STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚ PORTALOWA to:

stosowana w autobusach niskopodłogowych oś, w której poprzeczna belka znajduje się niżej niż piasty kół, przez co podłoga może być obniżona (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.420

MARCHWIANE RĘCE, GRUPA CZASOWNIKOWA, ALGI, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, WĘGLÓWKA, OBŁOK OORTA, ZESPÓŁ TUMARKINA, MAJMA, SEDES, NORWESKI, SUBEMITENT, ŚLIZG, EUROWALUTA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, OMASTA, ZAPAŚĆ, KWESTURA, CZAS TERAŹNIEJSZY, WSPÓŁCZESNOŚĆ, WIEWIÓRKA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, PARTER, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, LATAWICA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, CZEKADEŁKO, APATIA, ONOMASTYKA, BURZA MÓZGÓW, WULWODYNIA, ANEROID, SPLUWACZKA, IMMUNOGLOBINA M, IMPROMPTU, POGOTOWIE, MONDEO, KEKSÓWKA, KAPŁAK, NAWAŁNICA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, WIĘZIENIE, SEGREGACJA RASOWA, NAPUSZONOŚĆ, ZEPPELIN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, BAJRONISTA, RYBONUKLEOZYD, BIOPOLIMER, TRYTKA, TĘCZA, KWAS BURSZTYNOWY, NÓŻKA, ORTOPTYK, AMORY, BOCZEK, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, PLAC MANEWROWY, ŁOWCZY, KANTYLENA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, LINGWISTA, SARABANDA, LODRANIT, DERYWAT MODYFIKACYJNY, CZTEROTAKT, WAŁ, FALOCHRON, SZPIEG GOSPODARCZY, NEUTRALIZACJA, MELINA, MONOPOL NATURALNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, SÓWKA, PASJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, DEOKSYGUANOZYNA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, SPĘKANIE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, INDEKS, DYSCYPLINA KLUBOWA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, WILCZY BILET, MIKROSKOP SKANINGOWY, PRZEBIEG, PŁOMIEŃ, STOPA LODOWCA, BEZSTRONNOŚĆ, JEDNOSTKA INFORMACJI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, HIBERNACJA, WEST COAST SWING, CIAŁO AMORFICZNE, CHOROBA DUCHA, PORWAK, PILENTUM, LATAJĄCY DYWAN, OGIEŃ KRZYŻOWY, WALC ANGIELSKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, GOSPODARKA RYNKOWA, ŻUŻLAK, DŻEZÓWKI, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, MATEMA, RADIANT, KRA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, TERMIN ZAWITY, SAMIEC, KUGUAR, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, HAWAJSKI, WIELOBÓJ, RUCH PRECESYJNY, MIŚ, CHUTLIWOŚĆ, SKWIR, LEGAR, FORMALIZM, ARCHEOLOGIA PODWODNA, NAREW, OKULARKI, RELIEF PŁASKI, ZAPALENIE, PROKURATURA APELACYJNA, WYGŁOS ABSOLUTNY, CHOROBA FONGA, GAWĘDA, ZGORZEL GAZOWA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, SĘKACZ, KOŁECZEK, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, JELITODYSZNE, CIEŚŃ NADGARSTKA, SKLEP WARZYWNY, MAPA TURYSTYCZNA, ŚWIĘTÓWKA, EWANIELIA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, SZYFR, LATO, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, PONCZOWNICA, METODOLOGIA NAUK, RUCHLIWOŚĆ, WARSZAWA, GOŁOGŁOWY, FANDANGO, KOSTUR, STREFA PŁYWÓW, ŁAPADŁO, GRUPA ACETYLOWA, CENTRUM URAZOWE, SMURF, HISZPAN, ZAPŁATA, ROTACJA, LINIA ROZUMU, OKOŃ, CHANSON, PRZEDNÓWEK, TOSKAŃSKI, ENCEFALOPATIA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SAN, TRYSKAWKA, DRABINKA, KRAN, KULMINACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, BIOZA, GOTOWIEC, RYKOSZET, TOPOLOGIA MAGISTRALI, DEGRADACJA, BROMOLEJ, DENTYSTA, KOLUMNA AMUNICYJNA, ZGNIŁY KOMPROMIS, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, MIĘSOPUST, PRZEŁĄCZALNIA, DŁUGOŚĆ, MEDIUM, ŚNIEĆ, GEOMELOFAGIA, INDYKATOR, PIEC OPOROWY, EISEGEZA, MINISTERSTWO, TUKA, JĘZYK PROTOSEMICKI, ANOMALIA POLANDA, ANALIZA SWOT, BRODAWKA, TARGANIEC, GIDRAN, MATERIAŁ WYBUCHOWY, ANGIELKI, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ALF, BIUROKRATA, STAN WZBUDZONY, KARDAMON, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, INTONACJA, TWIERDZENIE, TETRAPTYK, TRAKEN, BIAŁORUSKI, FENOLAN, INFLACJA AKADEMICKA, TARSKI, POŻAR, AFRYKANISTYKA, PRAWO KARNE PROCESOWE, OLEJ RYCYNOWY, AMNIOCENTEZA, MONOCHORD, FAJERWERKI, FLASZKA, STANDARDBRED, GRUNT, MBIRA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, SMERFETKA, KUCZKA, POSTĘPOWANIE, PALEOKLIMATOLOGIA, HANDEL ZAMIENNY, FITOSTEROL, KOWALNOŚĆ, POTWÓR, TRZECIACZKA, MOD, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, DUKLA WIERTNICZA, DOWÓD REJESTRACYJNY, PASZA TREŚCIWA, NYLON, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, AUTOBUS SZYNOWY, PĘCINA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, AKT, PRZEKŁADACZ, STOCZNIA ZŁOMOWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, HYMENOFOR, PRESJA PŁACOWA, BODZIEC PROKSYMALNY, ŚWIADEK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZABUDOWANIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, NAPIERŚNIK, TRIO, BUDUAREK, FILM WOJENNY, NOWOUJGURSKI, MISJE, ŚWIADOMOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, POLEWA, REGRESJA LODOWCA, GNETOWE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, STAROPOLSKI, HIPOMANIA, VOLLEY, STAROUKRAIŃSKI, WIELKI ATRAKTOR, OSPAŁOŚĆ, STYGOFIL, STADIALNOŚĆ, PRZEJEZDNY, ZROBIENIE MIEJSCA, KUC WALIJSKI, KŁOBUK, WYCIĄGARKA, DELAWIRDYNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ORTOPTYSTKA, ZACHOWANIE, REAKCJA OSCYLACYJNA, KATAKAUSTYKA, MISJA STABILIZACYJNA, WIATROWNICA, CHEMIA, MATKA POLKA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ?PUDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.420 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚ PORTALOWA stosowana w autobusach niskopodłogowych oś, w której poprzeczna belka znajduje się niżej niż piasty kół, przez co podłoga może być obniżona (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚ PORTALOWA
stosowana w autobusach niskopodłogowych oś, w której poprzeczna belka znajduje się niżej niż piasty kół, przez co podłoga może być obniżona (na 11 lit.).

Oprócz STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STOSOWANA W AUTOBUSACH NISKOPODŁOGOWYCH OŚ, W KTÓREJ POPRZECZNA BELKA ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ NIŻ PIASTY KÓŁ, PRZEZ CO PODŁOGA MOŻE BYĆ OBNIŻONA. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast