CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNEKURZYSTA to:

człowiek na dobrze płatnym, bezpiecznym stanowisku (zwykle biurowym), który za nic nie jest odpowiedzialny, nie przemęcza się w pracy, obija się (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.136

HIPNAGOGIA, KREOL, PORZĄDEK, BEZDNIA, DEKANTER, ZWODNICZOŚĆ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, EROTOMAN, KIEŁBAŚNIK, GEOPATIA, PROTOBUŁGAR, TAKSIARA, PRZEMYŚLNOŚĆ, CZWÓRBÓJ, MANTYLA, RÓWNOLATEK, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, PATRONKA, NEKROPOLIA, TRUDNOŚĆ, PANŚWINIZM, GNOJOWNIK, PLAC MANEWROWY, TENOR DRAMATYCZNY, PLECHOWIEC, IZOMER KONFIGURACYJNY, FILOLOGIA CHORWACKA, WYDATKI BUDŻETOWE, KOKSIARZ, TWORZYWO, ŻYWOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ZAIRCZYK, ORYNNOWANIE, REZERWACJA, ZŁUDNOŚĆ, KARO, FILAKTERIE, DNI, LESZCZ, JAJARZ, WOREK, NAŚLADOWCA, GALIARDA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, NIEMĘSKOŚĆ, ZASYP, ANALOGIA, PRZEZIERNIK, SZKLANKA, PRAWA MIEJSKIE, SZAROTA BŁOTNA, KAMORA, PARTER, PIĘTKA, ZIELE, BACHMISTRZ, MAZUT, MANIFA, POJNIK, HADAL, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, KUROPATWA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SPRAWA, AMBICJONER, FEININGER, OKRES OCHRONNY, PILON, INTERPOZYCJA, ROZRZĄD, NEGACJONISTA, MUNDANIA, KIESZEŃ, TORPEDA, SUSEŁ WASHINGTONA, WIOŚNIANKA, FINLANDCZYK, PETREL, LĘG, SEMINARZYSTA, ZIOMKOSTWO, TRIATLON, BLISTR, BUSINESSWOMAN, KARBIDÓWKA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, SELEKTOR, TELESKOP, ŁAZIK, PERŁA URIAŃSKA, DŁUGOSZOWE, BOROWIK, TOALETA, PROGRESISTA, IRLANDZKOŚĆ, TRUP, WARMIAK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, GENETYKA MOLEKULARNA, MIAŁ, POJAZD KONNY, RZĄD KOALICYJNY, KILOFEK, PODLIZUCH, NIEKLAROWNOŚĆ, SARNA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, PERSZERON, WIRTUOZERSTWO, SUPERKLIENT, UROSTOMIA, DEFINIOWALNOŚĆ, KOPIOWANIE, BIEGUN POTYLICZNY, HEROSTRATES, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, OKOLICZNIK CELU, WYŻYNKA, DYPTYK, ODWÓD, PULPIT, ŁOPATA, ARENA, ZERÓWKA, PLOTER BĘBNOWY, FRATERNIA, CZAS STREFOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STRZYKWY, PRECEPTOR, IMPOSTOR, KROK PÓŁROZKROCZNY, CESARZ, NEPOTYSTA, STARY WYGA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MEDIALNOŚĆ, GASKONADA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ABBA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, MALAKOLOGIA, ADMIRER, NALOKSON, KACAPSKI, LEWUS, CUKIER, KRĄGLIK, NIEUWAŻNOŚĆ, STAROUKRAIŃSKI, ENTOMOLOGIA, SILNIK DWUTAKTOWY, BLANKOWANIE, SKAKUNY, ZATOKA, MINUTA CISZY, ZAMYKANIE USZU, BIODOSTĘPNOŚĆ, ROZMNOŻA, BACH, BATUTA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, RABARBAR, RATING, URZĘDNIK DWORSKI, SZPARA, MODUŁ SERWISOWY, TELEWIZJA HD, SOCJOGRAFIA, PRZEPITKA, ORLĘ, CHAM, PERSONA, KSIĘGA WIECZYSTA, REJESTRANT, ADRES, ODKRYWANIE DUSZY, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MAKABRYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, TRIANGUŁ, KORONKARZ, ŁOMOTANIE, GETTO ŁAWKOWE, KOSTUREK, PUSZKA, KONSTANTAN, ZWARCIE SZYKÓW, CIEPLUCH, TETRAMER, CYKL GRANICZNY, KANISTER, BAPTYSTERIUM, AYER, EMISJA PIENIĄDZA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, DESKARZ, ZŁOTOWŁOSA, MINBAR, PROCENT, MIĘSOŻERCA, MAJÓWKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, BIOPOLIMER, GANGLIOZYDOZA GM2, GŻEL, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WATERPOLISTA, TANKIETKA, LODOWIEC CYRKOWY, BRAUN, TIOTEPA, ARTEL, RACHUNEK CIĄGNIONY, KORONA CIERNIOWA, STARUSZKOWIE, KASZANKA, PALEONTOLOGIA, ANTYSYJONISTA, PROTOHISTORIA, SONAR, KIR, LICZBA OKTANOWA, CHOROBA SOMATYCZNA, LIMO, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, PAPILOTKA, MONTANISTA, EKSPAT, ALLEGRETTO, CHOROBA WOLMANA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ULICA, DROGA, BLACKOUT, ODPORNOŚĆ, AMERYKANKA, NAWALENIE SIĘ, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, PRACE KONSERWACYJNE, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, PACHOŁEK, TRZY KRÓLE, NAPALENIEC, TOPIELICA, AUTOTELICZNOŚĆ, FAKT, BYLINA, ZATKANIE DZIURY, FARMACEUTA, DRZWI PRZESUWNE, KOŁOWROTEK, KLASA ZEROWA, KWADRANT, FILM SF, PROMIEŃ, POGODNOŚĆ, LOK, PIEPRZYCZNIK, BIURO LUSTRACYJNE, NETTO, GOSPODARZ, MILTON ERICKSON, SPÓŁGŁOSKA USTNA, IGLICA, CIAŁO SZTYWNE, ZAWIKŁANIE SIĘ, OCET, BEZPANCERZOWCE, MANDRYL, SCEPTYK, PRZETWORNIK, AMEN, POŚCIELÓWA, TUBA, NANOMETR, FARERCZYK, GAL, UTYLITARYZM, PRZYCZYNA SPRAWCZA, AGENT, JÓZEK, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ZŁOTY BLOK, GRACZ, TUNBERGIA MYSORSKA, UŻĄDLENIE, STAN ŚREDNI, KUSZETKOWY, GEEZ, DZIEWCZĘCOŚĆ, PODŁOGA, LEKTURA, CZAS MIEJSCOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, ?FLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNEKURZYSTA człowiek na dobrze płatnym, bezpiecznym stanowisku (zwykle biurowym), który za nic nie jest odpowiedzialny, nie przemęcza się w pracy, obija się (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNEKURZYSTA
człowiek na dobrze płatnym, bezpiecznym stanowisku (zwykle biurowym), który za nic nie jest odpowiedzialny, nie przemęcza się w pracy, obija się (na 12 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZŁOWIEK NA DOBRZE PŁATNYM, BEZPIECZNYM STANOWISKU (ZWYKLE BIUROWYM), KTÓRY ZA NIC NIE JEST ODPOWIEDZIALNY, NIE PRZEMĘCZA SIĘ W PRACY, OBIJA SIĘ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x