TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORSZTYN to:

twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 7 lit.)RUDAWIEC to:

twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.787

ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, EDYKUŁ, MLECZ NADWODNY, STRZĘPIA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, BALET, SZCZENIACTWO, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, ŻABIENIEC, UNIA, BUSZ, PSIZĄB KALIFORNIJSKI, MAKSURA, BIUROKRACJA, ISAJEW, MARTWY SEZON, WINNICKI, MŁODOPOLSZCZYZNA, REGUŁA DEDUKCYJNA, OSŁONKA NABYTA, UPRAWA, KAPOTA, BYLICA, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, ADA, MANDRAGORA, TRIECJA, PISTOLET, WARGOWCE, KOSMATKA BLADA, TOSKAŃSKI, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SZCZEPONOGI, LEKTORIUM, E, PRZYPRAWY KORZENNE, BOGUŚ, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, FAMUŁA, BODZIEC WARUNKOWY, BETEL, ŚWIETLIK, KOTEWKOWATE, WERTYKULACJA, KONIETLICA ALPEJSKA, LASONOGI, JAŚMIN, OBCIĄŻENIE, OSTRY BRZUCH, ROBOTA, MIÓD GÓRSKI, KANONIA, KANAREK, PELARGONIA ANGIELSKA, KOPISTKA, OBORA, PSIZĄB HOWELLA, MIEJSKOŚĆ, WAPITI, ŚMIETKA, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, MINIKOSZYKÓWKA, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, KOBIERZEC, DANONEK, MANGO, KONTRMANIFESTACJA, FLIRCIARKA, REKREACJA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, SALADA, DREWNO, ZAKON ŚWIECKI, SŁODYCZ, JAJECZKO, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TRANSMISJA, ZANIECZYSZCZENIE, PSIZĄB WIELKOKWIATOWY, STELA, HURYSA, KOSZTOWNOŚCI, CYNKOTYPIA, SALON PIĘKNOŚCI, GLAUKOFITY, KASETON, ALLELOPATIA, GROWL, OWADOŻERNOŚĆ, JATA, ŻABA PURPUROWA, BUKWICA, OKRĄG APOLONIUSZA, ACAN, ŚLUZ ROŚLINNY, TROPOPAUZA, STYL, TUNDRA, GORETEX, WARSTWA ZIARNISTA, BUSZEL AMERYKAŃSKI, ROZSOCHA, BATAT, JEŻYCA, WŁOSIENICZNIK, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, PODKŁAD, NIOB, SZLAMNIK, ŚWIADCZENIE, OLA, SUMAK, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, POMPELA, WZÓR REDUKCYJNY, MIĘSIEŃ SERCOWY, KOMEDIA, NAJ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, GETTO ŁAWKOWE, PRAWIDŁO, BARETKA, POMOC, CYPRYSIK, TERRARYSTA, OSIOWCE, FUNKCJA ROSENBROCKA, FAZA, WARSZTAT, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, SEMINARIUM, PRZYTUŁEK, TYTOŃ, STAND, OPLOT, PYŁEK, FUNKCJA BORELOWSKA, KLASA, PLEŚNIAWKA, GEOFIT KORZENIOWY, FRÖBER, OWOC SZUPINKOWY, WARZĘCHA, KARA KWALIFIKOWANA, TORTURA, KOZIUŁEK, CYTRYNIEC, SOPLENIEC, PUCH, SIAD, PENSJA, AKCENTACJA, OWSIK ZŁOCISTY, AMPER, ALTERNARIOZA, COMBER, EPIBLEMA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, KORDAITY, DELUWIUM, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, KADZIDŁOWIEC, NEKTAR, WARSTWA GRANICZNA, IMPULS, NASIONO, KILOF OGRODNICZY, MASŁO, MGIELNICA, KURA, AKCENTUACJA, ROLA, POMELO, PONY AMERYKAŃSKI, ADAPTACYJNOŚĆ, TRASA, JĘZYK SZTUCZNY, BENETYT, KORMOFITY, TUSZ, ŁUG, KRASNOROSTY, ZGRYWA, WARSTWA PODSTAWNA, KLATKA BŁAZNÓW, BOBOWATE WŁAŚCIWE, SADEŁKO, PREPARAT KONTAKTOWY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, STRZĘPLICA POLSKA, CHIRURGIA TWARDA, ELLE, HUBA TWARDA, WIGOŃ, KOŃ TROJAŃSKI, GRABKI, GŁOWOCIS, GNIAZDO SIEROCE, WARZĘCH, PŁESZKA, KORDAITOWE, ANTAGONIZM, OGAREK, MIASTOWOŚĆ, KAJMAK, BRAZYLIJSKOŚĆ, FESTON, TWIERDZENIE RAMSEYA, CZERWONY KRZYŻ, STYL RETORYCZNY, PREFERENCJA, MAMUT POŁUDNIOWY, BAR TLENOWY, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, POLEWA PUSTYNNA, MILANO, OBRZEŻKOWATE, SMĘTARZ, SYN, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SKOK WARSTWIC, SKAZA WYSIĘKOWA, SZEFERDIA, OSKOMIAN, PROTANDRIA, KOZA BURSKA, OBEJŚCIE, LITOSFERA OCEANICZNA, ADRES PAMIĘCI, OTULINA, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, SKAŁA LITA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BOHEMA, TEATRZYK CIENI, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, WOODSTOCK, ZAPYCHACZ, KILLER, ZŁOM, SPACEREK, PROSUMPCJA, CAL, MANGOSTAN, PRZERYWKA, RUNO, KRYMINAŁ, WARSTWA ADSORPCYJNA, MASZTÓWKA, JASNOTOWATE, DRĄŻEK POGO, GEODEZJA OGÓLNA, WĘGAREK, MANGOSTAN, TEMACIK, ELA, GEHENNA, WEGETACJA, STAŻ ABSOLWENCKI, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, CAB, OLIMPIADA SPECJALNA, AUTOTELICZNOŚĆ, LOTNISKO WOJSKOWE, OKOPOWIZNA, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, SKIF, WAKAT, DERKA, GRANICA FUNKCJI, ŚRODEK KONTAKTOWY, FORTECA, PASEK, OCHOTKA, ŁZAWNICA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, GALICYJSKOŚĆ, PLAC ZABAW, SIT DROBNY, RADZIECKOŚĆ, CYKAS, RZĘSA PURPUROWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PAŹDZIERZ, STOSUNEK WODNY, GANGRENA, DZIECINNOŚĆ, ŁOPIAN, PODSZYCIE, WOJEWÓDZTWO, LENEK STOZIARN, KOTNIK, DYMNICOWATE, KWIAT MOTYLKOWATY, LEŻALNIA, TRĘDOWNIK, WARSTWA KOLCZYSTA, ?ZŁAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORSZTYN twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 7 lit.)
RUDAWIEC twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORSZTYN
twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 7 lit.).
RUDAWIEC
twarda, rdzawa i żelazista warstwa podmokłych gleb, nieprzyjazna dla wegetacji roślin (na 8 lit.).

Oprócz TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TWARDA, RDZAWA I ŻELAZISTA WARSTWA PODMOKŁYCH GLEB, NIEPRZYJAZNA DLA WEGETACJI ROŚLIN. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x