ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARAFECZKA to:

zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARAFECZKA

KARAFECZKA to:

zdrobniale o karafce, czyli szklanym lub kryształowym naczyniu w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.721

HOMOLOGIA, DERMOKOSMETYK, TEREN ZAKRYTY, BIAŁE PLAMY, KWIATON, TRAŁ, JIM, MISJONARZ, CIENNIK, PARADOKS, BERŻERA, GRZYBIARSTWO, KONDENSATOR, ELUWIUM, MAŹNICA, STERYLNOŚĆ, FACH, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NIESPORCZAK, WAŁECZEK, DZIELNICA HISTORYCZNA, TYLOZOID, BRAMOWNICA, ŁAMY, TECZKA, KIT, LAMPA PUNKTOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, STRZAŁ, LEJEK, INSTALACJA, LIBERIA, HUBA SIARKOWA, KRÓLOWA RENET, NAROŻNIK, DRAJREP, MIKROMIERZ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ŚLIWA, DANSKER, IMIONISKO, MORDUCHNA, ZRZESZENIE, URYNA, SMYCZ, DERESZ, SUMA UBEZPIECZENIA, TONACJA, TRUFLA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, RULIK, SMAKOŁYK, NIEDOPASOWANIE, RUCHANKA, PIONEK, AHISTORYCZNOŚĆ, POLARNA CZAPA LODOWA, ZABIEG FIZYKALNY, KUCHCIK, PILOKARPUS, FIOLET GENCJANOWY, KAWAŁ, MUESLI, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, WIERSZ, TRIANGIEL, ODCHYLENIEC, KANAŁ, ZATRZYMANIE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ANTONOMAZJA, SZKLANKA, ANOMALIA, ZRZUT, KONFORMER, WIZA, MOZZARELLA, MYSZ, TŁO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WULKAN BŁOTNY, IMPREZA TURYSTYCZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, BILBIL ANDAMAŃSKI, BOZA, WIELKA JEDNOSTKA, IRC, SPARRINGPARTNER, ODPRAWA CZASOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, OBIEKTYWIZM, OMDLAŁOŚĆ, CZYSTKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, ROBOCIK, PIWO, DRUKARKA ROZETKOWA, AUTOREKLAMA, RUBLÓWKA, ZASILANIE SIECIOWE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, EPICYKL, KĄT ROZWARTY, NUŻENIEC LUDZKI, BLOCZEK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, OBÓZ, SZPADA, STRUNOGŁOWE, SINICE, PAMIĘĆ LOGICZNA, ORGAN SPÓŁKI, GODZINA, OSEŁEDEC, PUCHACZ, SAMOCHÓD OPANCERZONY, MASZTÓWKA, EMIRAT, TREPY, ŻEGLUGA, UROCZYSKO, SILNIK INDUKCYJNY, DŹWIGNIA, BEZINTERESOWNOŚĆ, OBROŻA, LATAJĄCY SPODEK, KADZIELNICA, HOTELING, PUSTELNIA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KAUKAZ, KATEGORIALNOŚĆ, ZŁOŻE, CINGULUM, PALMETA, FILTR RODZINNY, PROJEKT TECHNICZNY, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, SZACHY TRZYOSOBOWE, MIARA, TOCZKOWCE, METODA PORÓWNAŃ, POMPA INFUZYJNA, ROZETA, PIEROŻEK, KROPKA, NOS, WYBREDNIŚ, TENDENCJA, PRYZMA, ZEGAR WIEŻOWY, REGIMENT, PRAŻMO, GRANAT, MURZYSKO, JASKÓŁKA, MONETKA, RAJSKI PTAK, WIDELEC, PLASTYKA, KLEROMANCJA, ODSADKA, PANTOFELNIK, JOGACZARA, KAMIENICA, KARES, EKSPONENT, WISIELCZY HUMOR, KRWIŚCIĄG, BULWARÓWKA, POIDŁO, KACZKA DZIENNIKARSKA, WYTWÓR, OBRZMIENIE, DYSPOZYTURA, PEŁZAK, BRUK, BABINIEC, TRWAŁOŚĆ, IVAN, WSPÓŁUCZEŃ, GRZYB, KWASZONKA, ODCHYLENIE KWARTYLNE, PRZEWŁOKA, DEKIEL, CUGANT, CIEK, BALIA, RAMFORYNCH, LABORATORIUM, KONTROLER, WYKLUCZENIE, LIST PASTERSKI, ŁAWRA, AMPUTACJA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, SYNDETIKON, DESZCZ METEORÓW, OWADZIARKI, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SZUM, CHARAKTERYSTYKA, KĘPA, PÓŁGOLF, KET, LEON, ASNYKOWIEC, PAMIĘĆ, DZIURA, PANTOGRAF, KOZAK, POSIEW, ŻYWOTOPIS, GOSPODARZ DOMU, WEŁNISTOŚĆ, HAFCIARSTWO, DŹWIG, ANIOŁ STRÓŻ, AALEN, GEODEZJA SATELITARNA, JĄDRO, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NON-IRON, NYLON, PAŃSZCZYZNA, METAL KOLOROWY, PRZEDROSTEK, ŚRUBOWIEC, BORDER, POSUW, NAPARSTEK, KOLCZAK, KABRIOLET, ODCIĄG, DZIENNIK URZĘDOWY, TUTA, LEKTORIUM, BARWY NARODOWE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KRUCHOŚĆ, KRIOKOMORA, BLU-RAY DISC, BRYLE, CHELATACJA, BRZESZCZOT, KORZONEK, KOLEJKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PINGWIN, OBRÓT PIENIĘŻNY, INFORMACJA, ŚLIMACZEK, PLASTIK, KOSARZ, SEZAMEK, KURWIARZ, WYZIEWY, REMITENT, DŻEMIK, WELON, TROPIK, ZŁĄCZE, WYSOCZYZNA MORENOWA, CZARNY PUNKT, FONDUE SEROWE, BŁOTNIAK, DZIEDZICZNOŚĆ, TRUP, AKOMODACJA, ZNAK NAWIGACYJNY, UPGRADE, REWERS, CHUDOŚĆ, RYNKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, MŁAK, MOKIET, MATRYLINEARNOŚĆ, STEK, POWIEŚĆ SF, RACJONAŁ, KARMAN, ANTYNATURALIZM, KRAJARKA, SALA, TYNKTURA, PRZYGOTOWANIE, WYRZUT SUMIENIA, PEDAŁÓWKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, SERW, STROIK, GOŁOLEDŹ, JAD PSZCZELI, RETRANSMISJA, PĘK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARAFECZKA, zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARAFECZKA
zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM inni sprawdzali również:

biletowa - na dworcu ,
pilot, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników świata, kilkakrotny mistrz świata ,
organiczny związek chemiczny posiadający w swojej strukturze grupę azową o wzorze -N=N- ,
w buddyzmie hinajany jest to ktoś, kto w dążeniu do doskonałości osiągnął najwyższy stopień ,
MYDLNIK ,
regularne spękanie powstające na skałach uporządkowanych geometrycznie, występujące w zespołach i systemach ,
odniesienie znaczenia słowa do rzeczywistości ,
proces polegający na dodaniu do odtwarzanego strumienia dźwiękowego niskopoziomowego szumu (neutralnego dla ludzkich uszu) w zamian za redukcję zakłóceń ,
długość krzywej będącej brzegiem danej figury płaskiej ,
nachylona powierzchnia dachu, ograniczona przez kalenicę, okap i szczyt ,
za nie odznaczenie ,
cecha człowieka, który jest potępiany z powodu niemoralności czynów i charakteru ,
organizm, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zakażeniu; rzadkie ,
człowiek (lub grupa, zespół ludzi), który prowadzi w jakiejś klasyfikacji, najczęściej sportowej, ma znaczną przewagę nad innymi ,
element odtwarzacza CD i DVD, na który kładzie się płytę; tacka może wysuwać się i chować automatycznie ,
w grach fabularnych osadzonych w fikcyjnym Świecie Mroku: kraina duchów, stanowiąca cień świata fizycznego ,
zniszczona, stara kurtka ,
niepotrzebnie dolewana do ognia ,
bardzo wysoka temperatura powietrza ,
pieśń liryczna o nieskomplikowanej budowie zwrotkowej ,
proces biochemiczny polegający na rozpadzie cząsteczek sacharozy na cukry proste (glukozę i fruktozę) ,
stan emocjonalny wywołany świadomie przez bodziec dotykowy, np. wywołanie poczucia pewności siebie poprzez złączenie kciuka i palca wskazującego ,
statek przewożący pocztę na podstawie specjalnej umowy ,
rajska jabłoń; krzew owocowy o drobnych żółtych lub czerwonych owocach ,
rzeźbiarz (1830-93) rzeźby portretowe w formie medalionów i popiersi, dekoracje nagrobne ,
wysokokaloryczna substancja otrzymywana z roślin lub tkanek zwierząt, mająca płynną lub stałą konsystencję, wykorzystywana jako produkt spożywczy oraz w różnych gałęziach przemysłu, np. kosmetycznym ,
nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia mająca jedną oś i dwie wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii ,
miasto w Niemczech nad Łabą ,
element stygonu, gatunek żyjący w wodach podziemnych, odznacza się przezroczystością ciała i redukcją oczu ,
substancja chemiczna umożliwiająca lub poprawiająca działanie enzymów

ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x