DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRUCH SKALNY to:

drobina lub część skały, powstała na skutek rozkruszenia się skały lub jej mechanicznego rozpadu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.072

NEUROCHEMIA, SZTAJEREK, STROIK, LUTNIARZ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, KUDŁACZ, SARABANDA, CIERPLIWOŚĆ, WODZE, RÓJ, APPELLATIVUM, STACZ, BARTNIK, FINEZYJNOŚĆ, TOLERANCJA WYMIARU, SŁAWIANIN, CERAMIKA SZNUROWA, CHOROBA LEVA, TRYPLA, TYTUŁ WYKONAWCZY, RZUT OSOBISTY, BIBLIOPOLA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, ZAPRASKA, GENERAŁ, OKRES WEGETACYJNY, BAZA, TYŁEK, ASOCJACJA GWIAZD, GŁÓWKA, PYRA, OŚRODEK AKADEMICKI, BIOFLAWONOID, ORTOPTYSTKA, POWTÓRZENIE, ZBROJNIK, GROT, KANGUR, KOŃ ZIMNOKRWISTY, WARKOCZ, ZAWÓD, LOTNOŚĆ, OTĘPIENIE, SOLITER, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PARAKAPPACYZM, HOMOGENIZATOR, TRUSIA, GRUBA RYBA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ZAŁATWIANIE, HEL, KOLEGA, PUCH, REKINY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, CHINY ZACHODNIE, TEATR MUZYCZNY, ŁACINNIK, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ZŁORZECZENIE, EGZEKUTOR, ANGLISTYKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, REKOMENDACJA, TRANSPORTER, POMYŁKA FREUDOWSKA, PODBRÓDEK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, TEGOROCZNOŚĆ, GROMADA, PARA UPORZĄDKOWANA, OŚRODEK, LAMERSTWO, RAMIĘ, WYWINIĘCIE ORŁA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PRZYĆMIENIE, KOTLARNIA, ZAGĘSTNIK, DWUNASTKA, GLOBIGERYNA, CYGANECZKA, SEDES, CANZONA, POSTOŁ, POWŁOKA, JUMPSALING, FIZYKA PLAZMY, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOŁEK, DYSCYPLINA NAUKOWA, LEMIESZ, PROTOLOGIA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, TUNIKA, SŁONIARNIA, RYKOSZET, ŻAL, FILOLOGIA WŁOSKA, ŁUPACZKA, DRAJREP, EKSPROPRIACJA, NALOT, SERYJNY MORDERCA, KUSICIEL, ZARZUELA, NAPÓJ, SKALA FAHRENHEITA, PATCHWORKOWIEC, CHIMEROKSZTAŁTNE, GEREZA BIAŁOBRODA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SŁUGA BOŻA, WIRTUOZERIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, RZĄP, OLEJ PALMOWY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, AKATALEKSA, SZUMOWINA, WŁÓKNO SZTUCZNE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WĘZINA TARCZYCY, BIEG, SINIEC, ZARZUT, STRZĘPIEL, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, AKCESJA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KOLOKACJA, WAGON PULMANOWSKI, PEJZAŻ, POCISK SMUGOWY, PRĘDKOŚĆ FALOWA, SKARANIE BOSKIE, CZARNY LUD, PRACOWNIK FIZYCZNY, KOŚĆ SZCZĘKOWA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PŁOMIEŃ, OPTYKA KWANTOWA, BAS, SFERA BIOTYCZNA, OLEJEK ABSOLUTNY, KALWARIA, TOR, MODRASZKOWATE, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, GYROS, HARCERKA, WATERPROOF, AMALAKA, ŁACIŃSKI, KLIKOWOŚĆ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PODBRÓDEK, GOSPODARKA TOWAROWA, MORDOKLEJKA, MOSTEK, BLANK, RODZINA JĘZYKOWA, SZKŁO JENAJSKIE, SPÓŹNIALSTWO, PLANETA TYPU JOWISZ, MATERIA, ŚCIEŻKA, STOWARZYSZENIE, PODOKARP, PŁYTA OCEANICZNA, PRZYLEPKA, STRZEMIĄCZKO, BŁYSK, PRZYPOŁUDNIK, DYSPLAZJA NEREK, DROBIAZG, KRACH, SZEREG, ADRESAT, ARABSKI GREYHOUND, STELA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ULEGŁOŚĆ, KREOLKA, SYDERYT, FILET, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, KODYFIKATOR, MIKSER, ZARANIE, KREACJA, LODOWIEC DOLINNY, ORGIAZM, RAMFORYNCHOWCE, KOSTUR, NIEODPORNOŚĆ, KUNDMAN, DZIUPLA, ORZECHÓWKA, WĘŻOWIDŁO, KANAŁ RODNY, PAPRYKARZ, PANIER, PRASA, TASZKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ŻABIA LASKA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PRAWDA, KUZYN, RYGIEL, MIZUNA, MASTOLOGIA, OCZKO POLODOWCOWE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, PALEOTERIOLOGIA, TRENCZ, KONTROLER, PODSTOPIEŃ, MALOWANIE, KEM, SZARLATAN, BŁONA LOTNA, HAK, FIGURKA TANAGRYJSKA, MASZYNA TŁOKOWA, SALA, SKALA PODATKOWA, KREDYT INWESTYCYJNY, TRYSEKCJA, ŚMIECIARZ, TEMAT FLEKSYJNY, GIMBOPATRIOTA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PREDELLA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, LAJKONIK, KAŁAMARZ, VIOLA BASTARDA, TAMBUR, LUGIER, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SZACHT, SATYRA, MUSZLA KONCERTOWA, RYM NIEPEŁNY, POROZUMIENIE, SĄD KOLEŻEŃSKI, POJAZD SZYNOWY, ROZDŹWIĘK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WAMPIR, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZEŻYCIE, HANIEBNOŚĆ, SZCZELINA DYLATACYJNA, KASZANA, WYDŁUŻALNIK, ALFABET FONETYCZNY, GLIKOLIPID, PUSZCZA, NEUROPRZEKAŹNIK, N-GRAM, TOM, OPASKA, TANK, BUZA, REWOKACJA, FARTUCH, DROŻDŻE, RÓW IRYGACYJNY, SIŁA, KRYSZNAIZM, WOŁYNIAK, KAJMAK, HARMONIA, TUMULUS, GZA, ZNAMIENITOŚĆ, POMÓR, PRZEKUPIEŃ, TRÓJKĄT, PEPSI, FIGURACJA MELODYCZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PORĘCZE, PALEC BOŻY, MEC, GRAFIKA INŻYNIERSKA, ADORACJA, JĘZYK SZTUCZNY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PODGATUNEK, DRUKARKA ROZETKOWA, KALKA, ?FILIGRAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRUCH SKALNY drobina lub część skały, powstała na skutek rozkruszenia się skały lub jej mechanicznego rozpadu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRUCH SKALNY
drobina lub część skały, powstała na skutek rozkruszenia się skały lub jej mechanicznego rozpadu (na 12 lit.).

Oprócz DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - DROBINA LUB CZĘŚĆ SKAŁY, POWSTAŁA NA SKUTEK ROZKRUSZENIA SIĘ SKAŁY LUB JEJ MECHANICZNEGO ROZPADU. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x