ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRODŹ to:

ściana stawiana wzdłuż ślepego wyrobiska dla zapewnienia wentylacji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRODŹ

GRODŹ to:

pionowa przegroda w postaci ściany, umieszczona wzdłużnie lub poprzecznie wewnątrz kadłuba jednostki pływającej (na 5 lit.)GRODŹ to:

w kotle pęk rur ułożonych w szereg, pomiędzy którymi przepływają spaliny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.689

KONTRMANIFESTACJA, MONITORING, BREK, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TARCICA, WEKTOR EKSPRESYJNY, ROMBOŚCIAN, KITEL, LEGACJA, AZYL, AEDICULA, DOKTORAT HONOROWY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, HORDA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, OCZKO, KANGUROSZCZUR, MELODIA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MURŁATA, GINEKOLOGIA, MARZANNA, RUGBY, GRA TOWARZYSKA, RIKSZA, WCZASY PRACOWNICZE, URWISKO, KONSTYTUCJA, ŚCIANA, HUMOR, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, THAULOW, HISTOGENEZA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, SYGNAŁ ZIELONY, ADIUSTACJA, BABIA DUPA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, OŚRODEK, SPACEREK, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, OGAREK, EKAPIERWIASTEK, PATOLOG SĄDOWY, CHOMIK KOREAŃSKI, SUSZKA, GRIPPIA, WCZASY POD GRUSZĄ, ŻAKINADA, FIORD, PYTONIAKOWATE, ŚLUZICA BRUNATNA, JĘZYK, CYNAMON, MORŚWIN CZARNY, SPODEK, ASYSTENCJA, SKAŻENIE CHEMICZNE, ACENA ARGENTYŃSKA, ŻYDOSTWO, ANGLEZOWANIE, LEOPARD, DOWÓD RZECZOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ACENA BUCHANANA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WYSZYWANKA, SIODŁO, SIEKACZ, LITERATURA DWORSKA, BUDA, PODATEK OBROTOWY, TYGRYSIE OKO, HYDROTECHNIKA, NAJ, MANIERA, ŚCIANKA, FRYCOWE, PARPOSZ, BIAŁE SZALEŃSTWO, BAT MICWA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, KANAREK, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, JORDANEK, TAMA MŁYŃSKA, SZANIEC, GŁOWIK, SYFON, ALA, KANGUR OLBRZYMI, FEJHOA, IGRA, PRODROM, BAJKA, OBUDOWA, BUROZIEM, KINO, STOŻEK, KONCERTYNA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OFIARA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, ROWER, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, WNUK, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, PYTANIE RETORYCZNE, SEKTOR PUBLICZNY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, GARAŻ, CHOROBA DZIEDZICZNA, JĘZYK SZTUCZNY, ANTEFIKS, MŁODOPOLSZCZYZNA, LICEALIADA, PAS BARKOWY, SPOSÓB BYCIA, MASKA, RUCH ODRZUTOWY, NEGACJONISTA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SŁODYCZ, BAŁAMUTKA, DZIEŁO POŚREDNIE, BRAMKA HONOROWA, ALBERT, AKR, SIODZI, TESLA, LIST POLECONY, SNAJPERKA, ROZBIERANKA, LNICZNIK, NIEOSTATECZNOŚĆ, PINI, ANALIZA KANONICZNA, HERC, POMOC, SZYBOLET, MIRAŻ, ZJAWISKO ZENERA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KASSIL, GUTAPERKOWE, GERBEREK, BLADA TWARZ, ACENA NOWOZELANDZKA, HAREM, DWÓJNIAK, REA, SATURN, PERSONAT, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PYZY, LIWERUNEK, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, MAKSURA, SAUNAMISTRZ, KLAR PORTOWY, KOSZAROWOŚĆ, TORY, JUFERS, FIZJOLOGIA, SIEĆ KOLEJOWA, EKRAN, GAJDAR, BAZA, ZAŚPIEW, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, REPASAŻ, ROSARIUM, JESIOTR OSTRONOSY, ZAPYLACZ, TROJAN, SZLUFKA, KUBIAK, SPORODERMA, KAPOTA, SZARPANKA, CURRUS, GOTOWOŚĆ CYWILNA, ZNAK JAKOŚCI, FOLKLOR, KATEGORIA FLEKSYJNA, OKOP, POWÓZ, KASETON, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PÓŁWAŁEK, GETRY, MECH JAWAJSKI, CEZ, PAJACYK, KANAŁ, JARZMO MOSTOWE, RURKI, PORCYJKA, KURA, WOJEWÓDZTWO, RANEK, TURBINA OSIOWA, SCENICZNOŚĆ, POKER, AUTOTRANSFUZJA, MANDAPA, TĘSKLIWOŚĆ, RYBA AKWARIOWA, BIGOS, ORSZTYN, STRZĘPIEL, ALPINARIUM, ŚCIANA DZIAŁOWA, APROBATA, SEMEM, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, EKOLOGISTYKA, BURT, KULUARY, SÓL FIZJOLOGICZNA, WAŁ, SIDLISZ PIWNICZNY, CIĘCIE WARSTWIC, OPINKA, NERKOWIEC, SEMINARIUM, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, MINIMUM SOCJALNE, MODUŁ ILORAZOWY, DUŻY WILK MACKENZIE, KADZIDŁOWIEC, CAMPANILE, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ŁASZT, STROP, PARZONKA, WIECZÓR PANIEŃSKI, NALEGANIE, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, SEKCIARSTWO, BALECIK, ŁOTROSTWO, SMOK, GAWĘDA SARMACKA, ŻYCIE PRYWATNE, JESIOTR BIAŁY, TO COŚ, KWIZ, OCZKO W GŁOWIE, MASECZKA, GAR, STORYBOARD, TĘCZA, RELACJA PUSTA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KISZKA FASZYNOWA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, WOZIDŁO, DRZEWIAK DORIA, HONOROWY GOL, MEDAL, DŻOLER, ZESPOLENIE, TROP, WYBIERAK, KWARTA, KLIN, SALON PIĘKNOŚCI, KANAŁ WAPNIOWY, CHRYSTUSOWIEC, DEGRESJA PODATKOWA, CHLEWNIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ŚRUT, KOSZARKA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, MARKETING TERYTORIALNY, ŚCIANA OGNIOWA, OCIOS, CEMENTOWE BUTY, LEWIN, NUMEREK, WOTUM ZAUFANIA, PAMPA, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, RÓW TEKTONICZNY, BABKA, ADORACJA, RUCH KATABATYCZNY, TINA, KLESZCZOWINA, STREFA PŁYWÓW, ?SUTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRODŹ ściana stawiana wzdłuż ślepego wyrobiska dla zapewnienia wentylacji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRODŹ
ściana stawiana wzdłuż ślepego wyrobiska dla zapewnienia wentylacji (na 5 lit.).

Oprócz ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - ŚCIANA STAWIANA WZDŁUŻ ŚLEPEGO WYROBISKA DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast