ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY to:

antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.334

POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, KĄPIEL, PRZEMIANA MATERII, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, AWARIA, EKOLOGISTYKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, TELEKS, ŻABA NILOWA, BAŁTA, PERLATOR, STREFA RYFTU, TRANSMITER, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, ENTUZJAZM, EWALUACJA EX-POST, PALNIK, POWIEŚĆ RZEKA, KINO AKCJI, MARAZM, DOPALACZ, EROZJA WIATROWA, SYFEK, CYPROFLOKSACYNA, PRANIE PIENIĘDZY, SZTUKA ZIEMI, KONKURENCJA, REEDUKACJA, DESEREK, HONORARIUM, UCISK, ZAPAŁ, MAŁPA SZEROKONOSA, CERIWASTATYNA, ATAK, ANTYBIOTYK BETA-LAKTAMOWY, FIKCJA LITERACKA, POCZTA PNEUMATYCZNA, PASTWA, AFIKSACJA, NAKŁAD POŁOWOWY, LOGIKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, REPARACJA WOJENNA, SUPERWAJZOR, KOKS, AUTOPREZENTACJA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, ROGOWACENIE, ZWIĄZEK NARCIARSKI, WZIERNIK, KONSEKWENTNOŚĆ, TEATR, ZAŚWIATY, ANTYSZTUKA, DZIUPLA, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, WYMIOTY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, ODPAD, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MACHANIE RĘKĄ, GOSPODARKA WODNA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, OPUSZCZENIE, BEZWŁADNOŚĆ, REZULTAT, KOCIOŁ EWORSYJNY, RANA SZARPANA, SPLOT KRZYŻOWY, ZWROTNOŚĆ, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, POŁĄCZENIE CIERNE, OSTRZELIWANIE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, KRYTYCZNOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, CEFOTAKSYM, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, JAJKO SADZONE, TECHNIKA CYFROWA, NIEDOKŁADNOŚĆ, BEZCZUCIE, JAJKO NA MIĘKKO, POZIOM, OSTATNIE PODRYGI, PÓŁKULA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, CELOWOŚĆ, OSŁONA, SIWERT, DOBROWOLNOŚĆ, BIOMARKER, SERCE, SERNIK, SPACJA, SKRAJNA PRAWICA, ZAKŁADKA, PRZEBIERANIEC, WSTECZNICTWO, MODEL PAJĘCZYNY, SZTYCH, WYDAWNICTWO, PRAWOMOCNOŚĆ, ELEKTROKAUTER, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, OSTROGA, KONWERSJA, KONOPIE, NIEWYDOLNOŚĆ, CYKL POETYCKI, OMŁOT, MYLONITYZACJA, KASOWNIK, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, AMINOPENICYLINA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, SZANKIER TWARDY, IMMUNOGLOBULINA, NÓŻ NA GARDLE, DYSK AKRECYJNY, USŁUGA INTERNETOWA, STĄGIEW, TUSZ, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ROZPISKA, RANA POSTRZAŁOWA, HODOSKOP, PAMIĘĆ RUCHOWA, PROPRIORECEPTOR, SPECSŁUŻBY, SOLIDARNOŚĆ, LINKOMYCYNA, NIECHLUBNOŚĆ, NORZYCA, PROCES ODWRACALNY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, FRANCISZKANIZM, JĘZYK, ZWIEŃCZENIE, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, TAŚMOWY, POSZKODOWANA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, GALWANIZACJA, DYSKURSYWNOŚĆ, INSTRUKCJA, ROZPIS, DYFUZJA KULTUROWA, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, PRZERYWACZ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, WZIĘCIE POD WŁOS, SIATKA, KOD KRESKOWY, WOLNOŚĆ, MIKROFILAMENT, FILOZOFIA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, TRAŁ, PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, PERFUZJA, JAJKO W KOSZULCE, LEJ, METEOROLOG, GEN STRUKTURY, HALLOTRON, CHLOREK HEMATYNY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, EKOLOGIA MEDIÓW, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, PRIORYTET, WYPAŁ, LOT SZYBOWCOWY, HYDROCHEMIA, SZYLD, SŁUŻBY SPECJALNE, ROZWAŻNOŚĆ, WRZÓD HUNTERA, WISKOZA, OBENAUTA, EFEKT, CEFOPERAZON, MODERN, BEZŁADNOŚĆ, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, AGREGACJA, ELASTOMER, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, RUCH JAŁOWY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, INDAPAMID, DROGA BEZPRZETARGOWA, IMPULS, WIELKI PORZĄDEK, FUNDATOR, OPOSUM, SSANIE, POKRZYWDZONA, MAREMMANO, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, HILL, MIKROWENTYLACJA, LICYTACJA, ASUMPT, SKWAPLIWOŚĆ, BULL, IMMUNOSUPRESANT, SYNTEZATOR, LIMFOSCYNTYGRAFIA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ZGNILIZNA DREWNA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ARESZT, PĘTLA, METATEKST, NIEMORALNOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, NIEMOŻLIWOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, POPARZENIE, ZAPRASKA, PODSEKTOR, STANDARDZIK, REPETYCYJNOŚĆ, OLEJ LNIANY, KOMPENSACJA, DZIAŁANIA, KULA U NOGI, OSZCZĘDNOŚĆ, SZTUCZNE SERCE, KOMITET, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, TETRACYKLINA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, UKŁAD LOMBARDZKI, ANA, ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO, NATRYSK, FLEKAINID, ODKOS, FALA, PRODUKTYWNOŚĆ, ULTRAPRAWICA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, E-GOSPODARKA, RETUSZ, OFENSYWA, RENATURACJA BIAŁKA, STEROWANIE NUMERYCZNE, KU, METAMORFIZM DYNAMICZNY, GEOIDA, HIPOSTAZA, BARIERA KREW-MÓZG, PSYCHOSOCJOLOGIA, RATOWNICTWO GÓRSKIE, STRATEGIA, OTWARTOŚĆ, TEREN, SPEKTRUM, SSANIE, BBS, PRAWDA, PŁASZCZYZNA, ANTYCHOLINERGIK, OPINIA PUBLICZNA, SPIRITUS MOVENS, BAROTROPIA, BASEN NAFTOWY, WYPAŁ, EONIZM, DENATURACJA BIAŁKA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ODRODZICIEL, HOMOGENIZATOR, PRZESTRZELIWANIE, MIKROEWOLUCJA, TABULA RASA, KOP, DARŃ, TORSJE, STRATEGIA, DROGI ODDECHOWE, BORSALINO, ZDRADLIWOŚĆ, ROPOWICA KŁĘBU, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, MOBBING, ATMOSFERA, MORFOLOGIA, ODRĘTWIENIE, ?SMITH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY
antybiotyk o szerokim spektrum działania, hamujący biosyntezę białka (poprzez blokowanie podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych) i zaburzający procesy energetyczne w komórkach bakteryjnych (na 24 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ANTYBIOTYK O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA, HAMUJĄCY BIOSYNTEZĘ BIAŁKA (POPRZEZ BLOKOWANIE PODJEDNOSTKI 30S RYBOSOMÓW BAKTERYJNYCH) I ZABURZAJĄCY PROCESY ENERGETYCZNE W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x