ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARAFECZKA to:

zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARAFECZKA

KARAFECZKA to:

zdrobniale o karafce, czyli szklanym lub kryształowym naczyniu w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.721

KRATER PASOŻYTNICZY, STROIK, PIENIĄDZ LOKALNY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PORNOGRAFIA, PŁAWA, GALARETA, SKARGA, KLIKER, ŻACHWA, GAL, PODKARMIACZKA, TENDENCJA, AZOLLA, GOSTEK, DOKUMENT, LUBASZKA, INSTYTUT, ZAKOPCENIE, ŻUPAN, TECZKA, WĘGIER, SEŁEDEC, OLEJ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KUPA, TROP, BIAŁOCZÓŁKA, SZAROWIPTERYKS, WINIETA, SKRZYNKA POCZTOWA, CIENKI PALUSZEK, ZBIÓR MANDELBROTA, SIARCZEK, FISZBINOWCE, SKURCZ, SERCÓWKA, GRONO, OPCJA WALUTOWA, DESEREK, GŁOŻYNA, CHOROBA ALPERSA, PADDLE, SILNIK NAPĘDOWY, TRĄBA POWIETRZNA, TELEGRAM, CHRYZOFITY, WAŁ, REJESTR, SIODEŁKOWCE, WARIACJA, SZUM, SNIFFER, PIERWSZY OFICER, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DEASEMBLER, KREMOGEN, PÓŁWYSEP, HADŻ, FILM ANTYWOJENNY, BRYŁKOWATOŚĆ, TECZUSZKA, PRZYPADŁOŚĆ, CUKIER WANILIOWY, KOTYLION, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, UBRANIE OCHRONNE, PRZYWILEJ LOKACYJNY, CIŚNIENIE NORMALNE, CZOŁO, BEZODPŁYWOWOŚĆ, BALECIK, EMILY, SZPATUŁKA, ZUCHWAŁOŚĆ, ŁATA, ZLEWKA, MIOTEŁKA, SMOCZA KREW, KWAS, MANKIET, AEROFIT, HUBA SIARKOWA, PAKIET, EDYKUŁ, SER, GAJA, LEKTURA, OBRAZ, NIEBIOSA, OZDOBNIK, ĆWICZENIA, KAMIEŃ OBRAZY, ORFIKA, KĘPA, HAMULEC, WEJŚCIE, TUNIKA, PERILLA ZWYCZAJNA, KASZA JAGLANA, PATELKA, DANE SENSYTYWNE, SERENADA, EKOLOGISTYKA, FANTOM, NIEWIERNOŚĆ, KLESZCZOWATE, PIASTA, KOLEGA, DRESZCZ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, HARFA, ISLANDZKOŚĆ, INFORMACJA NAUKOWA, ZIMÓWKA, DEKORTYKACJA, WELIN, PANAMA, ROSZPONKA, KONSOLA, OBUCH, GALAKTOLIPID, EFEKT STYKU, OSPAŁOŚĆ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, MIASTO, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, GWIAZDA PODWÓJNA, MASA KAJMAKOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KULE, SKUN, AKCJONARIUSZ, KORYTO, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PRZEDRUK, DYPTYK KONSULARNY, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, GUMIŚ, CUGOWIEC, DYMA, WŁĄCZNIK, BIRIANI, GENUA, LUWERS, WĄCHACZ, POJAZD LATAJĄCY, FAZA, WSTĘP, OFENSYWA, BALON, FIGURA, DYSKRETKA, ZNAK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, OBRAZOWOŚĆ, BRZMIENIE, NAWIERZCHNIA, ŁUK ODCINKOWY, BALUT, IBERYSTYKA, PUNKT SPUSTOWY, SZMATKA, GERYLASI, PIKADA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ELIMINACJA, LAMPROFIR, BEKA, ETERYCZNOŚĆ, KLON, STEWA, AKT, KULEBIAK, KAKEMONO, FERMA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WIELKI PORZĄDEK, FUJARKA, FUTRYNA, GRZYB SŁUPOWY, KOLIMATOR, SAND, PEŁNIA, CHŁOPOWINA, OMACNICOWATE, SER EDAMSKI, ĆWICZENIE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, ATMOSFERA, DOWÓD RZECZOWY, STYL KOLONIALNY, LODÓWKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PLUDRY, OGÓR, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, LIGATURKA, SPŁUKIWANIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, FUNGICYD, OMER, KANKA, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, ODMA OPŁUCNOWA, GIK, PLIK DŹWIĘKOWY, LAWATARZ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ŁADOWARKA, WŁASNOŚĆ, KOCIOŁ WIROWY, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ZAMIANA, BROKAT, KARAFECZKA, PLACUSZEK, SIEKANIEC, MAGIERA, ABSYDA, KRÓTKODZIOBEK, KIPA, HARFA EOLSKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SAGAN, DRAMAT HISTORYCZNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, FLUIDYZACJA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, POLEWA, COROCZNOŚĆ, PARYTET, CZAPKA TEKTONICZNA, AUDYTOR, KARMEL, PRZYTOMNOŚĆ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ETYMOLOGIA LUDOWA, TEKA, WIZA, FORMA DRUKOWA, DIAKONIA, KLAKSON RĘCZNY, SYR, ŚLĄSKOŚĆ, SZCZYTÓWKA, EGZORCYZM, MASOŃSKOŚĆ, PIEPRZ, JEDYNKA, ZAKŁADKA, FRYZ, OSĘK, ŻYŁKA, PIECZEŃ, DOSTAWCA, PLISZKA ŻÓŁTA, PLACEK, OCULUS, LAMPA ŁUKOWA, LINIA DEMARKACYJNA, KROKIEW, LIRYCZNOŚĆ, SKYFOS, KOKILKA, KOMBATANCKOŚĆ, BOCIANIEC, KURAWONGA ZMIENNA, ANTYMONARCHISTA, OSPA, SAMOTNA MATKA, DOKUMENT, KOLANO HAMBURSKIE, NIEWYPAŁ, MARTWICA, NIEDBAŁOŚĆ, INTERWENCJA, ODROŚLE, OSTROWIANKA, WATA, ANTYKOAGULANT, TACZKA, REGUŁA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KRAKOWIACZEK, DŹWIGARKA, WIERTŁO, RZEP, EGZEMPLARZ OKAZOWY, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SYSTEMATYKA, KULT LUNARNY, WYNIK, ?HEMOSTAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARAFECZKA zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARAFECZKA
zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZAWARTOŚĆ KARAFECZKI, CZYLI MAŁEGO, SZKLANEGO LUB KRYSZTAŁOWEGO NACZYNIA W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast