ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY to:

antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.334

SZTUKA PERFORMATYWNA, KRET, PROKARBAZYNA, DRĘTWOTA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, LINKOMYCYNA, EONIZM, DZIEŃ OTWARTY, PASJONAT, ZAPACH, SPRAWNOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, FOTEL KLUBOWY, GRUSZKA MIŁOSNA, SUSZ PASZOWY, DEKONTAMINACJA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, TEREN, ULTRAPRAWICA, WSTECZNICTWO, POTENCJA, ŻABA NILOWA, BBS, AKCJA, OBSTAWA KAMIENNA, PRZYKRYWKA, ABRAZJA, STOP ŁOŻYSKOWY, WIELOKROTNOŚĆ, PATOLA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PARTNER, SNUTKA GOLIŃSKA, KATALIZATOR, TURBINA CIEPLNA, TRYUMWIRAT, PRZECIWWAGA, BETA-LAKTAM, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, MARGARYNA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, KILOMETRAŻ, URSONOWATE, STANDING FINANSOWY, AUREOMYCYNA, PRAWOMOCNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, MECHANIZM, REDUKCJA, KIOSK, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, STEREOTYPIA RUCHOWA, MOTOR, TELESKOP, INHIBICJA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZWIERZĘ, OBÓJ DA CACCIA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, IMMUNOSUPRESANT, JON WODOROWY, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, CEL, AMOKSYCYLINA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, UKŁAD LOMBARDZKI, SOLIDARNOŚĆ, KĄPIEL, GOFFER, PERFORMATYWNOŚĆ, JAJKO NA MIĘKKO, KODON NONSENSOWNY, HEMOSTAZA, STRUKTURA, APARAT GOLGIEGO, PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, PROPRIORECEPTOR, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, UCISK, FERMENTACJA MLEKOWA, DYSFUNKCJA, KOŃ DUNAJSKI, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, GILOTYNA, SANEPID, IMMUNOHEMATOLOGIA, PR, TERMOSTAT, CEFALOSPORYNA, CYMETYDYNA, NOTA PROTESTACYJNA, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, CELESTA, POLE, KOSZYCZEK, DELEGAT, WIOMYCYNA, KOMORA WILSONA, PROPLASTYD, AMINOKWAS BIOGENNY, KONTROLING, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PALATOGRAFIA, MERENGA, EUFONIA, WYNIK, BIOSYNTEZA BIAŁKA, TABLICA ASOCJACYJNA, DERYWACJA UJEMNA, BIOTECHNOLOGIA, OLEJ LNIANY, PRAWO WYZNANIOWE, DEZAKTYWACJA, INERCYJNOŚĆ, EFEKCIARSTWO, ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, KARCIANE DOMINO, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WISKOZA, DYWESTYCJA, KOCIOŁ EWORSYJNY, HASŁO, KARA UMOWNA, APANAŻE, MOBING, APOKATASTAZA, JACOB, OBRÓT, DOMENA, IRREDENTYZM, REAKCJA SPRAWCZA, FILAMENT AKTYNOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, BANKOWOŚĆ MOBILNA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, OPINIA PUBLICZNA, NIESZCZEROŚĆ, FLEBODIUM ZŁOCISTE, BEZIDEOWOŚĆ, KONSEKWENCJA, RANA CIĘTA, STEROWNIK LOGICZNY, MARAZM, GRUPA PERMUTACJI, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, RENATURACJA BIAŁKA, KAMERA WIDEO, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, ANALIZA LITERACKA, ROZRYWKA, UKŁAD ODNIESIENIA, RATOWNICTWO GÓRSKIE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, WZIERNIK, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, EPIGENEZA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, SEKTOR, DĘTKA, WYKOŃCZALNICTWO, ŚRUTA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, RUCH SAMORZĄDOWY, SPEKULANT, ŁĄCZNOŚĆ, GAZ KOKSOWNICZY, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, AQUAFABA, MAKROLID, SFERA BIOTYCZNA, MACHANIE RĘKĄ, NEUROCHEMIA, MOTYWATOR, OPOS PÓŁNOCNY, LOKACJA, SOSRA, ANTYSEPTYKA, DERYWACJA PREFIKSALNA, BARIERA KREW-MÓZG, ENERGIA, METEOROLOG, BIAŁKO KU, DYMINUCJA CHROMATYNY, WZIĘCIE POD WŁOS, RAPORT BEVERIDGE'A, BORSALINO, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KREOLSKI HAITAŃSKI, WEDEL, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, BEZWŁADNOŚĆ, TERIER TYPU BULL, EKOLOGISTYKA, OSTROGA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, MYSZ DOMOWA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, NALEWKA, TWINNING, DIHYDROSTREPTOMYCYNA, KOD KRESKOWY, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, BEZWŁAD, ABLACJA, CHLOREK HEMATYNY, KOKS, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, OSTRZELIWANIE, KARLISTA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, OTĘPIAŁOŚĆ, MĄDROŚĆ, STOPER, MISJA DYPLOMATYCZNA, LUZACKOŚĆ, BIOMAGNIFIKACJA, SYFEK, MASKOWANIE, PROPRIOCEPTOR, KLUBOWIEC, KAPELUSZ GÓRALSKI, CEFALEKSYNA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, GRATYFIKACJA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, SŁUŻBY SPECJALNE, DROGA BEZPRZETARGOWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, CHOLINOLITYK, TAUOPATIA, MIS, CZTEROSUW, WODA NA MŁYN, PRANIE PIENIĘDZY, PIPERACYLINA, JĘZYK, MONITORING, POLE BEZŹRÓDŁOWE, NEBULIZACJA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, SUFIKSACJA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, RYFAMPICYNA, DELIKATNOŚĆ, KĄPIEL, ZYSK BILANSOWY, NAPÓR, PRZEZORNOŚĆ, EROZJA ŚNIEŻNA, ŁUK ODRUCHOWY, KONWERSJA, UDERZENIE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, MOC, KONWERTOR, PALNIK, PARAWANING, IMIENNOŚĆ, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, MIARA, KOMPENSACJA WERBALNA, ZWIEŃCZENIE, RANA POSTRZAŁOWA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, MIĘDLARKA, WIERTNIK, PRZETARG NIEOGRANICZONY, HAMULEC TAŚMOWY, AMINOPENICYLINA, OFENSYWA, FAMOTYDYNA, PŁASZCZYZNA, ZAMEK NA PIASKU, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, REPARACJA WOJENNA, GALWANOKAUTER, BÓL ŚWIATA, GENTAMYCYNA, MISTRAL, BIAŁCZAN, TORRENT, SZUBA, PRECYZJA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PRZEDŁUŻACZ, DROGA PŁCIOWA, LINEARNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, TELEKS, ELEKTROKAUTER, DESEREK, ?PLATFORMA SPRZĘTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY
antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast