PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.412

KWAS, DWORAK, AGONIA, NOK, PŁASKI TALERZ, GOMBROWICZ, ŁOMOT, ZGON, ZGRYW, ROZTERKA, WZW A, BEŁKOT, WYŁOM, DOBÓR GENETYCZNY, PASZTET, SPŁATA BALONOWA, WYTWÓRNIA, CAPSTRZYK, BIRET, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOSZT STAŁY, INSIMBI, HASZTAG, KOCIOŁ, NADNOSIE, NOMINALIZM, DZIEŃ GNIEWU, AUTOTERAPIA, DARMOSZKA, PŁYTKI TALERZ, COLLINS, RYNEK WTÓRNY, ATOTYDA, BRUK, CIOS PONIŻEJ PASA, KONCERT ŻYCZEŃ, BASENIK, BLASTODERMA, ELEKTROINSTALACJA, GROCH Z KAPUSTĄ, UTRATNIK, DODATEK BRANŻOWY, KRES, BALOTADA, CHCIWOŚĆ, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, DRENAŻ MÓZGÓW, ANALIZA WARTOŚCI, WODA, MIM, SZYBOWIEC, LEWUS, KARABIN BERDAN, SZTOKFISZ, CIĘGI, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, JOJO, MAT, UPADŁOŚĆ, ŚCIANA, URWISKO, DARMOCHA, ABAJA, WŚCIK DUPY, MUZYKA CERKIEWNA, PREPERS, SAMORZUTNOŚĆ, ERA MEZOFITYCZNA, MAKROPOLECENIE, BEZPŁODNOŚĆ, SKOŃCZONOŚĆ, WOLTYŻER, PODZIELNOŚĆ, SINGIEL, MOTYW, GRANICA MIASTA, ŚCIANA, RUCH BEZWIZOWY, ULEMOZAUR, HARD CORE, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, OKOLICZNOŚCI, SAMOTNA MATKA, WYLOT, KONFORMACJA, DROŻNOŚĆ, URLOP NA ŻĄDANIE, REMEDIUM, GRUSZKI NA WIERZBIE, KABARET, KARTA PODATKOWA, GIPS, STOKFISZ, HUTTAŃSKI, ZEJŚCIE, DARMOCHA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, NIENAGANNOŚĆ, TABORET, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GRZECH POWSZEDNI, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, SERNIK WIEDEŃSKI, BONET, SZARY KONIEC, PUSTAĆ, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PRÓBA OGNIOWA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, SUMERYJKA, WZORZEC UMOWNY, ODŁAM, KWITA, NORMA, LEŻANKA, PLATFORMA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, SKARPA, TRAGICZNOŚĆ, OPŁATEK, KALKA, SZKIC, HARD CORE, PATOWOŚĆ, SZAMBO, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, DRAGA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, INSPEKT, PASZTET, FRYGIJKA, RZECZY OSTATNIE, MISTERIUM PASYJNE, PODATEK RZECZOWY, MAKROSKOPIA, MACA, CECHA PODZIELNOŚCI, ROTUNDA, FOTOGRAM, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SAUTE, DETAL, BEZ, OPOŃCZA, POJAZD NIEMECHANICZNY, ŻYWIEC, KURNA CHATA, GRAF PROSTY, KOMPLEMENTARIUSZ, OCIOS, ŚLEPY ZAUŁEK, GORGONOPS, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, FAFUŁA, TULEJA, ANOMALNA PERTURBACJA, MOGIŁA, STRÓJ ADAMA, WOKALIZA, BASKINA, ŚLUZICA, SZCZYT, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PERMISYWNOŚĆ, EKSKREMENTY, DOBLIN, SWEET, FREEGANIN, POTERNA, UTRAPIENIE, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PAMPUCH, SAUTE, WIDŁOZĘBOWCE, GNUŚNOŚĆ, ANARCHOSYNDYKALIZM, PIERŚCIEŃ, BROŃ AUTOMATYCZNA, PELERYNKA, ZAWIKŁANIE, MIEJSCOWNIK, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, SESJA EGZAMINACYJNA, FLAK, KAMIZELKA, SAUTE, ŚCIANA, MAKARON, RELACJA SYMETRYCZNA, BONANZA, STACJA REDUKCYJNA, SZAMOTANINA, SUCHY PROWIANT, SAMORZUTNOŚĆ, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KPINA, GŁUSZEC, CYBORG, SKARPA, BUKS, BURZA W SZKLANCE WODY, GUMA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, GALANTYNA, SCHODY, SYNGIEL, ESKIMOSKA, RENTGENOMETR, SENIORAT, CAPSTRZYK, AMBARAS, SKIN, KOŁO HERMENEUTYCZNE, SĄD OSTATECZNY, NOOB, RADŁO, BAŁWOCHWALCZYNI, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, CARAVANING, MELANODERMIA, DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO, WESTA, INTEGRALNOŚĆ, MIETLORZ, KONIEC, POTRZEBA, KRYZYS, CYGAN, DOM OBŁĄKANYCH, TROLLKONTO, POSTĘPAK, EKSPOZYCJA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KARDIGAN, EUPELYKOZAURY, INTERFEJS, ECCHI, GRA LOSOWA, LICENCJA OTWARTA, ROZBIERANKA, PAZERNOŚĆ, OTALGIA, BLEZER, NIEPODZIELNOŚĆ, UCIECZKA, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, MARAZM, IGLAK, ZIARNO, LILAK, TAU, SAM, KASZANA, MAKRAMA, RUTIODON, MUSIL, ACAPPELLA, ZGODA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, NEPAL, PŁATKI ZBOŻOWE, SZARPANKA, OMŁOT, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, SŁUGUS, PIERWOMSZAKOWCE, ŚWIATŁODRUK, ASESORIA, SÓL, STYCZNA, PREPPERS, PRZEPRAWA, GIBBON, NARRACJA KRONIKARSKA, SKON, TREND HORYZONTALNY, BŁĘDNE KOŁO, RYGORYSTKA, ZNAK ZAPYTANIA, TROSKA, SYLWESTER, TRYBUNAŁ, OTWARTOŚĆ, SYTUACJA BRAMKOWA, KANTYLENA, PARADOKS GIFFENA, ZACHŁANNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, PERYSKOP ODWRACALNY, IMPAS, NEGATYWNA SELEKCJA, KROWA, SKĄPOSZCZETY, SILNIK RAKIETOWY, ŚCIANA TĘCZOWA, ?KONFEDERATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.).

Oprócz PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZEN. KRES, KONIEC, SYTUACJA BEZ WYJŚCIA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x