ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAKA to:

zgrubiale: paczka - tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAKA

PAKA to:

bagażnik w niektórych samochodach ciężarowych, zwykle ograniczony niskimi drewnianymi barierkami (na 4 lit.)PAKA to:

sporych rozmiarów skrzynia z desek lub dykty, do której można coś zapakować (na 4 lit.)PAKA to:

Cuniculus paca - gatunek dużego południowoamerykańskiego gryzonia z rodziny Cuniculidae (na 4 lit.)PAKA to:

więzienie (na 4 lit.)PAKA to:

duża paczka, duży pakunek (na 4 lit.)PAKA to:

odsiadka, kara więzienia (na 4 lit.)PAKA to:

ekspresywnie: paczka - nieformalna grupa ludzi, którzy się przyjaźnią (na 4 lit.)PAKA to:

zgrubiale: paczka - opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 4 lit.)PAKA to:

południowoameryk. gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

południowoamerykański gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

zgrany zespół (na 4 lit.)PAKA to:

potoczna nazwa aresztu (na 4 lit.)PAKA to:

zgrana ekipa (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

areszt (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

solidna skrzynia drewniana (na 4 lit.)PAKA to:

duża drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

kufer, skrzynia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.589

DRAPIEŻCA, MISECZKA, METATEZA, WULKAN, ARMIA, NYLON, DZIADZIENIE, SUPORT, DRUGA BRODA, KOMPUTEROWIEC, WIADRO, BRUNELLESCHI, BRYTFANKA, ŁUSKOSKÓRNE, SZKOŁA, HIPNAGOGIA, PROZIAK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, AMEN, KLESZCZE, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, SROM, GWAJAKOWIEC, WĄŻ, DYSTYCH, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, NIEDŹWIEDNIK, NADOBNOŚĆ, FRYGOWIE, BLACKJACK, KONFESJA, JEDNOLATEK, MERYSTEM, ZARZUTKA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, KOKSOCHEMIA, SENAT, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MULDA, RÓWIENNIK, PRZEŚLIZG, ALARM SZALUPOWY, HARD PORNO, EDUKATOR, ŻERDNIK, PŁOCHLIWOŚĆ, ENCYKLOPEDYSTA, STYL JOŃSKI, MIĘSOŻERSTWO, ESENCJALIZM, NIEDOPUSZCZENIE, HOLENDER, WYMÓG, RUSYCYSTYKA, MECHANIZM JEZDNY, ROTUNDA, MAMMOLOGIA, PACHISI, JĘZYK GALICYJSKI, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, CZERSKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, STYL MOTYLKOWY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PROPAGACJA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ZASYP, PACZKA, CHÓR, NAŚLADOWCZOŚĆ, PUB, AUDIENCJA GENERALNA, RZECZ WNIESIONA, KLUCZ NASADOWY, CYMES, FLISAK, DZBANEK DO ŚMIETANY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ŻYDOFIL, PIES STRÓŻUJĄCY, ŁUK BLOCZKOWY, AUTOMAT KOMÓRKOWY, NASTROSZEK BRUCHA, UKŁAD CIAŁA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, ŻEGLARZ, BALIA, KLEJNOT HERBOWY, BLOK, KORKOWIEC, CZTEROSUW, KIESA, HEROS, ESPERANTYSTA, NIEPRZYJACIÓŁKA, SUPORT, AYER, PLANETARIUM, WARUGA, NALEGANIE, WODA GEOTERMALNA, KWADRAT MAGICZNY, DZIEŻKA, SWAWOLNIK, BILTONG, WAZON, ANGIELKI, NEANDERTAL, MOTYWIK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PAŁASZ, KŁOBUK, SAUNA, DYFTERYT, OŚLICA BALAAMA, PRZEZNACZENIE, JEDYNA, AŁMATY, KOREK, KOGNITYWIZM, RODZINA NUKLEARNA, ROBUSTA, NACIEK, TRANSPOZON, NAOS, WYRAJ, BASEN, BARBARYZACJA, PUZZLE, SZAMA, KAZNODZIEJA, ARC TG, ZBÓJNIKOWATE, KOSZT ALTERNATYWNY, COKÓŁ, OWADOŻERNOŚĆ, STROJNICA, ŁAZIK, GULASZ, WYRAZ OBCY, REGENERACJA, PREZENTER, DRAG, POJAWIENIE SIĘ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, KÓŁECZKO, UPRAWIACZ, DZIECINNOŚĆ, SZTUKA MINOJSKA, HRECZKOSIEJ, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, MANIKIURZYSTKA, ODRUCH KOLANOWY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KROK MILOWY, MASZYNA CIEPLNA, PRZYBYTEK, SIŁA NOŚNA, WIDŁY, SAMOZAPŁON, TABLICA MENDELEJEWA, ZATRUCIE SIĘ, RELIGIOZNAWCA, GIPSORYT, BRZYDULA, MODELARSTWO LOTNICZE, BAJKA TERAPEUTYCZNA, WYRAJ, WARZYWNIAK, BIERNY OPÓR, NARÓD, RYBY DRAPIEŻNE, RELIGIOLOG, POLONISTYKA, LIBRA, CHAŁTURNIK, SAMOZAPALENIE SIĘ, ZAKOLE, PIGWA POSPOLITA, OKULAR, ŁAŃCUSZEK, GNOJOWNIK, JASTRZĘBNIK, WATÓWKA, ŁAŻENIE, WYMIOCINY, HELIOFIZYKA, WIECZNA ZMARZLINA, PALLASYT, GŁUPTAK BIAŁY, GAZ ZIEMNY, ŻUŻLOBETON, PEGMATYT, WIECZERNIK, SEMINARIUM, ALIENACJA POLITYCZNA, CASUAL, OBIBOK, SKAŁA GŁĘBINOWA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WYSPA PŁYWOWA, DAMKA, BUDOWNICTWO, ŁOWCA, SIEĆ, WATAHA, ŻOŁDAK, OKTAEDRYT, GRZYBEK JAPOŃSKI, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, POMIOTŁO, WETERYNARIA, CENTRUM, DEZERCJA, KOŃCÓWKA, MIERZWA, TATERNIK, DOSTRZEGALNOŚĆ, MEANDER, EWANIELIA, ODGRYWKA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DZIEWIĄTKA, ZAOPATRZENIE, ZAPOJKA, CYTYDYNA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, DIDŻEJ, ZWARCIE, SANATORIUM UZDROWISKOWE, NOTOWANIE CIĄGŁE, TOWARZYSZ PANCERNY, OSOBA PODEJRZANA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CREPIDA, BOCZNIAK, KANTONIERA, TECHNIKA ŚWIETLNA, WĄTEK, CHEMIA, WANIENKA, BARIATRA, BANKRUCTWO, PĘCINA, BEZWYZNANIOWIEC, PAPIER BEZDRZEWNY, DOJŚCIE, SUPERNOWE, PARTNER, ANIMATORKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, HYPERBATON, AUT BRAMKOWY, BOLIMUSZKA, CHELAT, SZAMKA, POLICJA DROGOWA, CZUWAK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, RASOWOŚĆ, PUŁAPKA KREDYTOWA, POWSTANIE LISTOPADOWE, DIALEKT, WESOŁOŚĆ, GZY, KANTYLENA, TROGLOBIONT, LUMP, GIMNASTYKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, MIEDNICZKA, EPIZOOTIOLOGIA, FISZ, KARTAGIŃSKI, GALARETA, BLOK STARTOWY, OBSZCZYMUREK, REAKCJA ORIENTACYJNA, WSCHÓD, AWANGARDA, FIFKA, JAKOŚĆ, MCLAREN, MASOŃSKOŚĆ, ELEKTORAT, CYLINDEREK, PRZEDNÓWEK, ŻYCZLIWY, CHILLI, EFEKT DOPPLERA, ?CIASNOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAKA zgrubiale: paczka - tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAKA
zgrubiale: paczka - tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paki (na 4 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZGRUBIALE: PACZKA - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W PACZCE; ZAWARTOŚĆ PAKI. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x