IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MADZIARSKI to:

ironicznie: węgierski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MADZIARSKI

MADZIARSKI to:

inna nazwa języka węgierskiego - języka należącego do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (z rodziny uralskiej) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.502

HUTNIK, RYBY DRAPIEŻNE, PAPROTNIK, SKŁADANKA, SFIGMOMANOMETR, STREAMING, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OBSZUKANIE, OCZKO W GŁOWIE, KONTAKT, MENU, RYNEK KONKURENCYJNY, LANTANOWIEC, WAGON PULMANOWSKI, RÓW, OSTATNIE POŻEGNANIE, KLIMAT KONTYNENTALNY, OCZKO, ARGUMENT, ABDUN, PARKIET, ULEGŁOŚĆ, TUBA, FUTRYNA, TARCIE, CZARNA LISTA, ESPERANTYSTA, AKRONIM, KRATER, COASTER, TRUP, WĄŻ, RYGIEL, TULEJA, ORZECHOWIEC, MARSZ, CIERNIOGŁOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MANIPULATOR KULKOWY, MAŚLANKA, ŻYCIE, ABERRACJA, NADWOZIE SAMONOŚNE, CHOCHOŁ, ROŻEN, NIUCHACZ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SER, ADIDASEK, PRZEPOCZWARZENIE, ZASTRZALIN, KAZALNICA, KOMEDIALNIA, CIASTKO, MAKINTOSZ, TRANZYT, PRZEPOWIADACZ, FILM ANTYWOJENNY, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, WĘDKA, LB, ANIMIZM, SPAWALNIK, PRZEPOCZWARZENIE, FEININGER, INFORMACJA, ALPAKA, CHOROBA GENETYCZNA, PREPERS, WYBIJACZ, PRZENOŚNOŚĆ, KARDIOCHIRURGIA, KABINA RADIOWA, WIRTUALIZACJA, ZADZIERZGNIĘCIE, BŁĘDNIK KOSTNY, RUCH, GOŁOBORZE, KAMIKADZE, GOŚĆ, DRUGI, DEKADA, ZIELONA FALA, AKTUALIZM, NACECHOWANIE, GLIZA, WOREK, NIBYJAGODA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, BOCZEK, STYPENDIUM SOCJALNE, SŁODOWNIA, WYPRZEDAŻ, DYSKRETKA, UNTERWALDEN, NARTOW, INTERPOZYCJA, PRZEWODNICZĄCY, GRZECH CIĘŻKI, KOCIOŁEK, SAGA, GARDEROBIANKA, TELEBINGO, UDAR, STREFA PERYGLACJALNA, KULT, KONTRAKT TERMINOWY, PORNO, AMPLITUDA, POZYCJA TRENDELENBURGA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, NATRĘT, EKONOMIA POZYTYWNA, LOSOWOŚĆ, BARION, ŚLIWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PRAWICA, WIESZAK, DEWALUACJA, SALWA, SYNDROM WILKOŁAKA, KĄT DEPRESJI, PIĘDŹ, PARTIA, ZŁOTY CIELEC, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, MOWA ZALEŻNA, ELEKTROSTATYKA, WSCHODEK, SERIAL TELEWIZYJNY, PRZEPRAWA, ATŁAS, SELEKCJA, OPASŁOŚĆ, CIOTCZYSKO, ESPERANTYSTA, MANDŻURSKI, POMYLENIEC, ZDRADLIWOŚĆ, WYCHÓD, ZAPALENIEC, CRIOLLO, RYNEK WSCHODZĄCY, KASZKIET, SUCHORYT, TARKA, DŻUNGLA, HYDROMETRIA, ROPNICA, WIĘŹNIARKA, KUCHNIA, KONKURY, FIGURA, PŁACZ, WYŚWIĘCENIE, ODPADY STAŁE, MOD, PRĄD, ŻOŁDAK, ARTYKUŁ, HISTORYZM CEGLANY, WCISTEK, SZLAM, LUŹNOŚĆ, UMOWA O DZIEŁO, MRÓWKA, SEJM KONWOKACYJNY, KOTEW, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, STAROPOLSKI, FIGURA DZIOBOWA, PROFIL KAUZALNY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KOMENSALIZM, KOŃ TROJAŃSKI, GRUBA LINIA, PATOTYP, KAMORRA, FRYSZERKA, PODIUM, ABECADŁO, MIĘKKIE SERCE, PŁETWA STEROWA, ŻÓŁW PROMIENISTY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, RYGORYSTKA, TENOR DRAMATYCZNY, SURF, MOMENT, MIECZ OBROTOWY, MAJSTERSZTYK, WITRYNA, PASTEL, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ZGORZEL, DAEWOO, STAŁA SVEDBERGA, MASKA POŚMIERTNA, CIĘŻAR, DZIAŁKA ROBOCZA, POŻYCZKA, ALDO, KOSZYKÓWKA, CZEK IMIENNY, PRZYPADEK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, ASEMBLACJA, AC, EURYTERMICZNY ORGANIZM, FANON, KULCZYBA, BĄBEL, TŁUMIK, EWALUACJA SPLOTOWA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, SKRZYNIEC, SEK, JAZ RUCHOMY, BIAŁA ŚMIERĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, CAŁKA PIERWSZA, WYSTĘPOWANIE, TRANSAKCJA WIĄZANA, PRZECZYSTOŚĆ, INWOLUCJA, MEDIANA, KONTUR, STOCZNIA, LARGO, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SQUAW, BATORÓWKA, ALDEHYD, OSTRA REAKCJA NA STRES, HERMA, SPEAKER, KLERK, STARA MALUTKA, KAJMAN OKULAROWY, PAWIMENT, GAJNIK LŚNIĄCY, JACK, GRANT, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, KURIER TATRZAŃSKI, PODWOZIE, CHÓW, GAZ GENERATOROWY, POMIDOR DRZEWIASTY, GOTÓWKOMAT, KLASZTOR, DRABINKA, TRANSPORTÓWKA, PEAN, NEANDERTAL, BARSZCZ, PASIECZYSKO, KOBYŁA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KIWI, BRUTALNOŚĆ, GARDA, SODÓWKA, PAS, PODCASTING, CHOROBA SCHILDERA, BEJCA, GRZYB, CEL, ALGEBRA MACIERZY, KRUŻGANEK, TOBOGAN, SALON MEBLOWY, SACHARYD, GEODETA, ŁUPEK DACHOWY, OGRÓD ZIMOWY, KLASA, RUSAŁKA, CZOŁÓWKA, PÓŁMISEK, TWIST, WEDUTA, OSŁONKA, ROSZCZENIOWOŚĆ, APATIA, OGIEŃ, TRAMWAJ, ATLAS NIEBA, KONTUR, LOT, DWUGŁOS, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, ?ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MADZIARSKI ironicznie: węgierski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MADZIARSKI
ironicznie: węgierski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka węgierskiego (na 10 lit.).

Oprócz IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - IRONICZNIE: WĘGIERSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x