Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAWARTOŚĆ BASENIKU, NACZYNIA Z UCHWYTEM, KTÓRE UMOŻLIWIA OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASENIK to:

zawartość baseniku, naczynia z uchwytem, które umożliwia osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASENIK

BASENIK to:

zdrobniale: basen - sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 7 lit.)BASENIK to:

zdrobniale: basen - naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ BASENIKU, NACZYNIA Z UCHWYTEM, KTÓRE UMOŻLIWIA OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.025

STRZAŁKA, LORDOSTWO, PIĘKNE SŁÓWKA, ROŚLINA DWUPIENNA, DYMKA, NATRYSK, PUNKT POMIAROWY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PRZYBYTEK, PAKA, ZEGAR SŁONECZNY, AKTYWNOŚĆ, KAMIEŃ WĘGIELNY, ABSORPCJA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, MODULACJA SKROŚNA, POLAK, TECZKA, WYŁUDZACZ, ODZYSK, WIELKI WYBUCH, WIERSZ, DERMATOLOGIA, ZNAMIĘ BECKERA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, BIEG, ZWORKA, ZIMNE NÓŻKI, ANEKSJA, RAKIETA, SZUBIENICA, JELITO CZCZE, WARP, PÓŁGOLF, EKSHIBICJONISTKA, WENEROLOGIA, MIKSER, SZCZERBAKI, PRZEBITKA, TOLERANCJA WYMIARU, WIADRO, SZPONTON, CHŁYST, ŚWIETLIK, WALKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ZNAK KOREKTORSKI, FARMACEUTA, KATAPULTA, LAVABO, NORKA, WINDA, FOLIARZ, NAPUSZONOŚĆ, CZAPKA FRYGIJSKA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, HEGEMONICZNOŚĆ, LEUKOTOMIA, PODATEK BASENOWY, CYKL REPRODUKCYJNY, EUROBAROMETR, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KARDYNAŁ, RÓŻNICA ZBIORÓW, GOŁĄBKA, ZIARNO, OBLICZNOŚĆ, SZYFON, TRÓJSTRONNOŚĆ, PISANKA, INTERWIZJA, TAŚMA PRODUKCYJNA, ODSTĘPCA, GARDEROBIANA, MAŁŻONEK, BAŃKA, ARENA, FALA, PARASZA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KRA LODOWCOWA, ZAPOZNANIE, OKUCIE, CZARNA KARTKA, TOPLESS, ANGIELSKOŚĆ, SAMOLOT, PUBLIKA, OPOŃCZA, AWIZO, SŁUPEK STARTOWY, PRZYGOTOWANIE, RODZINA PATCHWORKOWA, SZYLD, KOREKTOR, SZWEDZKI, RZEŹWOŚĆ, PUNKT ROSY, TESSERA, BABA JĘDZA, STUPOR, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, GRZYBEK KEFIROWY, TEKST, BARION, RUCH PRECESYJNY, KREDYT PAŃSTWOWY, SMOCZEK, PRĄD ZAWIESINOWY, ANALIZA TECHNICZNA, SKÓRA, JARSTWO, TEOLOGIA NEGATYWNA, ROSYJSKI, ŻABA, LITOBENTOS, FUTRYNA, GRZYB PASOŻYTNICZY, PODLIZUCH, GŁUCHY TELEFON, PLENNOŚĆ, EURO TRANCE, PASZCZĘKA, RURMUS, BULLA, FOKMASZT, KLASA, CHEMIA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, SASZETKA, STARY BYK, CAYLEY, STOSUNEK, KONGREGACJA, OŚ OPTYCZNA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ANGOL, SYSTEM POWIERNICZY, TASIEMIEC, KALIBER, URUK-HAI, KONTEMPLATOR, TEATR MUZYCZNY, SPEDYTOR, KATASTROFISTA, ŁĄCZNIK, PANTOGRAF, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, REFREN, KIELICH, PŁOMYCZEK, BERŻERKA, WSPÓŁPRACOWNIK, KOTWA, NERWIAK PŁODOWY, ROPUCHA WODNA, FALA, ŚNIEG, DZIECKO ULICY, BAZYLIA, PĘCHERZYK, OGNISKO, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, SUCHOKLATES, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, CYKL, RZECZOWNIK, JAKOŚĆ ŻYCIA, ŚLICZNOŚĆ, TRZMIEL, SIEDZENIE, KAŁAMARZYK, PALMA KRÓLEWSKA, PIEC KOKSOWNICZY, GANGSTER, SAKWA, KOŁO, GŁOŻYNA, TWARDY TYŁEK, LOGOPEDA, ŁAMANY DACH POLSKI, REJESTR, ROZDANIE, ELEKTRODA KALOMELOWA, WZGLĄD, PORZĄDEK DZIENNY, NIEMOŻNOŚĆ, KOALICJANT, DUJKERY, BOA, RÓŻA, SIEDEMNASTKA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PARCELANT, GRUPA BIOLOGICZNA, ZDZIADZIENIE, ELEWATOR, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, TARCZOWCE, EPIZOD, SPIEK, PAWĘŻ, ODPOWIEDŹ, OKUPACJA, PORT MACIERZYSTY, WIZA WYJAZDOWA, PYSZCZEK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PRZYSZŁOŚĆ, UCHWYT ŚLIZGOWY, WKŁAD GRUNTOWY, PIEKARNIA, LAK, ZOOGEOGRAFIA, PÓŁOMDLENIE, PROFESOR, MORWA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, MURZYSKO, RZECZY OSTATNIE, WIADERKO, ADAPTOWANIE SIĘ, OBCOWANIE PŁCIOWE, ZAKRES POJĘCIOWY, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PROBLEMISTYKA, FILOZOFIA PRZYRODY, LUGIER, LUŹNOŚĆ, ROPOMOCZ JAŁOWY, EWOKACJA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, TURZYCA, EWALUACJA SPLOTOWA, KRAV MAGA, GLAZURA, DESKA, POSEŁ, INWIGILACJA, ORBITA BIEGUNOWA, DYSPENSER, TON, DYLIŻANS, REJESTRACJA, GARDEROBA, SZADŹ, WYWIAD, KOPALNIA OTWOROWA, SPIKER, WZNIESIENIE, SKAZA MOCZANOWA, MASYW GÓRSKI, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ADMINISTRATYWISTA, BOURBON, DZIWKARZ, TECZKA PERSONALNA, TRANSPARENT, STRONA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, WARSZTAT, ZLEWNIA, RETARDACJA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZBROJENIE, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BIDULA, BIAŁA KSIĘGA, ANTYKADENCJA, BRĄZOWNIK, OCHRONA INDYWIDUALNA, ZŁOTY STRZAŁ, DŹWIGNIA, FIGURA, KLUCZ, BLASZKA, WIĘZIENIE, WICIOKRZEW, OSTROGA PIĘTOWA, CHOCHOŁEK, STOLIK, NIEZNAJOMY, PRZEŻYCIE, RYBA MASŁOWA, WYPRAWKA, NIEWIERNOŚĆ, WŁÓCZĘGA, KURZYSKO, WIOSNA, LEJ POLARNY, MEDIANA, CYKL PERYGLACJALNY, BLISKOŚĆ, BIZNES WOMAN, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PNEUMATOLIZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zawartość baseniku, naczynia z uchwytem, które umożliwia osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ BASENIKU, NACZYNIA Z UCHWYTEM, KTÓRE UMOŻLIWIA OSOBOM OBŁOŻNIE CHORYM WYPRÓŻNIANIE SIĘ W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB PÓŁLEŻĄCEJ BEZ OPUSZCZANIA ŁÓŻKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
basenik, zawartość baseniku, naczynia z uchwytem, które umożliwia osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASENIK
zawartość baseniku, naczynia z uchwytem, które umożliwia osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x