUDIUM, CZAMARA, DUŃSKOŚĆ, DRAGONADA, IDEAŁ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, STACJA, SYBIRSKI, POPELINA, TRZYDZIESTKA, SZAMERUNEK, SOK, DANONEK, PRZEWIELEBNOŚĆ, SPRAWA, ŁAJNO, MACKI, SKWIR, POPIELICOWATE, CELA, SAMOWYLECZENIE, IUE, KURANT, FALA, MAŁPA OGONIASTA, CIASTKO, GNOMON, SPAMER, PROBÓWKA, UISTITI BIAŁOUCHA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, AWANS, MODERATOR, ELANA, WINA KWALIFIKOWANA, ASEKURANTKA, SOBAKA, OPARY, WYPIS, DZYNDZEL, DEIZM, ŁAŃCUSZEK, PILŚŃ NERWOWA, PIT, FIGÓWKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WYSZUKIWARKA, ARCHIDIECEZJA, LESZCZYNA, SYJAMSKI, CYTOMEGALIA, TRAPEZ, MÓRG, CEBULAK, TENUTA, SUWAK, TRAŁOWIEC, OLEJ PALMOWY, BERGMANN, PCHACZ, CZEKMAN, DZIURA, PLUWIAŁ, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KOŁTRYNA, METAL CIĘŻKI, ENERGIA, TULEJA, PAŁECZKI NAPIERA, WPŁATA, BARWICA DREWNA, DYLIŻANS, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, FORMANT, FILM WOJENNY, KĄTNIK DOMOWY, PLAKAT, OBUSTRONNOŚĆ, PAZUR, WYDAWNICTWO ZWARTE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SOS NELSOŃSKI, PANNEAU, KACZKA, BALUT, KULOODPORNOŚĆ, TRUMNA, ASTRAGAL, BEK, ZNAK, UKŁAD PLANETARNY, MAKSIMUM, ŁĄKA, NAKAZ KWATERUNKOWY, ?PASZPORT DYPLOMATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLAFROK ubiór domowy w postaci płaszcza lub rozpinanej sukienki, nakładany zwykle na nocną bieliznę, używany także przez chorych w szpitalach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLAFROK
ubiór domowy w postaci płaszcza lub rozpinanej sukienki, nakładany zwykle na nocną bieliznę, używany także przez chorych w szpitalach (na 8 lit.).

Oprócz UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - UBIÓR DOMOWY W POSTACI PŁASZCZA LUB ROZPINANEJ SUKIENKI, NAKŁADANY ZWYKLE NA NOCNĄ BIELIZNĘ, UŻYWANY TAKŻE PRZEZ CHORYCH W SZPITALACH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x