Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BLIZNA, KTÓRA POZOSTAJE NA CIELE PO CHIRURGICZNYM ZSZYCIU I ZAGOJENIU SIĘ RANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEW to:

blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEW

SZEW to:

miejsce połączenia dwóch fragmentów tkaniny i nici, którymi to zrobiono (na 4 lit.)SZEW to:

chirurgiczne złączenie tkanek po zabiegu lub operacji, dokonywane przy pomocy specjalnego środka (np. nici, klamerek itp.) (na 4 lit.)SZEW to:

zespolenie krawędzi przedmiotów przy pomocy nitów, śrub lub spawania (na 4 lit.)SZEW to:

w budowie kokonu (owadów, ślimaków) fragment, który ma luźniejszą strukturę i przez który w momencie wylęgu wydostają się młode organizmy (na 4 lit.)SZEW to:

nieciągłe połączenie konstrukcyjne złożone z szeregu np. nitów, śrub, spoin itd (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BLIZNA, KTÓRA POZOSTAJE NA CIELE PO CHIRURGICZNYM ZSZYCIU I ZAGOJENIU SIĘ RANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.620

DŻUNGLA, POJAZD LATAJĄCY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, OBRÓT PODATKOWY, DZIURKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, NIMFAJON, KONTYNGENT, SYNTAKTYK, OBRAZ POZORNY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, STOŻEK WULKANICZNY, RZEKOTKA DRZEWNA, STARAJĄCY SIĘ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OBJAŚNIENIE, BEZPARDONOWOŚĆ, ZAMIENIALNOŚĆ, TRANSLATORYKA, ALFA-BLOKER, WZÓR UŻYTKOWY, PTASZĘ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, SARDANA, LAMUCKI, OUTLIER, FRIK, GALARETA, OŚRODEK AKADEMICKI, DWUWIERSZ, CENZOR, ORGANIZM WYŻSZY, STRZELNICA, METODA SCENARIUSZOWA, AUTSAJDER, KLAUSTROFOBIA, FABRYKATOR, ŻYWOTOPIS, GRANICA CIĄGU, ŻEGLARZ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, OBRONA PIRCA, MIKROFON KWASOWY, PIANOLA, UKŁAD CIAŁA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, STĄGIEW, DOBRA STRONA, ODKRYCIE DUSZY, GARIBALDKA, REJESTRACJA, POLSKI, ODMIANA UPRAWNA, KROK DOSTAWNY, CYKL KOSMICZNY, WYGRZMOCENIE SIĘ, KRAKELURA, ŚWIADOMOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ZŁOM, KIJ, RESYNTEZA, ZAPRAWA, KOŃ JOMUDZKI, UPŁYWNOŚĆ, NAGANIACZ, GÓRNICZKA, WOSKOWNIA, PALEOZOOLOGIA, OBSZAR TRANZYTOWY, STYL IZABELIŃSKI, SAPKA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, INTERMEZZO, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, PERKOZ DWUCZUBY, OSZCZERSTWO, AUSTRONEZYJCZYK, PRZEDMURZE, WĘGIERSKI, CEP, BARCZATKA BORÓWCZANKA, LANDSKNECHT, AKT STRZELISTY, DRZWI PRZESUWNE, WYŁUDZACZ, SPISYWACZ, TRIMER, NAPARZANKA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, KOŃ BULOŃSKI, WĘZEŁ KRZYŻOWY, DRZEWO KAUCZUKOWE, OFENSYWA, KNEDLE, DYSZKANCISTA, WIGILIA, POLIMODALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, PIERWOTNIAK, LĘG, WIEK DOROSŁY, TRYBRACH, SEGMENTACJA, WIDZENIE OBWODOWE, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, TAKSÓWKARKA, CORBETT, PUSZKA MÓZGOWA, CHŁOPIEC DO BICIA, OMLET NORWESKI, NAGRODA POCIESZENIA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ODPŁYW, ŚLEDZICIEL, DŁUŻNICZKA, STOS ATOMOWY, WOŹNICA, TABLICA MENDELEJEWA, PIERWIASTEK, FISZA, KANDYDEMIA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, DZIKUS, KARTAGIŃSKI, STRAŻ GMINNA, NATURYSTA, ŚLAD, KURIER TATRZAŃSKI, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TARTAK, OLEJ, SMOCZEK, BIAŁA DIETA, ACID WESTERN, LOGOPEDKA, BELKOWANIE, ILUZORYCZNOŚĆ, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, SEMESTR LETNI, LINIA KOLEJOWA, KNAJPIARZ, ANTYCYPACJA, APLIKACJA, EGZOTYK, SZKLANKA, ŁAŃCUCH, DOPUST, JĘZYK ŻYWY, WIDEŁKI, WERBLISTKA, PĘD, OBRĘB EWIDENCYJNY, KILOMETR ZEROWY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, MERYNOS, SKLEROZA, KORELACJA KANONICZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KAUCZUKOWIEC, TRAFIKA, RUCH RELIGIJNY, WAGON, TEMAT FLEKSYJNY, CZEMPIONKA, WSIOWY FILOZOF, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, JEDWAB OCTANOWY, GRAFIKA, NAGOLENNIK, GALAKTYKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TROJAN, GROOMING, ŻYWY, KASA ZAPOMOGOWA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, RODZINA PATCHWORKOWA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ŁAŃCUCH EULERA, HETYTA, ANARCHISTKA, BIAŁY WĘGIEL, DYŻURNA, BASEN, BASEN, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SMARKATA, CHÓD, ZAPALCZYWOŚĆ, OKRĄGŁY STÓŁ, FTYZJATRIA, PEREŁKA, PRZEBIEG, OPONENT, SZEREG HOMOLOGICZNY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BURACTWO, UBEZPIECZONA, OSTATNIA, PRĘGA, BEZA, TARCZA, ULOTNOŚĆ, INTERWIZJA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, AREOGRAFIA, ZEWNĘTRZE, RUCH PIESZY, FAZA, IMIENINY, AGREGACJA, DNI STUDENTA, PRZYJEZDNA, MAZUT, MIEŚCINA, BETON, TECHNIKA OLEJNA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, FORMACJA, PAZUR, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ROLADA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, WŁÓKNO, MIEDNICZKA, RYNEK WTÓRNY, KRATKA ODPŁYWOWA, MIEDNICZKA, PERSONA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, STUDIUM, DZIENNIKARZ PRASOWY, MALARSTWO TABLICOWE, ŻABA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ROZBRATEL, KOSIARKA ROTACYJNA, MALUCZKOŚĆ, SKULICE, EDYTORKA, KONIECZNOŚĆ, BUKSA, CYTRYNADA, SONATA, LUTNIA, IZOTROPOWOŚĆ, POWÓD, ZGREDEK, RICERCAR, WNĘTRZNOŚCI, DYM, ART DECO, PADACZKA MIOKLONICZNA, JAŁÓWKA, CIĄG, PARAKAPPACYZM, ZMAGANIA, SNIFTER, CZERSKA, KULMINACJA, KONWENT, KOŚĆ KULSZOWA, ŚWINIARKA, KLOZET, MEDYCYNA NUKLEARNA, ŁUK BLOCZKOWY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, NEOFITA, OPIEKUN, SELENODEZJA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KUCHTA, WYCINEK, ATAK, MANIPUŁ, OSTRONOS WORKOWATY, PRZEKAZ, SZKLISTOŚĆ, TRIADA CARNEYA, CHOKER, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, BRANIE ROZWODU, GONDOLA, GNIAZDO, MIASTO POWIATOWE, ALGEBRA UNIWERSALNA, CHŁODNICOWIEC, KOMEDIA NISKA, HALF-PIPE, TEFILIN, ZWIERAK MIKROFALOWY, PEPERONI, POTAJNIK, BIURO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BLIZNA, KTÓRA POZOSTAJE NA CIELE PO CHIRURGICZNYM ZSZYCIU I ZAGOJENIU SIĘ RANY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szew, blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEW
blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x