JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOFIT to:

jedna z form życiowych roślin; obejmuje byliny posiadające pączki odnawiające, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych - bulwach, kłączach i cebulach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.460

GIGANT, JAWA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, WEGETACJA, HUGHES, DIATERIA, WILAJA, OKRES ZASIŁKOWY, MANIERYZM, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, PARAZYTOFIT, GRZYBOLUBKI, KWADRATNIKOWATE, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, REDUKCJA, DWUNASTA CZĘŚĆ, EGZOTYK, SEMESTR LETNI, MONOCYT, REMISJA, RAND, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, AGERAZJA, SAPON, MĄCZNIAK RZEKOMY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, TIOMERSAL, AFILIACJA, TERMOSIK, PUDEL, PIASTUN, JAMÓN IBÉRICO, ODSYŁACZ, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, PAPROCIOWE, CASUAL, SKUBANIEC, RUPIA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ANTYPSYCHOLOGIZM, PREMIA TECHNOLOGICZNA, NIEZAWISŁOŚĆ, WOLEMIA SZLACHETNA, OBSADA ETATOWA, WARGA DOLNA, ODMIENIEC JASKINIOWY, KOMÓRECZKA, KLAJTONIA, KAPROZUCH, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, CYPRYS, KWACZ, BYLICA MIOTŁOWA, NIECZUŁOŚĆ, FAMA, TECHNIKA CIEPLNA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ANODA, ORGANISTA, MYSZKA, PANDA, CZŁOWIEK CZYNU, GŁOS SMYCZKOWY, PRAWO POWIELACZOWE, KOCANKA WŁOSKA, UNDOROZAUR, SITNIK PŁYWAJĄCY, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, FUGA, PORA ROKU, DOBRO PRYWATNE, BREWIARZ, ŚWIĘTA KSIĘGA, POMIDOR, MARSZ ŚMIERCI, TILAPIA WIELKOGŁOWA, TOPINAMBUR, CHLEBEK PSZCZELI, ARCHOZAUR, WIECZNY ŚNIEG, BETAPROTEOBAKTERIE, KAODAIZM, SŁAWIANKA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, KADZIELNICA, JON, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, SOSJERKA, SOLIDARNOŚĆ, APARAT SZPARKOWY, MSZA GREGORIAŃSKA, TRACHEIDA, CZYN SPOŁECZNY, CYNGALIA, FORMA, SCHRONISKO, WIZA POBYTOWA, GALERIA BOJOWA, GNEJS OCZKOWY, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, SARNA, NOWOWIERCA, STYL, CZAJNICZEK, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, FUNT IZRAELSKI, CHOROBA ROŚLIN, JĘZYKI DARDYJSKIE, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, KOZIBRÓD PAJĘCZYNOWATY, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, GENRE, KOMPLETNOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, PELOTA, MAPA GENETYCZNA, PISMO LINEARNE, SIODŁO, TWIERDZENIE REESA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TAMBURYN, GACEK WIELKOUCH, PŁYTA WIÓROWA, CZASOWNIK FRAZOWY, PRÓG RZECZNY, PRZYSPIESZENIE, MODEL, PRZEWÓD WĄTROBOWY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BAWEŁNICA, DOBYTEK, TEATRZYK, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, HULL, PARZONKA, DWUPIENNOŚĆ, KATHARSIS, KURONIÓWKA, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, LAND ROVER, STRYCHULEC, ŁUSKA, ROZŁOGI, TRZCINA INDYJSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MRÓWKA ĆMAWA, HIEROGLIFY, SZTURMAK, SOPLENIEC, SWOISTOŚĆ, ZESTAWIK, PYCHOTKA, KOLORYT, ZAMEK KLINOWY, TRZASKACZE, SMOK, STORCZYK BAŁTYCKI, TELLURIUM, NADZÓR INWESTORSKI, PORA, KUC HACKNEY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, MILANO, HIW, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, LAGERPETON, MONOCENTRYZM, CYNKOTYPIA, PIĘCIORNIK, MARCHEWKA, KAMIEŃ MILOWY, WILK TUNDROWY, SPIS LUDNOŚCI, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, RYNEK FINANSOWY, BEYER, WIDŁAK, HERBATKA, WYTWÓRNIA FILMOWA, ODPARZENIE, OPCJA, CHÓR, BRAMKA HONOROWA, ALERCE, PRAWO HOOKE’A, LICZI, DYPTYCH, NIEZALEŻNOŚĆ, NERWOWOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, SPOWIEDNICZKA, OJCZYZNA, PICA, GRAF, KRĘŻNIK, KONWERTER, PTASZNIKOWATE, DITHERING, PROCEK, KONWOLUCJA, BOMBA EKOLOGICZNA, DZIEŃ, ALUMNAT, KABINA, POROSTNICA, ZALĄŻEK, ŁAŃCUCH, TAŚMIAK, KATANGA, EPIFITOZA, MAK, STRZĘPLICA SINA, PŁYN STAWOWY, GODZINA KANONICZNA, ODKŁAD, PIERRE-ÉMILE MARTIN, NUTRIA, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, KOLBA, HERC, KOPISTA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, CENOBIORCA, CHOROBA PLUMMERA, REKONWALESCENCJA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, PĘDRUŚ, CZARNY SPORT, ALERT, WÓZEK SPACEROWY, STEN, MOST EINSTEINA-ROSENA, ANALIZA WARIANCYJNA, MOMENT ZWROTNY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ALPAGA, STONÓG MYSZATY, CHŁONIAK, ADŻWAN, KORZENIÓWKA, KOPALINA LECZNICZA, TURZYCA PRZYDYMIONA, KONWERSJA, POJNICZEK, FUNDUSZ, PACZKA, SZPILKOWE, SZAMPION, KLUCZ GŁÓWNY, SEN NA JAWIE, ZBIORÓWKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ŚMIETKA, DRZEWO SAGOWE, KONWENANS, CLEVELAND BAY, SZYLING TANZAŃSKI, KOMAT, SOŚNICOWATE, OGIEŃ I WODA, ROK ANOMALISTYCZNY, STUDNIÓWKA, PARADOKS EASTERLINA, HYDROFOR, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, HIPERAKUMULACJA, AKSJOMAT, JESION, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, SANITARIUSZ, POWŚCIĄG, LNICZNIK, MAŁA STABILIZACJA, PIEPRZ KAWA-KAWA, LONDYN, RYBY, PODPINKA, KOMEDIA NISKA, GODZINA, SYNINGIA, LITOSFERA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, WZÓR, MIS, ANTONIM, UPRAWA LEŚNA, NORMA REAKCJI, EKSŻONA, INFUŁAT, COMBER, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ŚNIEĆ, RUDBEKIA, ?PRZESZŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOFIT jedna z form życiowych roślin; obejmuje byliny posiadające pączki odnawiające, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych - bulwach, kłączach i cebulach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOFIT
jedna z form życiowych roślin; obejmuje byliny posiadające pączki odnawiające, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych - bulwach, kłączach i cebulach (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JEDNA Z FORM ŻYCIOWYCH ROŚLIN; OBEJMUJE BYLINY POSIADAJĄCE PĄCZKI ODNAWIAJĄCE, KTÓRE SPĘDZAJĄ NIEKORZYSTNY DLA WEGETACJI OKRES ROKU W ORGANACH PODZIEMNYCH - BULWACH, KŁĄCZACH I CEBULACH. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x