OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METRYKA to:

oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METRYKA

METRYKA to:

dokument, który stwierdza dokonanie jakiejś czynności, rejestracji czegoś w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwłaszcza potwierdza narodziny, chrzest, ślub lub śmierć (na 7 lit.)METRYKA to:

informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.)METRYKA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)METRYKA to:

zespół reguł i właściwości kształtujących wiersz (na 7 lit.)METRYKA to:

system, przyjęty model wierszowania (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument potwierdzający czyjś chrzest (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument, w którym zapisane są istotne dane techniczne dotyczące urządzenia (na 7 lit.)METRYKA to:

skrócony wyciąg z akt stanu cywilnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.387

SKARBNIK, KONSTYTUCJA, SZACHRAJ, KRYZA, OKSYTAŃSKI, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, CYBERPUNK, PATENT, PANTOFELNIK, CHOROBOWE, POCIĄG MARSZRUTOWY, PICUŚ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, BACZEK, DEKANTACJA, ZGNIŁY KOMPROMIS, BEARS, SPECJALNY, PASOŻYT LĘGOWY, OŚWIETLACZ, KONTROLKA, OBWÓD REZONANSOWY, PRZYRODNI BRAT, FARBOWANY LIS, OBSERWATORKA, DZIANET, KOMEDIANT, FIRMÓWKA, KOŁNIERZ, CZORT, WUZETKA, MELON, ZRZĘDNOŚĆ, MAKROKIERUNEK, DEWIZOWIEC, KMIEĆ, ZEBRA, PRZESTRZEŃ, WĄSATY, GEN MODYFIKATOR, AWANGARDA, POSŁUCH, NÓŻ KIESZONKOWY, ARMSTRONG, RĘCZNE STEROWANIE, PRZEKŁAD, FRANCZYZA, POGONIEC, EROTOMAN TEORETYK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, DRABISKO, BALLADYSTA, LODOWIEC FIELDOWY, ILOCZYN MIESZANY, PORÓD NIEWCZESNY, PIKNIK, FUNDUSZ SOŁECKI, KRYMINAŁ, ODBÓJ, SYGNAŁ CIĄGŁY, DŁAWIDUDA, GRZEBIEŃ, ZAWODOWO CZYNNY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, JASKÓŁKA, REALISTA, PLEBEJUSZ, GŁOWA, ANDROGINIA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, SUBDOMENA, NIEMRAWOŚĆ, SZCZYTNICA, TRANSKRYPCJA, ALOSAUR, PATYCZAK, PRZEKAZ, AROGANT, POLICJA POLITYCZNA, OBSZCZYMUR, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, TAPIR CZARNY, ASCETA, PACZKA, GILOTYNA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KOKSOWNIK, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, ZWIERZĘ, MODEL, TYTULATURA, OSŁONA, JUFERS, LORNETA, FILOLOGIA ROSYJSKA, SYSTEM ZNAKOWY, MAHDI, WSCHÓD, PODNOSKA, GRZECH, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, ŚWIĘTOKRADZTWO, KOŁNIERZ, NOSOROŻEC TĘPONOSY, PLAZMA, OKRES ZALICZALNY, WYKONAWCA, SPRAWNOŚĆ, RECYTATOR, WEKSEL NIEZUPEŁNY, KSIĘGA WIECZYSTA, INKA, LISTOWNICA, ŚPIEWAK, GATUNEK AGAMICZNY, KSIĄŻECZKA, PRZELICZNIK, SĄD I INSTANCJI, NAROŻNIK, KOMEDIODRAMAT, KURATOR, ANTYOKSYDANT, MOTYWIK, PÓŁOKRĄG, WEKSLARZ, POLIS, MARAL, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WIELOPESTKOWIEC, GADZINA, KONSTYTUCJA, ŻYŁKA, BIZNESMEN, FOSFOLIPID, TACZNIK, PURPURA, KORYFEUSZ, FLANSZA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, ROZPISKA, HORMON STERYDOWY, PIEC AKUMULACYJNY, SYMPOZJON, PANTOFAG, PRELUDIUM, KONOSAMENT, CZYSTY ROZUM, STRZELNICA, BAJKA, WIELORASOWOŚĆ, PIĘKNY WIEK, KOMUNALKA, KOMBATANCKOŚĆ, REWERS, GWAŁTOWNOŚĆ, DYSK LOKALNY, PARTYJNY, PALEC, PARAPET, SURFINGOWIEC, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TŁUMACZ, LAMBADA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, AKCEPTOR, TYRANEK, FAKT MEDIALNY, REWOLWING, NACHALNOŚĆ, JANUSZ, ZDRAJCA, PALMA, NEANDERTALCZYK, HISTERYK, ANKSJOLITYK, ZARZĄD, SAMORÓBKA, SZALA, PROEPIDEMIK, WŁÓKIENKO, AGROLOTNICTWO, BRUTAL, BEZKLASOWOŚĆ, NOSOROŻEC BIAŁY, CZŁON POŚREDNI, WSZARZ, PROFITENT, EKSMĄŻ, ZMIENNOKSZTAŁTNY, INDUSTRIALIZACJA, WOREK, LEASINGODAWCA, REGENERATOR, OCEL, POSTERUNEK, JAJARZ, ZNAK JAKOŚCI, MYDLARZ, KOLABORANT, JEDNOLATEK, JĘZYCZEK U WAGI, TRICOLOREK, DZWONEK RĘCZNY, EPISTEMOLOGIZM, REKTYFIKATOR, OBYWATELKA, ZAKOP, POLIGAMICZNOŚĆ, PODKŁADACZ, LATYNIZATOR, PROSIĘ, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, BEŁT, ATAK, FENEK, NEKROMANTA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, GLORYFIKATOR, VIADANA, PUSTELNIK, ODKŁACZACZ, MŁODZIK, FEMINISTA, TROISTOŚĆ, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, NIEDŹWIEDNIK, ZIÓŁKO, STRUNA ŚCIĘGNISTA, GADACZ, UBOGI, RODZAJNIK OKREŚLONY, OCHRZCZONY, BLASZKA, NAMIASTKA TABAKI, CHORĄŻY, DOWÓD, PAŹDZIOR, ZEZ ROZBIEŻNY, BEZPIECZNE ZAPASY, OBIBOK, WYBRYK NATURY, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KALEKA ŻYCIOWA, ŚLIWKA, GAMBIT PRZYJĘTY, FOLGA, KREDYT POMOSTOWY, MODRASZEK ALKON, POKOLENIE, FITOASOCJACJA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, OSZUKANIEC, BIEG ALPEJSKI, ŚWINKA, INTELEKTUALISTA, WIERTNICZY, PĘCHERZ, DZIENNIK POKŁADOWY, IKRA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, FAZA, ZNAK ZAPYTANIA, ZBÓJNIK, ODZIERCA, KREDYT BUDŻETOWY, OBSADA, PASEK, MINIMALISTA, METRYKA, FANTOM, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PROSTACKOŚĆ, RAKIETNIK, FILOZOFIA ANALITYCZNA, ZERÓWKA, BEZROLNY, RIDER, WIEŚ, SMRÓD, STRAGANIARZ, MIASTO UMARŁYCH, INSTALKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, TOPOGRAF, KOŹLAK, PIERWIASTEK, HAZARDZISTA, DOCHÓD WŁASNY, PIĄTOLIGOWIEC, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MŁODY GNIEWNY, TŁOK, ROSOŁEK, OUTSIDER, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, ?DON QUICHOTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.387 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METRYKA oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METRYKA
oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.).

Oprócz OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OFICJALNY DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZA, ŻE OKREŚLONE ZWIERZĘ MA RASOWY RODOWÓD. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x