Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEPISKO to:

nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEPISKO

KLEPISKO to:

ubita ziemia, twarda płaszczyzna ziemi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.770

CZOPEK, BARK, GŁOWICA, KOGA, ROŻEK, EMIGRACYJNOŚĆ, WIELKOŚĆ, RUBLÓWKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, BOA, STROIK, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, EGZEGETA, ROM, OBRAZ, PALETA, SMYCZ, SQUAW, NADZIAŁ, HELIKAZA, DYMKA, BODZIEC WARUNKOWY, ANASTOMOZA, QUEBECKI, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, OBRZĄDEK, TRZON MACICY, RZEŹWOŚĆ, KOCIOŁ FLUIDALNY, OPERATOR, DOM HANDLOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, ŚWINKA MORSKA, CECHA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, KOSODRZEWINA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KREDYT PAŃSTWOWY, INTEGRACJA PIONOWA, PÓŁRUCH, KAMIZELKA KULOODPORNA, PIERSICZKA, WATRUSZKA, EPONIM, PODOBÓZ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, EMBLEMAT, KORZEŃ, GAZELA, POSŁUCH, STYMULATOR, PRYMARIUSZ, NIERUCHAWOŚĆ, LADA, KUCIE, CZESTER, PODODDZIAŁ, DROGA TWARDA, WACHTA, WELON, WŁADZUCHNA, MARZANA BARWIERSKA, KWIAT SŁUPKOWY, GOLEM, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, LĘDŹWIE, WYRAŻENIE, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, HAITAŃSKI, SIÓDMA CZĘŚĆ, GLEBA KOPALNA, ABORCJA, WIECZÓR, ARCHIWOLTA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SZPRING, ROZGRZEWACZ, DEKANTACJA, PRZENOSKA, CZĘŚĆ, KRANIOTOMIA, CHLEBEK PSZCZELI, KAPSLA, LALKARSTWO, MANDARYŃSKI, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, RURA ODPŁYWOWA, MALUNEK, KATAKUMBY, COKÓŁ, HAFT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PRAWO ZATRZYMANIA, LEK CYTOSTATYCZNY, TOR ODSTAWCZY, FIAKIER, KANAŁ, LINIA, SUPERNOWOŚĆ, GEST KOZAKIEWICZA, TEZA, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, LUFA, POKÓJ GOŚCINNY, TWORZYWO SZTUCZNE, AMALAKA, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, REWERENCJA, ZRĘBICA, SĘDZIA ŚLEDCZY, MAŁA GASTRONOMIA, ZAPACH, CZARKA, KARB, PRZEPIĘCIE, KOPISTA, REGENERATOR, FRONT, JĘZYK PIDŻYNOWY, HUTNIK, PLOMBA, WŁOSKI, KANIBALIZACJA, AUTOBUS CZŁONOWY, HYDRIA, KRUSZYNA, POKAL, FIRANKA, NAWA, DRAMAT HISTORYCZNY, MACZUGOWIEC, SZESNASTY, BELWEDER, JĘZYK, PLIK MULTIMEDIALNY, TOPIELISKO, OKLUZJA, ANON, PĘPUSZEK, RUCH, PUNKT EUTEKTYCZNY, WIEŻA SZYBOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PULMAN, FAKTURA, KANONISTYKA, KONWENT, TRANSPARENT, FALAFEL, LICO, WIRUS POLIO, PRZEMĄDRZALEC, PRZEDŁUŻACZ, OBUDOWA, AORTA BRZUSZNA, GWAŁTOWNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, CIMELIUM, MAJSTERSTWO, WYBUCH, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, INDYGENA, KALWARIA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, IMPRESJA, GNIAZDO, DZIERGACZKA, SKRZYPY, KORSARZ, LUBASZKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ZWIERCIADŁO, PALEOLIT, PORĘCZ, RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, ORZECZENIE, PODCAST, WYŻYNKA, HODOWLA PIERWOTNA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, CHARAKTER, ŁAPACZ, MIERNIK, FANFARON, SKŁADOWA, PROMIENNOŚĆ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ARANŻACJA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, AKSAMIT, DOPŁATA OBSZAROWA, BREZAN, ZYGNEMOPSIS, KOLET, OBRÓBKA, PARA, SYGNAŁ, OŚWIETLENIOWIEC, METRYKA, SKŁAD, KOMUNIKATOR, DEKANTER, MARŻA HANDLOWA, ANODA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, BABULA, UKŁAD ADRENERGICZNY, PORCYJKA, MELIORACJA WODNA, REWERSAŁ, LIBRA, RAKI, OBRAZEK, BŁONICA NOSA, ANGIELSKI, UKONTENTOWANIE, KARAFECZKA, INSTYTUT, TEMPERATURA ZAPŁONU, MIARODAJNOŚĆ, FREE JAZZ, ZIEMIA, CHLEB SITKOWY, NOSOROŻEC, KOLOKWIUM, ANTYINTELEKTUALISTA, ONELINER, PALMETA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, CYGANECZKA, PŁOW, KB, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ETOLA, ORZESZEK ARACHIDOWY, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, LATARNIK, BRZUCH, LEJEK, KOMITET RODZICIELSKI, ODWÓD, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, AMBONA, KRZYKACZ, LINA, FROTTOLA, PASKOWNIK ZMIENNY, SUPORT, PUCHAR, APARAT SZPARKOWY, ESPERANTYSTA, ATUT, HOT DOG, KOSMOGONIA, MIOTEŁKA, TOPIK, RZĄD, WAŁ, NACZYNIÓWKA, NAPLECZNIK, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ANALITYKA MEDYCZNA, PAMIĘĆ, WYMIAROWOŚĆ, SCENA, ZAPŁOTKI, EFEKT STYKU, SZYBKOWAR, N-GRAM, GOŹDZIANKA, UWŁOSIENIE, RADIANT, PODPORA, ELEMENT, SOS MUŚLINOWY, CZAPKA SPORTOWA, UZYSK, SUPERNOWA, KAKAO, TWÓR, MUSZLA, OZOREK, DŻEM, KUMOTERSTWO, DOWCIPNIŚ, TRANSLACJA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KREACJA PIENIĄDZA, ANGINA MONOCYTOWA, TARTALETKA, SEKS ORALNY, DANIE KOSZA, PARA MINIMALNA, GAGATEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
klepisko, nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEPISKO
nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x