PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZELINA LODOWCOWA to:

pęknięcie lub uskok tworzące się w wyniku pękania lodowca, spowodowanego przez jego ruch ponad wybrzuszeniami i uskokami podłoża (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.606

DANSKER, AUTOBUS SZYNOWY, PUNKTUALNOŚĆ, ICHNOLOGIA, PRZEŻYCIE, QUEBECKI, ELEKTROLOKACJA BIERNA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ŁADOWNICA, JĘZYKI TURAŃSKIE, LUŹNOŚĆ, FILOLOGIA POLSKA, ZESPÓŁ, DOMINO, SZAMKA, ROZLUŹNIENIE, OKOWITA, GNIAZDO, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SYNKOPA, POMALOWANE, FERRYT, MIKROKROPKA, ROZKŁAD, GRZECH PIERWORODNY, KOGNITYWIZM, WERSJA STABILNA, DAWKA PROGOWA, KRAJ NORDYCKI, SIŁACZ, ROZPAD, KALCYFIKACJA, ANALITYK, FACH, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, OSIEDLE, RYKSIARZ, SZAŁAS, PRZYLŻEŃCE, JĘZOR LODOWCOWY, WYCINEK KULI, RADIO, KORYFEUSZ, ASYMILAT, WYMIOTY, GRÓDŹ, EKRAN, SKAUTING, KUC WALIJSKI, KAPLICA PRZYCMENTARNA, SOCJETA, DOŚWIADCZENIE, CZYTNIK, PIECZEŃ, LATAJĄCY DYWAN, OBRÓŻKA, WIDMO SYGNAŁU, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, KLAWIATURA, JĘZYK HUROŃSKI, KOLCZAKOWATE, MIKANIT, BARWY NARODOWE, MEDALIK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, TRÓJKOMBINACJA, OPRAWKA, JACK, USKOK, ZŁOŻENIE URZĘDU, CZIROKEZKA, HISTOLOGIA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, BIKINIARZ, DEMISEKSUALIZM, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ASZKENAZYJKA, AKCJA, ROŚLINA KOPALNA, ŹRÓDŁO, DOSTAWA, AFERA ROZPORKOWA, RYBOJASZCZURY, SUBSTYTUCJA, N-GRAM, KURSOR, WIRKI, SIWAK, PENITENCJARYSTYKA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PROCES BUDOWLANY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, MORESKA, STRZAŁA EROSA, STREFA BUFOROWA, ALBEE, PŁATEK, TARAN, FEIJOADA, KOREKTOR, MATOŁEK, KASETKA, KĄTOMIERZ, RYJEC, BASZŁYK, LICZBA NIEPARZYSTA, OPONA, NALEWKA WĘŻOWA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, PĘCHERZYCA, MŁYNOWNIA, BÓJ SPOTKANIOWY, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KICZ, OBROTNICA, STENOPTERYG, BEK, OBUDOWA, BALBO, NAKRYWKA, OPINIA, SPOLEGLIWOŚĆ, ARENA, OSAD ABYSSALNY, SANKI, KAZALNICA, ZWIĄZEK CHELATOWY, DYSLEKSJA, MOLESKIN, DZIABKA, SECESJONISTA, AGRESOR, SZTUCER, POBIAŁKA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PĘCHERZYK, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, WAGON BREKOWY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KULUARY, PIECHOTA, KONWENT, SUPERRAKIETA, FALA MORSKA, HISTORYCYZM, KAŁAMARZ, ŁAGIEW, FILM KATASTROFICZNY, FORMACJA DEFENSYWNA, KUWERTURA, FILIGRAN, TEMPERA, TULEJA, CROSS, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, ADIDASEK, JĘZYK DUNGAŃSKI, MUSICAL, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, STAN WOLNY, SZYCH, ŻYWOTOPIS, REWALIDACJA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, OBLAT, RAKSA, NARYS FORTYFIKACYJNY, OCHRONA KATODOWA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, CEGŁA DZIURAWKA, PLAC MANEWROWY, PŁOCHLIWOŚĆ, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KROPELKA, POKŁAD, POMNIK, CAŁKA PIERWSZA, ANTAŁECZEK, ŚWIADECTWO, CHWAST, KUDŁACZ, JEDYNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, HELISA, ALIENACJA RODZICIELSKA, SKAŁA ALITOWA, JASKINIA LAWOWA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ARTUR, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, INŻYNIERIA WIEDZY, SZCZUR ŚNIADY, MOC PRZEROBOWA, POTRZEBA, OBRĘCZ, PEPPERONI, EGZORTA, FREZARKA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, WETKA, FUSYT, ALT, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, SCREENSHOT, NADZÓR OCHRONNY, ŚWIĘTOKRADZTWO, FOSFORESCENCJA MORZA, AMFITEATR, PRZESYŁKA LISTOWA, GWAŁT, ADORACJA, URYNA, BRODAWKA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PAJĘCZAKI, LOKACJA, CHWYTNIK, ŚLĄSKOŚĆ, SZKOCKOŚĆ, JELEŃ SCHOMBURGKA, ANALIZA KOSZTÓW, KONFIGURACJA, TRZEŹWOŚĆ, BIOTRANSFORMACJA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, JĘZYK PASZTO, DZIECKO ULICY, PAPPATACI, GROOMING, KORZYŚĆ, GRA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PRĘDKOŚĆ FALOWA, KOCHAŚ, ARACHOLOGIA, INDYGOWIEC, GEODEZJA LEŚNA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, DŻEM, LALA, CELKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, NIEKONSEKWENCJA, DOMINIKANIE, GANGRENA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, BARCZATKA, LĘG, DZIKUSKA, WADA DREWNA, PODDASZE, TKANKA NERWOWA, REPOZYTORIUM, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, MATERIA, WAŻNIK, ŻONISKO, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, DIETA, BON TOWAROWY, JEZUITA, HALOGENOALKAN, EPIZOOCJA, AMUR, SUBKONTRAKT, OLIWKOBRODAL, DOKUMENTALIZM, SYSTEM AUTONOMICZNY, MUŁOWCOWATE, RENTGENOLOGIA, ŚPIEW, KOMISJA SKRUTACYJNA, PODMIOT LOGICZNY, WŁAMANIE, SKOCZEK PUSTYNNY, CHEMIA FIZYCZNA, IMITATOR, ŚMIECH, LEGENDA, STROICZKOWE, PENDENT, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ANGORA, ARMIA, LUD, PRZYKRYWKA, REAL, RĄB, PUKLERZ, REZYGNACJA, ROŻEN, PRZEDSIONEK, WYDZIAŁ, WĄTPLIWOŚĆ, ?TWIERDZENIA TALESA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.606 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZELINA LODOWCOWA pęknięcie lub uskok tworzące się w wyniku pękania lodowca, spowodowanego przez jego ruch ponad wybrzuszeniami i uskokami podłoża (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZELINA LODOWCOWA
pęknięcie lub uskok tworzące się w wyniku pękania lodowca, spowodowanego przez jego ruch ponad wybrzuszeniami i uskokami podłoża (na 18 lit.).

Oprócz PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PĘKNIĘCIE LUB USKOK TWORZĄCE SIĘ W WYNIKU PĘKANIA LODOWCA, SPOWODOWANEGO PRZEZ JEGO RUCH PONAD WYBRZUSZENIAMI I USKOKAMI PODŁOŻA. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x