ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA to:

zespół neurologiczny polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn pojawiających się w układzie w związku z uszkodzeniem wątroby przez niektóre leki, substancje toksyczne, ostre zakażenia podczas innych chorób wątroby, krwotoki do przewodu pokarmowego, wirusy (wirusowe zapalenie wątroby) lub alkohol (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.175

MIKROSKOP SKANINGOWY, MIODNIK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ASCEZA, ADHEZJA, MIRAŻ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, DŻEZ, SANKCJA, POUSSIN, KWARTET, WYCZYSTKA, PUSZKA MÓZGOWA, KLARK, KANAŁ, PĘTLA, PÓŁKRUCHE CIASTO, INTERCEPCJA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, OBRONA PIRCA, CINEREA, WALKA, GRADACJA, ZŁĄCZE, TEATR, GAULEITER, DELEGACJA, BLOK, RDZA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, GOLARZ, PŁYN, RUCH BEZWIZOWY, STRATEGIA, SANIE, SEKTORÓWKA, JEANS, LATARNIA, ŻNIWIARKA, KOLET, ANTABA, ZAPARZACZKA, MIASTO OTWARTE, KOLCZAK, DRACENA, REFLEKS, OSŁONOWOŚĆ, PLACEK, SYNDYK, FALA WODNA, KUC ZANISKARI, HANDEL ZAGRANICZNY, ACYDURIA MEWALONIANOWA, STRUNOWCE, PALNIK, HALOGENEK ALKILOWY, RACEMAT, WYDZIELINA, SONIFIKACJA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PULWERYZATOR, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ALF, ANTYEGALITARYZM, KAMELEON, DROGA, BOSAK, MUZYKA KLASYCZNA, BIAŁE MIĘSO, ODPRAWA, GREEN, NIEKOMPETENTNOŚĆ, STARA MALUTKA, MORZE, DOBYTEK, PRZECIER, TRANSMUTACJA, LATELIONAL, RARYTASIK, TRANSMITANCJA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, DYM, EKSPERYMENT KLINICZNY, TOŃ, STULENIE USZU, NIHILIZM, NIEWIERNOŚĆ, SAMSON, PIECZARKOWA, SULFOTLENEK, SZPAK, ZAKAŹNOŚĆ, ROK SŁONECZNY, PARAGRAF, ANIMIZM, WSKAZÓWKA, MENONITYZM, SIŁY POWIETRZNE, LĄD, PUCHLINA, JAZDA, LĘDŹWIE, LOTOS, BIEDRONKA, KOLBA, STRÓJ PLAŻOWY, KABINA RADIOWA, STOŁÓWKA, WŁÓKIENNICTWO, TERATONA TROTYLU, KONTROLA AUTOMATYCZNA, AKT PRAWNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, ŁÓJ, OBJĘTOŚĆ WDECHOWA, KUTIKULA, ALIANT ZACHODNI, KARKAS, NAJEM, ANTYBIOTYK, KONDENSACJA, POWIEŚĆ BRUKOWA, JANUSZ, GNIAZDO, EPIFIT, KANTOŃSKI, GATUNEK AGAMICZNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SYGNIFIKATOR, PRZYSWOJENIE, TRESA, KOLUMNA, SILMARIL, PUCHLINA WODNA, KULTUROWOŚĆ, ZATYKANIE USZU, PUBLIC RELATIONS, METAL ALKALICZNY, E-MAIL, RADZISTA, MULTIKULTURALIZM, RENTIER, CHOROBA ROŚLINNA, ROSZCZENIE ZWROTNE, MAGIERA, PREZENTER, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, SYTA, KARIERA, SKARYFIKACJA, TEKSTUALNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, RASOWOŚĆ, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, WOKALIZA, SEQUEL, GEOBOTANIKA, ŚWIĘTA KROWA, BEZWODNIK, KLEJ, MATOŁEK, SZYB, PRZEŚMIECHY, ROZŁUPNOGŁOWCE, ANGIELSKA FLEGMA, PAS PLANETOID, BARBARYZACJA, REGULARYZACJA TICHONOWA, PRZYRODOZNAWCA, ADRES LOGICZNY, ZESPÓŁ OBRZĘDOWY, OBWAŁ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ORZESZEK PINIOWY, GRODZISZCZANKA, LEKTORIUM, ZŁĄCZE, BALDACHIM, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, CYKL PALIWOWY, PAWANA, SURFAKTANT, ZAKON SZPITALNY, PRZEPITKA, AWANS LODOWCA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, HAWAJSKI, WŁÓKNIAK TWARDY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, CHOROBA WIEŃCOWA, KOLOR OCHRONNY, LAUR, BOMBARDA, SKOCZNIA, OPILSTWO, IRTYSZ, RIKSZARZ, ZĄB, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KOBALTOWIEC, LOKAL SOCJALNY, GASTROLOG, ZLEWKA, ARC SIN, RAUBITTER, SUWNICA BRAMOWA, HARMONIJKA USTNA, WERSYFIKACJA, OLGA, DECYMETR, SODÓWKA, ALGEBRA MACIERZY, PODTYP, LWIA CZĘŚĆ, ŚLĄSKI, EFEKT SORETA, FIGHTER, DWUWARSTWOWOŚĆ, TAJSTRA, WARIOMETR, PUSZYSTOŚĆ, ŁUSKA, KACERSTWO, CIĘŻAR, MIGRACJA PLANETARNA, ESSEŃCZYCY, DŻDŻOWNICA, TECHNIKA KLASYCZNA, PŁOMIEŃ, DIALIZOTERAPIA, TRANSFER BUDŻETOWY, PALLASYT, MANUFAKTURA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ZANIK MIĘŚNI, NIETOPERZ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŻEGLARZ, BRYŁA, GLIGLIŃSKI, PRZEZWISKO, ZĄB, ZAWODOWOŚĆ, BULWA, CELTYJKA, OKNO MODALNE, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, NALEŚNIK, PRZEMYT, SŁOŃCE, AKREDYTOWANIE SIĘ, PŁYTA KONTYNENTALNA, BYŁY, PALATYNKA, CONCERTO GROSSO, POTNICA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PUB, KOŻUCH, KOSZ, KRYSZTAŁEK, KURIA, WYPALANKA, RELING, MIEDZIOWIEC, TLENOWNIA, POPIELNIK, KOSZT INWESTYCYJNY, PŁEĆ BRZYDSZA, GIN, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, APORT, PROBLEM DECYZYJNY, EFEKT BOGACTWA, KĄT UJEMNY, OKNO, STAROISLANDZKI, STANOWISKO, AKTORSTWO, BAŁAGULSZCZYZNA, RÓJKA, PRZESZUKANIE, KANCONA, ENERGETYKA JĄDROWA, TRZPIEŃ, KONTRGAMBIT PHILIDORA, DAWCA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PALEC ŚRODKOWY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, OBLIGACJA SKARBOWA, NARCYZ, GETRY, TIAZYD, RIST, SZNUR, ?PATAGOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.175 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA zespół neurologiczny polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn pojawiających się w układzie w związku z uszkodzeniem wątroby przez niektóre leki, substancje toksyczne, ostre zakażenia podczas innych chorób wątroby, krwotoki do przewodu pokarmowego, wirusy (wirusowe zapalenie wątroby) lub alkohol (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA
zespół neurologiczny polegający na zaburzeniu funkcjonowania centralnego układu nerwowego na skutek działania toksyn pojawiających się w układzie w związku z uszkodzeniem wątroby przez niektóre leki, substancje toksyczne, ostre zakażenia podczas innych chorób wątroby, krwotoki do przewodu pokarmowego, wirusy (wirusowe zapalenie wątroby) lub alkohol (na 22 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZESPÓŁ NEUROLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZABURZENIU FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO NA SKUTEK DZIAŁANIA TOKSYN POJAWIAJĄCYCH SIĘ W UKŁADZIE W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM WĄTROBY PRZEZ NIEKTÓRE LEKI, SUBSTANCJE TOKSYCZNE, OSTRE ZAKAŻENIA PODCZAS INNYCH CHORÓB WĄTROBY, KRWOTOKI DO PRZEWODU POKARMOWEGO, WIRUSY (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY) LUB ALKOHOL. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x