TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRAT MAGICZNY to:

tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 różnych nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna) (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRAT MAGICZNY

KWADRAT MAGICZNY to:

krzyżówka o kwadratowym diagramie, w której wiersze i kolumny o tym samym numerze są identyczne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.078

ROPUCHA ZIELONA, SOLARZ, ALGEBRA, WOLNE, SEKWENCJA CHI, WNĘTRZNOŚCI, ŚWISZCZ, MIEDNICZKA NERKOWA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, DECENTRALIZACJA, CENA MINIMALNA, RUCH PRECESYJNY, WARSTWA JASNA, PROZAK, CUDZOŚĆ, ANIMAG, BEZWŁADNOŚĆ, POWSTRZYMANIE, ASESOR, OGNISKO MAGMOWE, WOLA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, STÓŁ, ŁUK KLASYCZNY, UŚMIESZEK, KĄT UJEMNY, ZNANOŚĆ, LEN, OGNIWO STĘŻENIOWE, PŁETWOJASZCZURY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ŚLICZNOŚĆ, BAUDOT, OBORNIK, PROFESJONALIZM, DŁUGOSZPON, TŁOK, SALA, OKRES ZALICZALNY, TWARDY TYŁEK, PUŁK, PRZYSADZISTOŚĆ, OBSZUKANIE, MODELOWOŚĆ, BERYL, APPELLATIVUM, PRAWO KARNE, EGZEKUTYWA, IRREALIZM, KUGLARSKOŚĆ, GRA LOSOWA, OSIOWCE, PORTUGALSKI, CUKIER LODOWY, BOREWICZ, TEOLOGIA BIBLIJNA, DANE, PALLASYT, PIĘTNASTKA, KARTAGIŃSKI, MOMENT MINSKY'EGO, CUKIER BURACZANY, KOLEJ ŻELAZNA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ENDOPSAMMON, FETYSZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, BIURO SPISOWE, WAŻNOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, OFICYNA DRUKARSKA, PARASOL, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, AMPUŁA, LARWA, CHOROBA WESELBRONSKA, LEASING KAPITAŁOWY, CISOWCE, NIEOCZEKIWANOŚĆ, WYKROCZENIE SKARBOWE, BOMBA WODOROWA, ATU, NIEGOŚCINNOŚĆ, BEARS, REKIN WIELORYBI, REALIZM, CZERWONA STREFA, NERWIAK PŁODOWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, TOPSPIN, PADWAN, WOREK, PAŹDZIOR, OBŁĘD UDZIELONY, NEKTARNIK, GRA KARCIANA, CEDET, TRIAL ROWEROWY, WYBUCHOWOŚĆ, MIMBAR, GŁODOMÓR, FULMAR ZWYCZAJNY, RÓJ, INDUKCJA WŁASNA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PĘPOWNIK, KUC CONNEMARA, PRAWO WEWNĘTRZNE, PERCHA, BOKÓWKA, OPIEKACZ, CHONDRYT, STAROPOLSKI, ASYMETRYCZNOŚĆ, STRUNA, WALKA ODWROTOWA, ZAPAŁECZKA, DEISTA, REDAKTOR TECHNICZNY, KOŚĆ KULSZOWA, ADŻAPSANDALI, SEKRET, ABDERA, PARKIET, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WYPADEK, GNIAZDO, BEJCA, TEST, SUBSTANCJA, TV, RAPTULARZ, ALFA-BLOKER, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, UPARCIUCH, TORBA, ALUMN, ZDERZENIE CZOŁOWE, TRĄBKA POCZTOWA, BELWEDER, HIPOPOTAM, ANGLIZOWANIE, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PLUSKWA MILENIJNA, STEREOTYPIA RUCHOWA, MONTAŻYSTKA, MECHANIKA NIEBA, RZODKIEWKA, PASIECZNIK, DŁUGOSZPAR, ZORBA, GWICHT, WĄTEK, NIELITOŚCIWOŚĆ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, MODEL NOMINALNY, NIELUDZKOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, ILUZJA, ARKUSZ KALKULACYJNY, BEZINWAZYJNOŚĆ, ZATOKA, MONOCYT, KANCER, PRASSAKI, SLALOM RÓWNOLEGŁY, DYSLEKSJA, LORA, PION, BETAINA, TARŁO, ANTHEM TRANCE, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BARCZATKA GŁOGOWICA, ZBIEŻNOŚĆ, LITERAT, SUBSKRYBENT, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, WYSZYWANKA, ELEKTROSTATYKA, PODZIELNIK, PRZECIEK, UCHAL, ZNAJOMA Z WIDZENIA, MEDYCYNA SPORTOWA, ŁADUNEK BOJOWY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PODATEK LINIOWY, KROK, WIEDENKI, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, CHYBOTLIWOŚĆ, SZEREG NEPTUNOWY, BEMOL PODWÓJNY, SMARKULA, PRZEGRA, WÓZEK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KUREK, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, REGENERACJA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ORGANIZATOR JĄDERKA, OJCIEC, PALEOKLIMATOLOG, BRYDŻ SPORTOWY, ŻOŁĘDNICA, PILARZE, GRUPA ACETYLOWA, RODZIMOŚĆ, ŚMIESZKA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, KOBIAŁKA, CHILI, SYNKOPA, POSYBILIZM, SPONTINI, ZUPA NA GWOŹDZIU, DOMOKRĄŻCA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GRZYB ATOMOWY, REID, LATINO, ZJAWISKO KURZAWKOWE, WĘGLÓWKA, MISIEK, WIELKORUSIN, TELESKOP, MARUDA, BŁYSKOTKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SINGIEL, BAKTERIE WŁAŚCIWE, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, MARSZ, STARA MALUTKA, ORKIESTRA DĘTA, MAŁYSZOMANIA, SZTYLPA, EGZAMIN, DZIEŃ POLARNY, WEŁNISTOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, GAZ ELEKTRONOWY, GIĘCIE, WULKAN TARCZOWY, TOPOLA CZARNA, MUSZLA, GENERATYWIZM, KROK ŁYŻWOWY, MAKABRA, ABSORBANCJA, BIAŁA GORĄCZKA, UPOJNOŚĆ, MASELNICZKA, NIESTEROWNOŚĆ, ŁZA, NIEBACZNOŚĆ, TARYFIARA, WYRO, KARTOWNIK, TAG, MIGLANC, PISMO OKÓLNE, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, SKLEROSKOP, HINDUSKI, NOSACZ, ABLACJA, AUTOHEMOTERAPIA, STANIĘCIE, CHOROBA SOMATYCZNA, TORFOWISKO WYSOKIE, PUCHLINA, AFISZOWANIE SIĘ, TRZYNASTKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MIĘSOŻERCA, BRUNELLESCHI, SYNONIM, WZORZEC, FASETA, DOCHÓD, OPOŃCZYKOWCE, PREMIA GÓRSKA, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, ALLEGRETTO, DRAGANT, TRUDNOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, BIEDRONKA, JEDNORAZOWOŚĆ, NIEDOKŁADNOŚĆ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SKRZYDLATE SŁOWO, SZARA MYSZ, ?KOSZT UTOPIONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRAT MAGICZNY tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 różnych nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRAT MAGICZNY
tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 różnych nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna) (na 15 lit.).

Oprócz TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TABLICA SKŁADAJĄCA SIĘ Z N WIERSZY I N KOLUMN (N>2), W KTÓRĄ WPISANO N2 RÓŻNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ DODATNICH LICZB NATURALNYCH W TEN SPOSÓB, ŻE SUMA LICZB W KAŻDYM WIERSZU, W KAŻDEJ KOLUMNIE I W KAŻDEJ PRZEKĄTNEJ JEST TAKA SAMA (TZW. SUMA MAGICZNA). Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast