PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIENNIK to:

program informacyjny, publicystyczny, który relacjonuje świeże wydarzenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIENNIK

DZIENNIK to:

zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie (na 8 lit.)DZIENNIK to:

notatki o charakterze bieżącym, rodzaj pamiętnika (na 8 lit.)DZIENNIK to:

księga o charakterze urzędowym, w której zapisuje się codziennie pewne dane (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.077

KOSTIUM HISTORYCZNY, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, GRAF PLANARNY, CIEKAWSKOŚĆ, LUJEK, RADIOMECHANIK, CHRONOMETR, DZIENNIK PROMULGACYJNY, PODKATEGORIA, ZYGOTARIANIN, OBŁĘK, RONIN, DOPING, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, TANK, PŁYWACZEK, MONK, AFERALNOŚĆ, DYSTANS, BEZPIECZNE ZAPASY, OBRAZ POZORNY, GRAF PÓŁEULEROWSKI, ŁĘG JESIONOWY, SĄD I INSTANCJI, FLUWIOGLACJAŁ, PLAYER, CHORALISTA, WSZECHMOCNY, PRZEDSZKOLANEK, WIERZĄCY, ODPYCHACZ, PROSIĘ, ARGUMENT, LEJEK, OKULISTA, TRIUMFATOR, DEZASEMBLER, DOTYK, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MIĘSO, GOSPODARKA TOWAROWA, EROTOMAN, INFOMAT, CIĄG SKOŃCZONY, CYJANOHYDRYNA, LODOWIEC DOLINNY, SIWOWĄSY, STYGOKSEN, SZTYWNY DESYGNATOR, REWERSAŁ, ZIELONA KARTA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ŚMIERCIOŻERCA, KOŁNIERZYK, ESPERANTYDA, KUDRIAWKA, ŚWIEŻE POWIETRZE, KONTACT, DILER, GOMÓŁKA, SZPACHLARZ, RĘCZYCIEL, WERSJA BETA, ANKSJOLITYK, GASKOŃCZYK, DOWÓD, OWOLAKTARIANIN, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, AMERYKANKA, ANGLISTYKA, RYM PARZYSTY, IRAK, WIENIEC, TRZMIEL WIELKOOKI, ZAPAS, OBSERWATOR, WIERTACZ, ŁAKOMY KĄSEK, REEDUKATOR, PSALMISTA, CZŁON POŚREDNI, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, LIRA, USZKO, PROGRAM NAPRAWCZY, OLDBOY, RACHUNEK OPERATOROWY, CHWYTAK, NUDNOŚĆ, KUC CONNEMARA, SIEROTA ZUPEŁNY, KARMIDEŁKO, MIKSER PLANETARNY, KREW, NAMIASTKA TABAKI, OSTROLOT MASKOWY, SER TRAPISTÓW, KOKSOWNIK, WEKTOR SWOBODNY, OKUCIE, TAPIR CZARNY, KLAWISZOWIEC, ŁOŻYSKO, BODZIEC PROKSYMALNY, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, BODZIEC PODPROGOWY, PODJAZD, TACIERZYŃSKI, OBRÓŻKA, PATENT, MAKRO, TANCERZ, OPONKA, SŁONECZNICA, WARZYWNIK, SEJM ELEKCYJNY, IDEAŁ MAKSYMALNY, AGREGATOR, LICHWIARSTWO, REFLEKS, ZAKŁADKA, PALEC BOŻY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, KRYZA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WAPER, ALFA-BLOKER, STYL IZABELIŃSKI, KAMIKAZE, TURANISTA, AKCEPTOR, JAŁMUŻNIK, WĄSATY, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, FILAROWIEC, BEZPŁCIOWIEC, SSAK WYMARŁY, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, POKONANY, NIUŃKA, PŁUG KOLEŚNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, DERYWAT WŁAŚCIWY, NIEWYPAŁ, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, PROCH BEZDYMNY, SUŁTANIT, URLOP TACIERZYŃSKI, OBOWIĄZEK, STAŁA, LODOWIEC KAROWY, CHEMIK, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ONR-OWIEC, SZURPEK, BRAMA TRIUMFALNA, DIABEŁ, WILKOWNIA, SKRYBA, DEMAGOG, CHŁONNY RYNEK, NOWOŻYTNIK, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, FACSIMILE, PETARDA, HEKSAMETR, WANGA MASKOWA, PARSER, CYLINDROWIEC, BETABLOKER, DERYWAT, KUPON ZEROWY, ENKODER, PRZYRODNI BRAT, SZORY, GROCH CUKROWY, IN MEDIAS RES, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, ZAKOŃCZENIE, MIĘTA, ESPERANTYSTA, WATA, MAHDI, WSCHÓD, RESORAK, FILM KOLOROWY, PODAWACZ, LITERATURA WAGONOWA, GALOPANT, ADŻAPSANDALI, PORTALIK, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, WEKTOR, POMAGIER, HRABINI, STRUKTURALISTA, KRÓWKA, WRAPS, ŻYWOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, JĘZYK KREOLSKI, KURWIARZ, PAL, HAK, SZEW, STRATEGIA, ŻONGLER, MONITOR, MIÓD SZTUCZNY, MISIEK, SKRZYDEŁKO, FILEMON SZARY, GEN KUMULATYWNY, PÓŁSUROWIEC, PATYCZAK, STATYSTYKA, CYKL AZOTOWY, PŁATKONOS OGNISTY, WIEK, PLEBEJUSZ, DALMIERZ OPTYCZNY, PROMIONEK, PASO PERUANO, OCHOTNIK, MIODOJAD BIAŁOUZDY, SAMOTNY OJCIEC, STONEY, VALYRIA, PATRYCJUSZ, OLDBOJ, NAWÓJ, GNÓJ, ŻYWOTNOŚĆ, ZAPALENIE, UNISTA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, METATEKST, PRZEDŁUŻACZ, INKAS, POPRZECZKA, LEŚNY DZIADEK, AKTOR, TEOZOF, FATUM, ASTROTURFING, OPAT KOMENDATORYJNY, PIKNIK, KOLOKWIALIZM, DEKLARACJA WEKSLOWA, LIŚCIAK, ENERGIA, ZWIĄZEK SPORTOWY, MIĘSIARZ, CHLEBEK PSZCZELI, HERETYK, KIOSK, KUPLER, PRELUDIUM, KOLOKACJA, MŁÓDKA, OUTSIDER, IMITATOR, LALKARZ, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PROGRAM GRAFICZNY, TELEZAKUPY, WESTERPLATCZYK, KSIĄŻĘ, SUPERKLIENT, KETOKSYM, FORMA PÓŁTORALINIOWA, PREPERS, WRAP, NEKROMANTA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ŚLIWKA, BAŁTYSTYKA, JOŁOP, ŚWIĘTÓWKA, TEREN ODKRYTY, PODWÓJNY AGENT, ROK JUBILEUSZOWY, EKSHIBICJONISTKA, FILOLOGIA WŁOSKA, SŁODYCZ, STYLISTA, STAN OSTRZEGAWCZY, NIEOCHRZCZONY, ALGORYTM ITERACYJNY, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, DŁUGI WEEKEND, DEWIZOWIEC, BAJKOPISARZ, PIEŃ, ŁUŻYCKI, PERSONAL INFORMATION MANAGER, ZASILANIE SIECIOWE, ROOIBOS, KONTRAST DYNAMICZNY, ?ŚNIADOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.077 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIENNIK program informacyjny, publicystyczny, który relacjonuje świeże wydarzenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIENNIK
program informacyjny, publicystyczny, który relacjonuje świeże wydarzenia (na 8 lit.).

Oprócz PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PROGRAM INFORMACYJNY, PUBLICYSTYCZNY, KTÓRY RELACJONUJE ŚWIEŻE WYDARZENIA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x