NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIŚNIENIE to:

nacisk krwi na ściany naczyń krwionośnych, przez które przepływa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIŚNIENIE

CIŚNIENIE to:

wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię, na jaką ona działa (na 9 lit.)CIŚNIENIE to:

wpływ, który odczuwa osoba lub grupa działająca w jakiejś sytuacji, mający przyspieszyć te działania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.279

MIR, PATRON, SKŁAD AWIZOWANY, MINERAŁ ZABARWIONY, PRAGMATYKA, PANDA, POZIOM SPOŻYCIA, PIECZYNG, REGENERACJA, OLUNEK, RAKIJA, PUPIL, CEFOPERAZON, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, CLIO, PUCHLINA WODNA, KUKŁA, POTOP, BRAHMS, EURYTMIA, URZĄDZENIE POMIAROWE, DRABINA ANALGETYCZNA, PRAWO JOULE'A, KREDYT KONTRAKTOWY, ŚWIECA, OSTANIEC KRASOWY, RUBEL BIAŁORUSKI, TEBY, SERCE JASIA, PERKOLACJA, ETIUDA, FAZA KSIĘŻYCA, WYDATKI INWESTYCYJNE, WALIDACJA, BÓBR KANADYJSKI, ANOKSYBIOZA, JAJKO PO FRANCUSKU, GALARETA, LOTNY FINISZ, WIELOPESTKOWIEC, DOPING, AKT ADMINISTRACYJNY, REFLEKTOR, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, HORMON, NIĆ, TERYTORIUM POWIERNICZE, PARADOKS LEONTIEFA, KOMPLEKS, PŁUŻEK, CIERLICA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ALLOSTERIA, ŚWIECA, HERBATA BIAŁA, LEGAT PAPIESKI, NARYS KWIATOWY, TECHNIKA OPERACYJNA, KLASTER KOMPUTEROWY, TRENING, PASKÓWKI, PERLICA CZUBATA, UPOLITYCZNIENIE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, OŚ OPTYCZNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ZAMKNIĘCIE CELNE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SIERAK, OTRZEWNA, BAZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SCHOWEK, CZEPLIWOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, APARAT ARTYKULACYJNY, SZTUCZNE OGNIE, PERFUZJA, WIKKA, PRZĘSŁO, PUSTAK, CHLEB PSZCZELI, KOMISUROTOMIA, CHOROBA HISA-WERNERA, CZARNY DIAMENT, KONWENCJA TURYSTYCZNA, TELEZAKUPY, CIŚNIENIE STATYCZNE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, SZKATUŁA, GARNITUR, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ŻER, NIEPARZYSTOKOPYTNE, KONTAKT, WACHTA, PISTON, IGIEŁECZKA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, INTERFEROMETR MICHELSONA, BALBO, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, CYFRA ARABSKA, SERDUSZKA OKAZAŁE, MIĘKISZ WODNY, CIŚNIENIE, EROZJA WODNA, SKIBA, PIGUŁKA WIEDZY, CZERWONA KRWINKA, POŻAR, SEN NA JAWIE, AŻUR, GÓGLE, JELEŃ AKSIS, PIKIELHAUBA, PRACA, BUCHTY, BAKTERIA KORZENIOWA, URLOP WYPOCZYNKOWY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ZBRODNIA STALINOWSKA, PAGRUS, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, EKSPERTKA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, UGÓR, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, MARTWY PORÓD, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, EKSPOZYCJA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, KSYLOFON, SMERFETKA, ROK SŁONECZNY, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BYK SPIŻOWY, MEDGYES, STAN CZYNNY, WIRUSY DSDNA-RT, TEORIA MNOGOŚCI, KARMIDEŁKO, ŻUPAN, KONEWKA, PRZESZKADZAJKA, CYLINDER MIAROWY, RZEZ, ZABÓR, ART BRUT, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, OKUPOWANIE, KATEGORIA SPOŁECZNA, NASIADÓWKA, LICO, JON, PODZIELNOŚĆ, POCHŁANIACZ, KONSULENT, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, BORDER, WIDEŁKI HERETYKÓW, TARCICA, GIMBAZA, FENIRAMINA, DOBRO PRYWATNE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, FETYSZYSTA, PORT MORSKI, CEZAR, USZKO, MANUFAKTURA, FAKTURA, PYTEL, APORT, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, JASNOŚĆ, LICZNIK GEIGERA, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, KOLOR MOCNY, ZEW KRWI, CYTADELA, CYKORIA, SPOWIEDŹ, KARTEZJANIZM, WYROCZNIA, JEDNOSTKA ENERGII, WESTERN, PRZERWANIE, KOREKTA DOMOWA, AUTOPORTRET, UDŹWIG, TAKTYCZNOŚĆ, HYDROCHEMIA, TŁUSZCZYK, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, CHODNICZEK, POROZUMIENIE PŁACOWE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ODWZOROWANIE LINIOWE, INFLACJA PIENIĘŻNA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, SEKWENCER, DESZCZÓWKA, CZARA GŁOSOWA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, RZEMIOSŁO, DOROBEK, TOMIZM, GŁAZ NARZUTOWY, DOJARKA, SZTUKA ZDOBNICZA, HELMIOTOLOGIA, HOMOGENIZATOR, POMPA ŁYDKOWA, AFERA, ZARODZIEC RUCHLIWY, KRETOWISKO, CHOLANGIOGRAFIA, ZBRODNIA WOJENNA, KWAS CHLEBOWY, WĄTŁOŚĆ, TEILERIOZA, SIERMIĘGA, KOK, DOMIAR PODATKOWY, DAWNE PAŃSTWO, AKIRA, ROŚLINA POŻYTKOWA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SOS BESZAMELOWY, PRZYDANKA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DRAMAT EPICKI, CZARNA OSPA, PROTEKCJA, ZMĘCZENIE, DYKTA, GALERIA, TECHNIKA ANALOGOWA, INTERNUNCJUSZ, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, WAGON KRYTY, JODO-SHU, ŻYWIOŁ, ROŚLINA SPOŻYWCZA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, INWOLUCJA, POMAZANIEC BOŻY, AKT WYKONAWCZY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, JĘZYK HETYCKI, WKŁAD, WYSPA WULKANICZNA, AGAR, FORMA ODLEWNICZA, ŚWITKA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, ZIEMIOMORZE, SSANIE, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, WIENIEC, CZAS UNIWERSALNY, TRANSKRYPCJA, NORMALNA, CHRUPKOŚĆ, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, BIDUL, SZTUCZNY LÓD, DZIKI ZACHÓD, PIERWODRUK, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PAŁĄK, SPÓŁKA, PODŚWIADOMOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, OPERATOR, BOZON Z, BZURA, ARAGOŃSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, TRASZKA NADDUNAJSKA, BOBÓWKA, MEDIA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, STEP AMERYKAŃSKI, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, KOMUNIKACJA, JASZCZURKA KRYMSKA, ZASPOKAJANIE, LAPIS PHILOSOPHORUM, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MYRMEKOFIL, WŁÓKNO SZTUCZNE, FISZUTKA, ?TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIŚNIENIE nacisk krwi na ściany naczyń krwionośnych, przez które przepływa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIŚNIENIE
nacisk krwi na ściany naczyń krwionośnych, przez które przepływa (na 9 lit.).

Oprócz NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NACISK KRWI NA ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x