NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DĘBIANKA to:

narośl na liściach dębu powstała w wyniku działania galasówek (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DĘBIANKA

DĘBIANKA to:

jagodnica dębianka, galasówka jabłuszko, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.430

AMOKSYCYLINA, SFERA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, BLOKADA, BARWA NALECIAŁA, RZEŹBA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, OSŁONA, PRECYZYJNOŚĆ, PIWO, DRZEWO IGLASTE, ALGEBRA, DEZAKTYWACJA, PŁASZCZYZNA, POZOSTAŁOŚĆ, SAŁATA CZERWONA KARBOWANA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DUCH, LAMAIZM, MECHANIZM, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ROZWIĄZALNOŚĆ, COUNTRY, CHMURA KONWEKCYJNA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SABAL, ROZPIS, ZIMNE NÓŻKI, WYSPA WULKANICZNA, ODMIANA UPRAWNA, MAREMMANO, PŁYWACZ, DZIAŁANIA, EKSPRESJA, USŁUGI SPOŁECZNE, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, LICZBA KWADRATOWA, NEOPOZYTYWIZM, BODIAK, PODBÓJ, SKALA KOŚCIELNA, AŁYCZA, BRODAWKI PŁCIOWE, WINIDUR, JOJOBA, KAMIEŃ, ZIELENIEC, IMPOTENT, KISZONKA, BŁĘKIT INDYGOWY, TLENEK, KONWERSJA, WIELOKROTNOŚĆ, JEZIORO OSUWISKOWE, SYMULATOR LOTU, FUNDATOR, CIAŁKO KIERUNKOWE, MIÓD PSZCZELI, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, OSTATNIE PODRYGI, POEMAT DYGRESYJNY, HUK, BIOGEN, ASPIDISTRA, OFIARA ŚMIERTELNA, AKWATINTA, ASUMPT, WOLNOŚĆ, BEZCZYN, STRONNICTWO, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, APATIA, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, BĄK, NAKŁADKA, BŁĄD POMIARU, RDESTNICA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, GNUŚNOŚĆ, CIELENIE, WYGRANA, NIESKWAPLIWOŚĆ, NAFTÓWKA, SERCE, ROZWAŻNOŚĆ, TRYUMF, MASZYNA PROSTA, TATARAK, PTOMAINA, RATOWNICTWO GÓRSKIE, DRĘTWOTA, BIOLIT, STRATEGIA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KRZEPNIĘCIE KRWI, DROGA GRUNTOWA, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, BÓJ SPOTKANIOWY, CYKAS, MASZYNA CIEPLNA, MACIERZANKA, UMOWA UBEZPIECZENIA, ZDANIE EGZAMINU, HONORARIUM, ŁUPEK SERYCYTOWY, PRZECIER, PLANOWOŚĆ, OLEJ SILNIKOWY, PASTELOWA NORKA, CIELENIE LODOWCA, CUKIER INWERTOWANY, DZIEŃ OTWARTY, CŁO RETORSYJNE, PIĘCIORNIK, MALFORMACJA MACICY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BARWINEK, ŁUPEK PLAMISTY, POLIKONDENSAT, KWAS FTALOWY, SPRAWNOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, GAZ SKŁADOWISKOWY, OSTROGA, ZWROTNOŚĆ, KRAKERULA, WILCZE STADO, KOŃ KABARDYŃSKI, DYWERGENCJA, FRAG, WYPUK, KOCIOŁ EWORSYJNY, PASJONAT, ROZBIEŻNOŚĆ, HIP HOP, GÓRY WULKANICZNE, KAMIEŃ U SZYI, REPARACJA WOJENNA, INDYKAN, POLICHLOREK WINYLU, UGRUPOWANIE, MINERALIZACJA, ZEW, DZIAŁANIE, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, TYLOZOID, OCET WINNY, KŁUSAK ORŁOWSKI, AKTYWA, TOR, KOPERSZTYCH, ZAKŁAD HANDICAP, OPERATOR ARYTMETYCZNY, PARTIA, TAPIROWATE, TURBINA CIEPLNA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, POMOC POSTPENITENCJALNA, SPECSŁUŻBY, ACETAL, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ZAPRASKA, NIEMORALNOŚĆ, SUMA KONTROLNA, GALWANIZM, ANALIZA LITERACKA, EKSPERT SĄDOWY, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZŁOŻE, NIEMOŻNOŚĆ, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, USKOK, HYBRYDA, SPIRITUS MOVENS, POBUDZICIEL, ELEKTRORETINOGRAM, TORSJE, PIEPRZÓWKA, TRANSPOZON, REFLEKSYWNOŚĆ, GIRLANDY WYSP, WERSJA ALFA, RANA SZARPANA, HASŁO, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, KULTYWAR, RYNKOWOŚĆ, STEROWNIK LOGICZNY, MACIERZ ELEMENTARNA, DOBROWOLNOŚĆ, SAŁATA LODOWA, MOTOR NAPĘDOWY, WIKTORIA, CZYSTA, MOSTEK H, KOMITET, ORLICZKA, KONSEKWENTNOŚĆ, FILOZOFIA, FERWOR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SKAŁA METAMORFICZNA, INHIBICJA, POLIIMID, JEZIORO BIOGENICZNE, PIZOID, SALDO DEBETOWE, ABSORPCJA, BEZPLANOWOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ZWIEŃCZENIE, SYF, KOMPOSTOWNIK, DESEREK, SKAN, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, BIEGŁY SĄDOWY, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, CELOWNIK, PORWAK TEKTONICZNY, OSTROŚĆ, POPYT ELASTYCZNY, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, WIELOKROTNOŚĆ, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, CHROMATYDA SIOSTRZANA, SAŁATA MASŁOWA, POSZKODOWANA, TERMOBAROMETR, WYBRZEŻE SZKIEROWE, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, NACZÓŁEK, SAŁATA KRUCHA, INDUKCYJNOŚĆ, MILREJS, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PEDAŁÓWKA, BLUSZCZ, WOREK, ROZWÓJ OSOBNICZY, CZOŁG POŚCIGOWY, TERASA, RAFA, MUTACJA GENOWA, PROCES HYDROTERMALNY, KALLA, SIARKA POPIOŁOWA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, REGOTYCYZACJA, NARECZNICA, INERCYJNOŚĆ, WĘGIEL KAMIENNY, BĄBEL, KLON, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYROBISKO GÓRNICZE, BŁĘKITNY KARZEŁ, PASTWA, OLIWA, NIECZYNNOŚĆ, PUNKT MECZOWY, PERFORMATYWNOŚĆ, AKROCYJANOZA, LOTOS, ZWARCIE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BŹDZINA, DEBELLACJA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PUR, WITAMINA B6, PROFESJA, NIEPODZIELNOŚĆ, MUS, FUNKCJA NAZWOWA, KRZYŻÓWKA, KULA U NOGI, INSPEKCJA, JAZZ, ZDRADLIWOŚĆ, POGOTOWIE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PARCH, DZIAŁANIE, FIZJOKRATYZM, KOT BOMBAJSKI, SZABLONIK, ETYL, PIERŚNICA, WĘGIEL KOPALNY, WIĄZANIE JONOWE, LEJ, ZARADNOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, ?APLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DĘBIANKA narośl na liściach dębu powstała w wyniku działania galasówek (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DĘBIANKA
narośl na liściach dębu powstała w wyniku działania galasówek (na 8 lit.).

Oprócz NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NAROŚL NA LIŚCIACH DĘBU POWSTAŁA W WYNIKU DZIAŁANIA GALASÓWEK. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x