WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ to:

właściwość problemu matematycznego wskazująca na to, że nie istnieje algorytm, który oblicza odpowiedź na dowolne pytanie stawiane przez problem (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ to:

to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.762

RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, PLATFUS, DOŚWIADCZENIE, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, CHORĄŻY, PRZESIĄK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, DOMEK JEDNORODZINNY, TEKA REDAKCYJNA, CZAS STREFOWY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CYGAN, NIEOKREŚLONOŚĆ, RUBEL BIAŁORUSKI, SALA, RYZYKO NIEWYGASŁE, PRZEPUKLINA UDOWA, CELESTYN, DETEKTOR AKTYWACYJNY, FOLGA, WYCINEK KULI, DONIESIENIE, ZIELONA KARTA, ZŁA WIARA, POJAZD SILNIKOWY, PACHCIARZ, ANGLIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, BAK, OMASTA, KOSTKOWANIE, MISTRZ CEREMONII, PIORUNOCHRON, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, STUPAJA, PLAMKA FORDYCE'A, OGÓREK MAŁOSOLNY, CZOP, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, WALUTA MIĘKKA, STAROPANIEŃSTWO, WIECZNE PIÓRO, PAPACHA, SOS MALTAŃSKI, ANTROPOLOGIZM, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DESZCZ, THUN, GARIBALDCZYK, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KORYNCKA, MITRA, BRUK MORENOWY, MONITORING, INICJATYWNOŚĆ, OBSŁUGIWANIE, PAL, PAWILON, KLINKIER CEMENTOWY, ALFABET MORSE'A, ILOCZYN MIESZANY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, KRĄG CZAROWNIC, BORDER, KAMIKAZE, WYROCZNICA, POWOLNOŚĆ, PALIATYWA, LINIA WODORU 21 CM, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CZAPLA SZAROBRZUCHA, SKÓRZAK, RIDER, TŁUMACZENIE, ANONIMOWOŚĆ, POLE BEZŹRÓDŁOWE, STOWARZYSZENIE, GENDER, NIENORMATYWNOŚĆ, ZAGRYWKA, SKARBEK, SZCZELNOŚĆ, KOŁNIERZ, TRANZYT, BEZPIECZNIK NASTAWNY, ZASPOKAJANIE, KOMPLIKACJA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PILŚŃ NERWOWA, SADNIK, BUCHTY, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, MAGHREB, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KRYMINAŁ, DRZEWCE, WIDZENIE SKÓRNE, DEKIEL, USŁUGA INTERNETOWA, KURAWONGA ZMIENNA, KURS SZTYWNY, RENEGAT, PATRZAŁKI, ŁACZA, DEMORALIZACJA, ANAGNORYZM, DRZEWO, NIEAKTYWNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, MIASTO STAROŻYTNE, PRAWICZEK, SKŁAD AWIZOWANY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, EUROCZEK, DZIEDZIC, JĘZYK IZOLOWANY, KOŃ TORYJSKI, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, LUJ, CARVING, WIERSZ, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, ŁUK DŁONIOWY, MORTAL KOMBAT, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, WAŁ BRZEGOWY, MĘDREK, CHŁYST, PROSTE SKOŚNE, ROK SŁONECZNY, PRAWO, TORT DOBOSZA, CIERPIĄCY, CENA ZBYTU, CIAŁO AMORFICZNE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PIRÓG, NEANDERTALCZYK, DOCHÓD WŁASNY, METASTRONA, KATHARSIS, PARLANDO, CZEPLIWOŚĆ, JEGOMOŚĆ, CHOMIK EUROPEJSKI, INFLACJA PIENIĘŻNA, TALERZ, PLAC ZABAW, KREW Z MLEKIEM, WIDMO CZĄSTECZKOWE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, WĘŻOWNIK, UKŁAD NIELINIOWY, WAGON DOCZEPNY, KAMIKAZE, PACZKA, GRUBY, VALAR, SYGNIFIKATOR, BIEG PRZEŁAJOWY, BUCHTY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, NIELEGAL, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BURDA, POLIFAG, OKO OPATRZNOŚCI, JODO-SHU, SREBRNY MEDALISTA, HALUCYNACJA, BINOKLE, PORZĄDEK PUBLICZNY, LAMPA DÖBEREINERA, ROZTERKA, SYFEK, DYSGRAFIK, EPOKA GIERKOWSKA, JĘZYK MARTWY, RZEŹ, ANDROGINIA, DIODKA, ATRYBUCJA, TAU, SYBERYJSKI, VIADANA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, NADZÓR INWESTORSKI, MNOŻNIK, BIBLIOTEKA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, F, FACSIMILE, LODOWIEC KAROWY, ZWIERCIADŁO, TYMPANON, CEREBROZYD, PIES POLICYJNY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, TUNELOWANIE, PACHWINA, JAMAJSKI, WYRZUT, WIELORASOWOŚĆ, GRZYB JADALNY, BISZKOPT, ALTERNARIOZA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ANTYIMPERIALISTA, PYTAJNIK, BAJKA, MENTON, SAMOGŁOSKA NOSOWA, TELEFONIA STACJONARNA, DALMATYKA, MANTOLET, TAPIR WEŁNISTY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, REGULARYZACJA TICHONOWA, GACEK WIELKOUCH, POŁĄCZENIE WCISKOWE, EUGENIKA, VALYRIA, KOT, SUWAK LOGARYTMICZNY, AKWIZYTORZY, SYNTETYK, GRUPA PROSTA, EWKA, ASTERIX, MARIONETKA, GRYMAŚNIK, SYGNAŁ ZIELONY, DYSFAGIA, DELFINEK, MIKS, WIZG, GAZIARZ, ZŁOTÓWA, SAMOUCZEK, WIĄZANIE POJEDYNCZE, CHAŁTURZYSTA, WIRUSY SSRNA(-), DRZEWO CYTRUSOWE, REGESTRATOR, POKUŚNIK, OBRAZOBURCA, ŻÓŁTY PAS, ANDROGINIA, STRATEGIA, OBYWATELKA, CZARODZIEJ, GENERACJA ROZPROSZONA, ROZNOSICIEL, DYZUNITA, WEKSEL TRASOWANY, SELEKCJA NEGATYWNA, URABIALNOŚĆ, LUTÓWKA, ODWZOROWANIE LINIOWE, MAMUT WŁOCHATY, SZWABSKI, PRZEWÓD, ŻYŁA NIEZGODNA, KOŁO WERTYKALNE, WADERY, SĘDZINA, GRAF NIESPÓJNY, NAKŁUCIE, MODRASZEK ALKON, JĘZOR OSUWISKOWY, NIESAMOISTNOŚĆ, PULMAN, MAKIAWELISTA, DAUMONT, POKREWNA DUSZA, ŁAPEĆ, INTERNAT, CIEMNY PRZEPŁYW, URODA, WCIOS, SNIFTER, OPĘTANIEC, GNOJOWNIK, SYRENI ŚPIEW, OBOWIĄZEK WIZOWY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, DYSZKANT, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, WTÓRNIK, STRZAŁECZKA, GALERIA, CHIRURGIA URAZOWA, PONCZ, CZYSTY ROZUM, RAFA KORALOWA, ?OCZKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.762 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEROZSTRZYGALNOŚĆ właściwość problemu matematycznego wskazująca na to, że nie istnieje algorytm, który oblicza odpowiedź na dowolne pytanie stawiane przez problem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ
właściwość problemu matematycznego wskazująca na to, że nie istnieje algorytm, który oblicza odpowiedź na dowolne pytanie stawiane przez problem (na 18 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ PROBLEMU MATEMATYCZNEGO WSKAZUJĄCA NA TO, ŻE NIE ISTNIEJE ALGORYTM, KTÓRY OBLICZA ODPOWIEDŹ NA DOWOLNE PYTANIE STAWIANE PRZEZ PROBLEM. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x