RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKULARY 3D to:

rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 9 lit.)OKULARY TRÓJWYMIAROWE to:

rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.099

POWIEŚĆ PANORAMICZNA, KWASOWĘGLÓWKA, JAZDA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ALAMOZAUR, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ROPUCHA WODNA, OSZCZĘDNOŚĆ, ANIMALIZM, CELESTA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PLANTY, NIEKAPEK, LUD, CZOŁOWNICA, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, SYMBOL, DIAGONAL, OBŁOŚĆ, KARMAN, CHLEBODAWCA, TATAMI, REDUKCJA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, KANGURY DRZEWNE, PÓŁDYPLOM, WEZWANIE, DRZEWO OLIWNE, MIECZ, SZWEDZKI PÓŁMISEK, AEROZAUR, CYNAMOŃCZYKI, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ULEPSZACZ, CHOMĄTO, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ALMANACH, WYMYK, ADAZAUR, TRWAŁOŚĆ, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, DOROBKOWICZ, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, KOLOKACJA, SILNIK WODNY, STĄGIEW, KRASPEDODON, KRÓLIK DZIKI, PRZYSŁONA, KLASA POSIADAJĄCA, UCHO IGIELNE, MIOTŁA, NAKŁADKA ASFALTOWA, PRZYTOMNOŚĆ, SYROP, BEZIDEOWOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, KAMIKAZE, ŁOPIAN, BOMBONIERKA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PALCÓWKA, DOPPELGANGER, KAMERTON STROIKOWY, WOLA, GŁOWA GORGONY, ROGOŻA, BUŁCZARKA, PANCERZ KOLCZY, INDOEUROPEJCZYK, BADIAN, DRAMA, KONTROLA ZARZĄDCZA, RUMIAN DWUBARWNY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, MENILIT, BREW, OPCJA BARIEROWA, PÓŁPRZESTRZEŃ, BAT, SFERA, TOKAŃ, SYZYGIA, PORTFEL, NIKANDRA, KOPALINA POSPOLITA, TEKSTOWOŚĆ, CYBERATAK, KLAPSA, EMBRITOZAUR, ŹREBAK, KALLA, ZBIORÓWKA, CIAŁO ACETONOWE, BIELISTKA, GEODEZJA SATELITARNA, ŻABA PURPUROWA, UPRZĄŻ, SKRYCIK, BADYL, FERGANOCEFAL, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, MAJSTERSZTYK, WIELKOŚĆ, MEZOZAURY, LALKARSTWO, MUSTEL, MORGANUKODON, ŁUSKA, KOKIETNIK, ZAUROZUCH, DOBRO KLUBOWE, BEZROBOCIE AGRARNE, TURNIA, WYRAZISTOŚĆ, MROŻONKA, FORMA, KAWECAN, TRÓJNÓG, ŻABIENIEC, SKRAJNOŚĆ, CHŁODNIA KOMINOWA, GÓRA MIĘSA, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, SĄD KAPERSKI, BLINDIA, TWARDY DYSK, ZIELONE, ZRASZARKA, PIECZEŃ RZYMSKA, LIGUSTR, MIESIĘCZNICA, PRASA HYDRAULICZNA, ŻONGLERKA, TAROT, PRZECIEK, PANTEON, BOBROSZCZURY, EOBRONTOZAUR, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, REGENERACJA, ZERÓWKI, GRA, ÓSEMKA, ZDANIE ZŁOŻONE, MLECZ, ROZSZERZENIE CIAŁA, KRUCHE CIASTO, TRÓJKA, WIŚNIÓWKA, PSZCZOLINKI, FUNDUSZE, LISIURKA, KOLIGACJA, FABROZAUR, BAZA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KOMBAJN ŚCIANOWY, ESÓWKA, PARMA, TĘTNICA RZĘSKOWA, KRAŃCOWOŚĆ, SALATERKA, BATERIA PŁASKA, CIOS PONIŻEJ PASA, PRZEŚWIETLENIE, LISTA PROSKRYPCYJNA, TELEWIZJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, TRANSPORTER, SZARE KLUSKI, FAKTURA, RYGIEL, FILM INTERAKTYWNY, PENTAPTYK, PIASKOWNICA, ZAGON, KARWING, LEJEK, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, POLAR, DACHÓWCZARKA, TABLICA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, CYPRZYK, KRATKA, EOZYNOFIL, POLKA GALOPKA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, BĄBELEK, ANTYFUTBOL, DRABINKA LINOWA, PARTIA HISZPAŃSKA, SKAKUNOWATE, SYLOGIZM, STRONA INTERNETOWA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, TRIERA, SKRÓT SYLABOWY, ANGIELCZYK, OGRZEWANIE KAFLOWE, RAMKA, YAKUZA, KLIMAKS, GALARETKA, BARYŁA, FAKT PRAWNY, PŁĄCZYCA, ROŚLINY TELOMOWE, PŁASKOSZ, KLASTER GENÓW, KOLCZAK, TONKA, PRZESŁONA, SUWAK, KONIETLICA KARPACKA, OZRAPTOR, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KRAWĘŻNICA, TICINOZUCH, ETEZJA, MIEJSCE STOJĄCE, OGÓREK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, HONORARIUM, KONWERSATORIUM, NURZANIEC, RACZEK, MACIERZ DYSKOWA, PITA, GRYZIELE, PROTOHISTORIA, KASZEL SUCHY, SEJM PACYFIKACYJNY, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, ASTRACHAN, OTOK, BAGNIK, ZAPIEKANKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, GRUPA ABELOWA WOLNA, ANON, MARYNISTYKA, SAMOZAGŁADA, BAZUNA, DZIAŁANIE, ALT, INTEL, FLUWIOGLACJAŁ, ENTEROKOKI, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, BROŃ SAMOCZYNNA, RENKLODA, WCIĄGARKA, KOLOR MOCNY, JEDNOŚĆ, SKRZYNKA, IMBIR, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, REFLEKTOR, TORTILLA, ZABAGLIONE, BUMER, EUCELOFYZ, LIST OKÓLNY, JEZIORO POLODOWCOWE, CYCKI MURZYNKI, FETYSZYSTA, INFOMAT, DEFICYTY BLIŹNIACZE, ŁUK, FLAGRUM, ARTYLERIA ATOMOWA, EDYKUŁ, DORTMUNDER, BRUS, PIERÓG KARELSKI, NUWORYSZ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, KOŁNIERZYK, GLIZA, SPICCATO, ŚCIANA DZIAŁOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SYNTETYK, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, OLSZYNA, DRAPACZ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, ABSOLUTYZM, NOGOLOTKOWATE, ESZANOZAUR, WSCHÓD, ŁYCZAK, ?PUGILARES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKULARY 3D rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 9 lit.)
OKULARY TRÓJWYMIAROWE rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKULARY 3D
rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 9 lit.).
OKULARY TRÓJWYMIAROWE
rodzaj okularów, które dzięki specjalnej konstrukcji szkieł umożliwiają oglądanie obrazu w kinie, w telewizorze, w innym przystosowanym do tego urządzeniu wideo w trzech wymiarach, dają wrażenie głębi (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RODZAJ OKULARÓW, KTÓRE DZIĘKI SPECJALNEJ KONSTRUKCJI SZKIEŁ UMOŻLIWIAJĄ OGLĄDANIE OBRAZU W KINIE, W TELEWIZORZE, W INNYM PRZYSTOSOWANYM DO TEGO URZĄDZENIU WIDEO W TRZECH WYMIARACH, DAJĄ WRAŻENIE GŁĘBI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x