NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEPISKO to:

nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEPISKO

KLEPISKO to:

ubita ziemia, twarda płaszczyzna ziemi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.563

OFLAG, WSPÓŁREGENT, OSADA, MIEJSCE, DNO OCEANICZNE, WNĘKA WĄTROBY, KAZUISTA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, CHINY ZACHODNIE, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, LAKSACJA, JĘZYK ZULU, ALKILACJA, OPONA, CIOTECZNY DZIADEK, PIERWSZOROCZNIAK, MUSZKA, URLOP TACIERZYŃSKI, MADAPOLAM, BARK, WOLANT, DIAGRAM FAZOWY, NACZYNIÓWKA, PIECUCH, DYSKONTO, RIDER, TERLICA, WYŻYNKA, TŁUMACZKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, UNIA PERSONALNA, TOKSEMIA, SUBSTANCJA, BROŃ MASZYNOWA, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, PALEC, STRZYKAWKA, KONSTYTUCJA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, PARODOS, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, POLARYZACJA JONOWA, SCENKA, CHARAKTER, REFERENDUM LOKALNE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KILOGRAM, JEDNOLATEK, PROWANSALSKI, NATKA, LICYTACJA, KOD DWÓJKOWY, KANAŁ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CIĄG, OBLIGACJA ZAMIENNA, OCENA, PODSTACJA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, PYZATOŚĆ, FIOLET GORYCZKI, PLANETOIDA, KOŁNIERZYK, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, SPIĘCIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, AUTOCAMPING, KOLOKACJA, HANGAR, PUBLIKA, AMPUŁKA, WYJĄTEK, RAGOUT, KLAWISZOWIEC, USKOK, NIEMRAWOŚĆ, KOMBATANTKA, SIECIÓWKA, MINIA, BORDO, CINGULUM, HAK, NICI, PIERŚCIEŃ LOKALNY, WIRUS GRYPY TYPU A, PIÓRO, BROKAT, SZASZŁYKARNIA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, PUSZKA, ZIELONE, KRAJE, FRANCA, WERSET, PRZEBIERANIEC, DŻOLER, PAPAD, HISTERYK, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, IN MEDIAS RES, SUMAK, ODPRYSK, NAPÓJ, HIPIS, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KATAPULCISTA, WIELORASOWOŚĆ, PÓŁKULA MÓZGOWA, BABCIA CIOTECZNA, BLOK ENERGETYCZNY, CHOROBA D'ACOSTY, REGION WĘZŁOWY, PRAWO DEWIZOWE, ZIELE, SURFINGOWIEC, GRUSZKA, SOSNA GÓRSKA, NIETOPERZ, SOWIECKOŚĆ, ŁABĘDZI ŚPIEW, SUBSTANCJA OBCA, SKRZYNIEC, SYLABA, TAKSON MONOFILETYCZNY, KOPULACJA, WSKRZESICIEL, PADWAN, PASTOR, USZKO, REWOLWING, KLASZTOR, ZAWISAK, ELANA, PRZEGRYWKA, FOTOSFERA, ASESOR SĄDOWY, PRZEWIESZKA, RECEPTARIUSZ, SPORT MOTOROWY, ZWIAD, ODDZIAŁ, PASTYŁA, SPOILER, REDINGOTE, BYK, ANTAGONISTA, PREWENCJA KRYMINALNA, SILNIK SPALINOWY, KURATORIUM, JACK, PÓŁWEŁNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TAŚMA FILMOWA, POSOBOROWIE, WIESZAK, WANIENECZKA, PAŁA, TRZON, DZIÓB, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, SEKSTURYSTYKA, ARAK, LICO, AKROBATYKA SPORTOWA, AKCENT, BULION, CYRK, TRAFIENIE, POLICJA POLITYCZNA, CHARTER, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ANTENKA, RADIOMECHANIK, ROZRZUTNIK, ZAŁATWIANIE, ANTEFIKS, GNIAZDO, EPONIM, NIEOSTROŚĆ, TARAN, ABSOLUTORIUM, KARTOFELEK, SZWAGIER, BINDA, LAUDATOR, KOMORA FERMENTACYJNA, TWORNIK, KOMÓRECZKA, MIKRONEZJA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, DZIÓB, WOLNY RODNIK, KABALISTA, PAMIĘĆ, ROLWAGA, EMISJA POLOWA, BASTEJA, GRZYB TWARDZIOSZEK, FROTKA, ĆWIARTKA, ROZJAZD, DOPEŁNIACZ, MANIERYSTA, MANEŻ, NASTURAN, STANCJA, PERFUZJA, SONG, GLORIA, SURDYNKA, BEFKA, MORZE, SŁUGA BOŻY, MANDAT IMPERATYWNY, DEFICYT, BIEG, ACEFALIA, KOMORA, PARÓWKA, DEPORTOWANY, SUPERNOWA, OBLACJONARIUSZ, PUNKT SPUSTOWY, DRYBLING, EKSHIBICJONISTA, CZEREMCHA, OŁTARZ, PĘTO, MIASTO, KISZENIAK, SPOLEGLIWOŚĆ, EMISJA, PIEŃ, FILIERA, DANIE KOSZA, LIŚCIAK, CZERWIOCH, REANIMACJA, BRUZDKOWANIE, ENKODER, SZMATA, USZAK, STRZELNICA, BISOPROLOL, EV, DEPORTACJA, ŻACHWY, KAKAO, JAJECZNICA, ZĘBORÓG, STREFA ZGNIOTU, OKRUSZYNKA, SUROGATOR, PŁASZCZ, ŻABA TRAWNA, ABANDON, SEKCIARSTWO, KATECHIZM, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ZWARCIE, GRANICA, LANGLEY, ZBROJA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RAMA, TEMPO, EFEKT STYKU, MÓR, PAZUR, PRZYWODZICIEL, ORDYNUS, BRĄZ, SCEPTYK, PALIWO SILNIKOWE, UCZUCIE, HIPOTEKA, ODPADY STAŁE, OSPAŁOŚĆ, KOCIE OKO, ŁOŻYSKO, WAHADŁOWIEC, MUZYK, KASBA, DŁUGI WEEKEND, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ŚCIANA WSCHODNIA, GRAFOSKOP, CHORĄŻY, SŁUPISKO, DUŃSKOŚĆ, KRAKOWSKOŚĆ, KULTURYSTA, ŁOŻYSKO, GŁĘBSZY, TRUKCZASZY, LUZAK, ?RZĘSISTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.563 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEPISKO nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEPISKO
nieruchoma część młocarni, element, o który zespół młócący ociera lub uderza zboże (na 8 lit.).

Oprócz NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NIERUCHOMA CZĘŚĆ MŁOCARNI, ELEMENT, O KTÓRY ZESPÓŁ MŁÓCĄCY OCIERA LUB UDERZA ZBOŻE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x