ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENIRAMINA to:

antagonista receptorów H1, lek nieselektywny, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrożnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i zmniejsza łzawienie oczu, przeciwhistaminowy składnik doustnych preparatów złożonych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.452

SZCZUDŁO, MITRA, ZAŚCIANEK, FORMA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PIUSKA, MANUFAKTURA, WIATKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, RYTM, ANTYŚWIADECTWO, WIZJA, RZUT PROSTOKĄTNY, TRACZ DŁUGODZIOBY, PALLADIANIZM, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, FAMOTYDYNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WADERY, KAKAO, PUNK, GRENADYNA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, IMITACJA, EFUZJA, DOBRO KLUBOWE, KOSZARNIAK, PENICYLINA PROKAINOWA, RĘKAWICA GOLFOWA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, GORĄCZKA DUM-DUM, RYNEK KONSUMENTA, HYDRORAFINACJA, CHOROBA GILCHRISTA, NER, PRZESZYCIE, WIRUSY SSDNA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, NORI, GRUPA ALGEBRAICZNA, ENDOMIKORYZA, DUR RZEKOMY, SIERAK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MILEW, KOLĘDA, KTOŚ, SER PODPUSZCZKOWY, KAZUISTYKA, NITROFURANTOINA, HORMON GONADOTROPOWY, ALFABET SEMAFOROWY, NIKOLAIZM, BENTLEY, NÓŻ FIŃSKI, USTAWA, ŁEBA, GLIKOKORTYKOID, CINGULUM, HERETYCZKA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZEZ, KOLEGIUM KONSULTORÓW, NORIKER, STYGAL, BAKTEROID, HUMBER, ARMILLA, BŁONA DOPOCHWOWA, AMPUŁA, TELEGRAF CHAPPE'A, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ŚRUTA SOJOWA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, KONDYCJONALIZM, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, GRA WYŚCIGOWA, EBRO, DZIAŁANIA, MULTILATERALIZM, OBRZĘK, CYKANIE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PEPTYD, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, CHÓR, ODBIÓR, KONTROLA DROGOWA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, WATÓWKA, FAKT PRASOWY, TRANSMITANCJA, NACIOS, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ALBERTA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, WIATRAK, CHLOREK SUKSAMETONIUM, KOMAT, DOMEK JEDNORODZINNY, KRZYŻ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, APERCEPCJA, GAWIALOWATE, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, TWINGO, AKT WYKONAWCZY, KAZUISTYKA, GĘSTOŚĆ, SSANIE, SZYPUŁA, DUALNOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, AGENCJA PŁATNICZA, KLOMIFEN, KŁOBUK, JĘZYK NESYCKI, JĘZYKI MUNDA, MINISTER BEZ TEKI, ARGO, SCHULZ, TUNDRA, MIESIERKA, KUBIZM ORFICZNY, MIPS, CIŚNIENIE, MUCET, CZOP ZATOROWY, MENNONICI, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, SZPARKA, NAZWA OPISOWA, KLINKIER CEMENTOWY, CYKORIA, TENIS, PROKURATURA APELACYJNA, KURZE ŁAPKI, ŻUPAN, GRZEŚ, MAPA TURYSTYCZNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KOLORATKA, GALIA, DROGA RZYMSKA, IMMUNITET SĄDOWY, TYNKTURA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PROSZEK, SPADKOBIERSTWO, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PĘCHERZ MOCZOWY, FILTR CYFROWY, MIKONAZOL, MIEJSCE ŚWIĘTE, STANDARD EMISYJNY, ŻEBRO, MARŻA HANDLOWA, KOŁO MAŁE, ZAŁATWIANIE, BURDON, PRZYKRYWKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, FUNDA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NACZÓŁEK, WIELKI SZLEM, BUDKA LĘGOWA, PRACA, KREWETKA ATLANTYCKA, KORYTARZYK, BOLA, JAPOŃSKI, KARTACZ, FETYSZYSTA, ANKH-MORPORK, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, TWIERDZENIE HARTOGSA, PENTIMENTO, PSYCHOFARMAKOLOGIA, SUKNIA ŚLUBNA, BEGARDZI, JĘZYK SZTUCZNY, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, USENET, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, PROSTYTUTKA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, ŁOŻYSKO, KLASYCZNY HATTRICK, OGÓREK KISZONY, ESENSJA, PIENIĄŻEK, UGÓR, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, PROSZEK KAKAOWY, NOWOUJGURSKI, CHLAJNA, KRETOWINA, ANTAGONISTA WAPNIA, MARKETING SIECIOWY, LIST GOŃCZY, MASZYNA WYCIĄGOWA, DZIAŁANIE PRAWNE, ULOT, RAKIJA, PALARNIA, ALLOSTERIA, PANACEUM, AUTOTOMIA, BAŁAGULSZCZYZNA, RÓŻNOWICIOWCE, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, DOLINA LODOWCOWA, WROTA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, SUSZARKA, TIC TAC, PODKULTURA, CHEDYW, TYMOLEPTYK, WIRUSY DSDNA-RT, MOZA, WORCZAKOWATE, ZŁY GONIEC, PRASADA, MICRA, ALLOPURINOL, LOARA, LINIA, LINEARYZM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, WYDATKI INWESTYCYJNE, GWIZD, SCÉNIC, CHORAŁ LUTERAŃSKI, BIWAK, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, BOBÓWKA, PUNKT NASTAWCZY, SIERMIĘGA, ROZKAZ DZIENNY, ETAN, DOLNOSAKSOŃSKI, KONCERT, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KRĄŻEK PRZESUWNY, CIŚNIENIE, TELEWIZJA KABLOWA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, ZAGĘSZCZARKA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, KOK, MANDYLION, OBSŁUGIWANIE, REDAKTORSTWO, WESOŁOŚĆ, OBLIGACJA MUNICYPALNA, GLIPIZYD, EFEKT BŁAŻKI, STOSUNEK SPOŁECZNY, OSTROGI, LEK, OPASKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ZROŚLAK, GRADACJA, PIŁSUDCZYZNA, CHWOŚCIK BURAKOWY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, KRUCJATA, INGRESJA MORZA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, HADŻAR, RUBEL BIAŁORUSKI, PODUSZKOWIEC, MANEWR PRINGLE’A, VALAR, OC, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PRZYSTAŃ MORSKA, PIELĘGNIARSTWO, TANCERZ, ANDROGYNIA, MANGABA ZWYCZAJNA, PRZEBIEG, FLUITA, TACHISTOSKOP, MLECZAN, ELUWIUM, STANICA, ?IMIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FENIRAMINA antagonista receptorów H1, lek nieselektywny, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrożnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i zmniejsza łzawienie oczu, przeciwhistaminowy składnik doustnych preparatów złożonych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENIRAMINA
antagonista receptorów H1, lek nieselektywny, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrożnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i zmniejsza łzawienie oczu, przeciwhistaminowy składnik doustnych preparatów złożonych (na 10 lit.).

Oprócz ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ANTAGONISTA RECEPTORÓW H1, LEK NIESELEKTYWNY, ZMNIEJSZA PRZEKRWIENIE I OBRZĘK BŁON ŚLUZOWYCH, PRZEZ CO UDROŻNIA PRZEWODY NOSOWE, HAMUJE ODRUCH KICHANIA I ZMNIEJSZA ŁZAWIENIE OCZU, PRZECIWHISTAMINOWY SKŁADNIK DOUSTNYCH PREPARATÓW ZŁOŻONYCH. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x