ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUK to:

zamykany otwór w pokładzie statku lub jego nadbudówkach (lub czołgu), pełniący różne funkcje (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUK

LUK to:

pomieszczenie w samolocie, na statku lub w pojeździe kosmicznym, wykorzystywane najczęściej jako pomieszczenie techniczne (np. bagażownia) (na 3 lit.)LUK to:

zamykany pokrywą otwór w pokładzie statku, służący do załadunku i wyładunku towarów, doprowadzania powietrza, światła itp (na 3 lit.)LUK to:

zamykany otwór w pokładzie statku (na 3 lit.)LUK to:

instrument strunowy; struna z cięciwy łuku myśliwskiego (na 3 lit.)LUK to:

bagażowy - w samolocie (na 3 lit.)LUK to:

otwór ładunkowy na statku (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.124

KOPIA FOTOGRAFICZNA, CYKL WYDAWNICZY, EPIDEMIOLOG, PANKREATYNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, DOPŁYW, MASZT, TURGOR, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ACHTERDEK, ZWIĄZEK KOLARSKI, CECHA, CYRKÓWKA, ALASKA, PAPIERZAK, ŁÓDŹ, POZIOMNICA, OGNIK SZKARŁATNY, DOMINANTA, IZBA CZELADNA, MONETYZACJA, SZNUR, WYBUCHOWOŚĆ, ANTABA, OSTATNI MOHIKANIN, DUŃSKOŚĆ, KADŁUB SAMOLOTU, PULARES, EWALUACJA, ANIMIZM, STRÓJ HISZPAŃSKI, SPULCHNIACZ, WYDZIELANIE, KLASZTOR, MARTWIAK, FALANGA, REGION WĘZŁOWY, INDUKTOR, POŻYCZKA, BLUZA, WROCŁAWSKOŚĆ, WINDA, CZOŁÓWKA, NIEWAŻNOŚĆ, MAŁPOLUD, REGULATOR POGODOWY, LICHWIARSTWO, ŻYWOTOPIS, CIŚNIENIE, ZAJĘCIE, ŻABOT, NASIONNICE, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, GEORGE, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ZIMÓWKA, TABOR, BAKBURTA, GODZINA, PRZENIKLIWOŚĆ, KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA, BIFURKACJA, NIEMIEC, WIELKI PORZĄDEK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, OŁTARZYK, AUTOMATYKA POGODOWA, POSZEWKA, TRĄBKA POCZTOWA, REJESTRANT, KACZKA KRAKWA, KOTBELKA, DOROBEK, JUT, WIKARY, ŁAGIEW, DOBYTEK, ABSOLUTYZACJA, POCHWIAK OKAZAŁY, PRZETOKA, KREDENS, SPADOCHRONIARZ, NACJA, SAMOPOMOC, TRACKLISTA, ZASTRZAŁ, GUMKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ŁUPACZKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, CYCEK, PIEKŁO, SOFCIK, MOŁODYCA, RAPORT, KRZYŻYK, WILK, KAMPUS, RĘCZNOŚĆ, AKT, PRZODOWNIK, OKAZJONALIZM, WARSZTAT, BEAN, RAKARNIA, RETRANSMISJA, OPOŃCZA, KPINA, PUNKT SPUSTOWY, SZCZYT, GRAF PODSTAWOWY, MORALIZACJA, ZAKOP, SOSNA CZERWONA, BASEN, MARKIZA, WEŁNIAKOWE, WIATR KATABATYCZNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BOROWIKOWA, BRYTFANKA, JAMRAJ BRUNATNY, AKROBACJA POWIETRZNA, LIMNIGRAF, IDENTYFIKACJA, ABERRACJA, MOCNIK, AGREGATY MONETARNE, KURACJA, ZEŚWIECCZENIE, URSZULA, NASZ CZŁOWIEK, GIBSON, MOC, MUZA, KLIMUK, HIPOREFLEKSJA, PRZYJEZDNA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SILNIK NAPĘDOWY, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, MAKSIMUM, NIESZPUŁKA, NADZIEMNOŚĆ, SZLAUCH, WARTOŚĆ LOGICZNA, DŹWIGARKA, NACZYNIE WIEŃCOWE, GUZIK, ZATOKI, ANALIZA FUNKCJONALNA, ZAPORA WODNA, LAPILLI, TRAUMATYCZNOŚĆ, BERLACZ, EGRETA, CERES, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, BURDA, RYBY WĘDROWNE, KRYSZTAŁEK, SKIPASS, GRZYBNIA, ROZGAŁĘZIENIE, MACERACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, VIOLA BASTARDA, AOJDA, DŹWIG, ŻYDEK, NIEWYPAŁ, KASETA, BETON JAMISTY, RACZYNA, CHOROBA UHLA, FANTOM, PUSZKA, JAN, TAMARILLO, SZARPIE, CIĄGNIK BALASTOWY, WYPADEK, SARAFAN, TRIFORIUM, WYBRANKA, WARNIK, DMUCHAWA, PAPIEROCH, CZYSTKA, BENEFICJENT, PROGRAM, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OBIEG, WARZYWNIK, UMOWA BARTEROWA, SZKAPLERZ, WTÓROUSTE, GLYPTODON, KOK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, TRAFIENIE, KUCHCIK, WAFELEK, ARKUSZ POETYCKI, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, DZIEŁO OTWARTE, MECHANIKA, LOG, DECYMA, MIRAŻ, BORSUKI WORKOWATE, AUSTRALIA, RYT, KREOLKA, PRAŻMO, EMPIRYZM GENETYCZNY, WKRĘTKA, MESA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZBIÓRKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZARPANKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ZARZĄD, KOSZULKA, HISZPAŃSKI, POPRĘG, ANIOŁEK, RUBLÓWKA, WIGILIA, DZIAD, PRZYLEPNOŚĆ, DUPLIKA, LOBELIA, KAMIEŃ SŁONECZNY, LASECZKA, GENERATOR FUNKCJI, TERMOJONIZACJA, KAJUTKA, PISECZNICZKA, BLUZG, REGIONALISTYKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MEMBRANOFON, NADAWCA PUBLICZNY, ŚLEPY KOSZTORYS, AUSZPIK, CZAPKA FRYGIJSKA, DRYBLAS, KREDYT KASOWY, KACENJAMER, SILNIK SPALINOWY, LATANIE, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ŁĄCZNICA, CHUDOŚĆ, ZAMEK, MIKSER, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, JAPOŃSKOŚĆ, SZAL, MUSZTARDA DIJON, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ASYSTENTKA, PĘCHERZ, ANETA, FITOCYD, DOBRO INWESTYCYJNE, TARTINKA, ZROŚLAK, PIGMALIONIZM, POETA LAUREATUS, KONKURENCJA, NIECHLUBNOŚĆ, PASZPORTYZACJA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PRODUCENT, SOS, WEDUTA, DYSONANS, DAWCA NARZĄDÓW, LITERATURA RABINICZNA, ANTECEDENCJA, MAJSTERSTWO, TEKSASY, ABOLICJONISTKA, INTERNUNCJUSZ, KRATER, SELER, KORD, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, WAPORYZACJA, JON CENTRALNY, PARK MASZYNOWY, START-UP, ?KOZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.124 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUK zamykany otwór w pokładzie statku lub jego nadbudówkach (lub czołgu), pełniący różne funkcje (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUK
zamykany otwór w pokładzie statku lub jego nadbudówkach (lub czołgu), pełniący różne funkcje (na 3 lit.).

Oprócz ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZAMYKANY OTWÓR W POKŁADZIE STATKU LUB JEGO NADBUDÓWKACH (LUB CZOŁGU), PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast