SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 16 lit.)SPÓŁGŁOSKA PALATALNA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 19 lit.)SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 22 lit.)SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 25 lit.)SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.026

MAZAMET, MORAWSKI, ARGOLIDA, SŁONINA, ARABIZM, NATURYZM, POLĘDWICA, KAJMANY, NAROŻNIK, TRANSMITER, ŁACINA NOWOŻYTNA, HISZPAŃSKI, TAMARINY, RENATURACJA BIAŁKA, WSYSANIE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KOKPIT, ZOROASTER, ZŁĄCZKA, PLECIONKA, GRZYB DĘBOWY, BRAMSTENGA, TELIPTERYS BŁOTNY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, DYSZEL, FIŃSKI, ZBÓJNIK, JEŻ USZATY, CHOMIK BAŁKAŃSKI, LIDIA, FURMANOW, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PROZODIA, KOPTYJSKI, DYBY, OSA SAKSOŃSKA, ISLANDIA, APEREA, DOBUDOWA, PASKUDA, KONDOR, TICHWIN, KURS STAŁY, BIZA, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, ODTWARZANIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DUBRILLOZAUR, MĄKA, IMPLEMENTACJA, NEUROTRANSMITER, SAMOGŁOSKA CZYSTA, UTAH, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, FLAUSZ, REKONSTRUKTOR, ANAMORFOZA, KREWETKA BAŁTYCKA, STREFA KRAWĘDZIOWA, DELFIN PÓŁNOCNY, NISZCZUKA DŁUGONOSA, KAMELEON LIŚCIOWATY, STEPNIARKA PASKOWANA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, HINDUSTAN, WOLSK, KADŁUB SAMOLOTU, LĘDŹWIE, FRENULOPLASTYKA, ZWÓJ RDZENIOWY, EDYCJA, MIŁOŚĆ, JEŻ ZACHODNI, SOSNA ZWYCZAJNA, NOCEK WĄSATEK, AŁMA ATA, HOSTEL, KOŃ DUNAJSKI, PRODUCENT, STERNICZKA ZWYCZAJNA, ETNOLINGWISTYKA, TRANSWESTYTA, TURKIESTAN, BROŃ ATOMOWA, MAZUREK, TOBOLSK, PRZEKŁADNIA, PIŻMOWÓŁ, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, DRES, KOENDU, AUBUSSON, REDOWA, ŁOWOZIERO, RODZAJ MĘSKI, ZŁOTOKRETY, CYPRYS, PIĘCIORNIK ZŁOTY, ŚLUZICA ATLANTYCKA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, CZTEROPOLÓWKA, WIECZNA ZMARZLINA, MAHALLA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, LEKSYKA, ARMANIAK, POLAK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, JARZYNKA, PAWIAN ZIELONY, TENNESSEE, WAŁ MORENOWY, OSADY DENNE, GERHAERT, BAWOLE OKO, JABŁKO NANERCZOWE, MEGATSUNAMI, ZAMOŚĆ, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŚWINIA LEŚNA, HIDŻAZ, SYNTETYZATOR, KRAJ ZWIĄZKOWY, MYSZ ZAROŚLOWA, STROBOSKOPIA, KURURU, GAŁUSZKA KULECZNICA, SARATÓW, DYDELF PÓŁNOCNY, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, CZABAN, SUBEMITENT, BATAT, PROSIAK, FILOZOFIA JĘZYKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, LICZBA BRINELLA, JĘZYK KIPCZACKI, WANDEA, MURŁATA, MINÓG JAPOŃSKI, KLAUZULA WALORYZACYJNA, GERMANIZACJA, FRACHT DYSTANSOWY, DEMONSTRACJA, WŁOCHY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, WATYKAN, RODZAJ ŻEŃSKI, ROZBIORY, CZAKUELA, ARIZONA, FOTOGRAM, ZASILANIE SIECIOWE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, REDUKCJA, BUŁGARYZACJA, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, BARBARYZACJA, KONIK, STAROINDYJSKI, ZĘBORÓG, KAPUSTA KISZONA, XAF, KONFIGURACJA, TERCJA, KOLORADO, POWIEŚĆ RZEKA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, JONIA, NAZARET, TAHITAŃSKI, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, OKRES HALSZTACKI, PERKOZ DWUCZUBY, KOZIOŁEK SKALNY, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, OBRAZEK, MINTAJ, CERIWASTATYNA, DAMAN, PODGORZAŁKA ZWYCZAJNA, KROCZE, SŁOWACKI, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, HYBRYDALNOŚĆ, HYICZHON, ANATOMIA WARSTWOWA, OMIEG GÓRSKI, AKCENT, WOŁYNIAK, TIRET, DALOA, SSE, PIĘTKA, SSANIE, AMERYKANIZM, PIŁOGON, ANTYTEZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, JAPOK, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, KABIA, ITALIANISTYKA, NIKARAGUA, WEPS, TORPEDA, NOCEK BECHSTEINA, ANALIZA WYMIAROWA, GAWIALOWATE, RYBIŃSK, DESYKANT, CYPRYS ARIZOŃSKI, PIĘCIORNIK GĘSI, DYPTYK, FRYGIJCZYCY, MONITORING, ŻOŁĘDNICA, ŁUK ZĘBOWY, MOSHING, SZOSZOŃSKI, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, PRZESTRZELANIE, JĘZYK FLAMANDZKI, PUŁAPKA INFLACYJNA, KONKURENCJA, TOSKAŃSKI, DWUPODZIAŁ, CHEGUTU, ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU, LEMING LEŚNY, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, BAGDE, ZAPOTEK, PROTEZA, AKSAMITKA WZNIESIONA, JĘZYK MANX, ARCHEODONTOZAUR, FELSUMA STANDINGA, ROZPRUWACZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, SZPYRKA, IRANIZACJA, OBUDOWA, TESALIA, KASZMIR, FISZBIN, JEŻAK BRZEGOWY, MAPUTO, GŁOWA, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, TRANSKRYPCJA, POŚCIELÓWKA, MYSZ DOMOWA, UCHTA, UŁUS, SOSNA GÓRSKA, SKAFOGNATY, RATAJE, ZNAK PRZESTANKOWY, ZANOKCICA CIEMNA, KORSAKOW, ZAMSZ, TARCZOWIEC OLBRZYMI, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, SALING, KARTAGIŃSKI, PUSZKIN, DYWESTYCJA, STEPNIARKA SIATKOWANA, PSZCZOŁA KRAIŃSKA, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, CZAPLA TRÓJBARWNA, PAŹDZIERZ, JESIOTR KASPIJSKI, TOJAD SMUKŁY, GEORGIA, SPOJENIE, MAZAMA SZARA, HASA, LICZBA KWADRATOWA, OPUCHLIZNA, PZPR, CONCERTO GROSSO, TRANSWAL, JASKINNICA CESARSKA, ARESZT, KINESTEZJA, GŁOWIENKA, KRYZA, TŁUMACZKA, KOZA ŚRUBOROGA, ?SORABISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 16 lit.)
SPÓŁGŁOSKA PALATALNA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 19 lit.)
SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 22 lit.)
SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 25 lit.)
SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 16 lit.).
SPÓŁGŁOSKA PALATALNA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 19 lit.).
SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 22 lit.).
SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 25 lit.).
SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie środkowej części języka do podniebienia (na 26 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JĘZYKA DO PODNIEBIENIA. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast