PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK KREOLSKI to:

pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 13 lit.)KREOL to:

pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.635

FACHOWIEC, PASKUDZTWO, MIĘTA, ZAPOJKA, DOJŚCIE, GRUBA LINIA, NIEODPARTOŚĆ, SCHIZOTYMIA, OKRASA, PRYZMAT PENTAGONALNY, PRAWO FIZYKI, OSŁONKA, MIJANY, MAG, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WYCIĄG TALERZYKOWY, AWIOFON, LAUDATOR, CHOROBA DUCHENNE'A, DUPLEKS, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WECK, GRAF PŁASKI, MOST, UCHO, SPACJA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, JAPOK, OBWAŁ, PRECEPTOR, FAKTORYZACJA, BLASZKA SITOWA, GATUNEK AMFITERMICZNY, METEORYT, EUTENIKA, STRAJK GŁODOWY, DIZAJNER, LĘK, CHOROBA ODZWIERZĘCA, CHOROBA WODUNKOWA, PASKUDNIK, GIMBOPATRIOTA, MIGRACJA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, GAWĘDA, KIERUNEK, POBORCA, ARTYKULATOR, BAGPIPE, DEKLAMATOR, DAWCA, HOL MIĘKKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, ANTYNOMIA, KONWEJER, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, STAN PSYCHICZNY, EPIGENEZA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, INFORMATYK, KĄPIEL, KURATOR, UPOWAŻNIENIE, EKRANOPLAN, BABA-JĘDZA, MIERNICZY, MAORYJSKI, BOŚNIACKI, RESPONDENT, LICEUM, PRYSZNIC, PSEFOLOGIA, RADIOBIOLOG, SIODLARSTWO, CZAS, ŁUPEK, INSPEKT, KIESZEŃ, SKANER, BEZSTRONNOŚĆ, ANALITYK, WILAMOWIANIN, WOLNY ZAWÓD, BOCIAN, TERMINARZ, ŁATA, SPUSZCZENIE, TEST, PERKOZ BIAŁOCZUBY, UKRAIŃSKI, PRZYBLIŻENIE, ENERGETYKA WODNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, ORGIA, SZARA MYSZKA, MARSZ, NIEJEDNORODNOŚĆ, SZLAM, WIZAŻYSTA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, CHOROBA RITTERA, OBŁOK SREBRZYSTY, BOA KRÓTKOOGONOWY, STUPAJKA, MARSZ, JĘZYK AFROAZJATYCKI, KORNIJSKI, NIEMIECKI, NAJEM, PRZESZKADZAJKA, FILA, NOWA MIOTŁA, SUWEREN, SZYBKOŚCIOWIEC, BELLOTTO, EWANGELIZATOR, EKSTRADYCJA, IZDEBNIK, PLUSY, BRODOWSKI, GLUKOZOAMINOGLIKAN, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PROJEKT UNIJNY, TECHNIKA OLEJNA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, RAJZA, TYRANEK, DOROBKIEWICZ, ŻYŁKA, STATEK POWIETRZNY, KLEJOWNIA, ŚLIZGAWKA, DYNGUS, ESPRESSO, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KRÓTKI WZROK, LETARG, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, SZUM, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, OBCIĄŻNIK, MAGNEZJA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OGÓR, MYSZ WERTYKALNA, MISTRZ, RĘCZNIAK, LEMNID, CIUCIUBABKA, MARMURKOWANIE, SIEĆ WODOCIĄGOWA, OBJĘTOŚĆ, KONTRAST DYNAMICZNY, SZYSZKA, KASA, AMBULATORIUM, MANICURZYSTKA, ANUSZKIEWICZ, GAZETA, REZYGNACJA, GABINET LUSTER, BALOWICZ, MARSZ, OBÓZ WĘDROWNY, ZAPASY, SOFISTA, ZBIEG, ANTYKWARNIA, PIETROW, NADWZROCZNOŚĆ, INTENCJONALIZM, ZAGRABICIEL, KOŃ LEJCOWY, TEATR, LIBELA, KLATKOWIEC, PÓŁNOC, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PRAWICA, SASZETKA, GONDOLA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, WYNIOSŁOŚĆ, OAZA SPOKOJU, OKRUSZYNA, WYPRZEDAŻ, ALUMINOGRAFIA, NAUKA JAZDY, OBSZCZYMUREK, DZIADZIENIE, KATECHUMEN, KARDAMON, GAŁĘŹNIK, WARUNEK LOKALOWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PSALMOGRAF, FOTOKSIĄŻKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, DWUSTRONNOŚĆ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, HISTORIA SZTUKI, BONGOSY, MIEDNICA, NATARCZYWOŚĆ, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, KIR, HIEROFANT, MŁOTNIK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, EFEKT DOPPLERA, BIOLOG, SCHRONISKO, CYKL JAJNIKOWY, MARKIZA, KRATKA ŚCIEKOWA, WIDZIADŁO, PRZERABIACZ, FILM SAMURAJSKI, BAKI, PUNKT ZLEWNY, RYCERZ, ŚWIR, GARŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ANAMNEZA, KOKSIAK, CELLA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CZARNOKSIĘŻNIK, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, CUDOTWÓRCA, CHORĄŻY, KUKLIK SZKARŁATNY, KAWIARKA, TEREN ZIELONY, KOGNITYWIZM, RESPONSORIUM, WŁAŚCIWOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, CZUWANIE, JĘZYK OGUZYJSKI, LAKONIZM, PUB, SKRĘT, JĘZYK ALBAŃSKI, LODOWIEC, BIEGŁOŚĆ, WIEŚ, KLAWISZ, JEŻYNA, MŁODZIAK, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MONOSTYCH, ODWSZAWIANIE, OKOWITA, JASTRZĘBNIK, BRUNELLESCHI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, CIELĘCE LATA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, GRZYB SKALNY, LICZBA NIEWYMIERNA, RĘCZNE STEROWANIE, TYP, PRAWA MIEJSKIE, KOŁNIERZYK BEBE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BEDŁKA FIOLETOWA, NORMANDZKI, ŁOWCA TALENTÓW, BĘBEN TAKTOWY, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KONSONANS, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, PIERWORYS MAPY, MASZYNA WYCIĄGOWA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, NOCNICZEK, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, DŻUNGLA, LITOSFERA OCEANICZNA, CHAŁTUROWIEC, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WYWROTNOŚĆ, PODZIAŁKA, SUPERMAN, AEROFOBIA, ZAMIANA, GÓRNICTWO NAFTOWE, PIASKOWNICA, SZCZĘKA, MARKETINGOWIEC, DWA OGNIE, ?RESTAURATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK KREOLSKI pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 13 lit.)
KREOL pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK KREOLSKI
pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 13 lit.).
KREOL
pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 5 lit.).

Oprócz PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PIDŻYN, KTÓRY STAŁ SIĘ JĘZYKIEM NARODOWYM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x