SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK to:

skała dzieląca się na cienkie płytki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUPEK

ŁUPEK to:

skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową (na 5 lit.)ŁUPEK to:

SZABER, TŁUCZEŃ (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.464

CZEK IMIENNY, MATEMA, CHLOASMA, PHISHER, ALEJA SZTYWNYCH, PŁOW, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, AMFIUMY, FLAMING, RYWALIZACYJNOŚĆ, FUZJA POZIOMA, RUCH PRECESYJNY, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ŁUPEK ROPNY, ROZWÓJ, GARDEROBIANKA, SZANIEC, STADIUM ANALNE, KONTAKT, BITNOŚĆ, ŁUSKA, DOKUMENTACJA BUDOWY, ALGEBRA OGÓLNA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, SZASZŁYKARNIA, TECHNIKA OLEJNA, WĘŻYK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, MALAKOZOOLOGIA, JĘZYK SZKOCKI, BANKRUCTWO, AFRYKANISTYKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KONWERTOR, SYSTEM KONSORCYJNY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KRĘGOSŁUP, PANNA NA WYDANIU, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, BOMBA WODOROWA, AWANGARDA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BAJDA, TABU MILCZENIA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, MISIAK, ZBÓJNICKI, PANIER, PARAZYTOFIT, PROSZEK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ANALIZA WYPUKŁA, CZŁONY, ETER KOSMICZNY, PRZYNĘTA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, WORECZEK, MIENIE ZAMIENNE, GRAFA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, METAL CIĘŻKI, KILOFEK, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, HIPOTERAPEUTA, DRZEWO TERPENTYNOWE, SĘKACZ, FILM NOIR, SŁONIOWATE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, RADYKALNA PRAWICA, BÓB KOŃSKI, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PUB, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KLUB, GLEJCHENIOWATE, DASZEK, OFIAKODONTY, CYKL GOSPODARCZY, ZAWÓD, TRIADA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MIS, MROCZEK POSREBRZANY, PISUM, KWAS ŻOŁĄDKOWY, WJAZD, SKAŁA MACIERZYSTA, TENOR LIRYCZNY, OSIEMDZIESIĄTKA, RUCHLIWOŚĆ, UMOWA AGENCYJNA, GWAŁTOWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PARAMEDYK, PRZECIWSTOK, RYZYKO INWESTYCYJNE, SEPTYMOLA, KOMUNIA, PIEZOELEKTRYK, KURDYJSKI, ZRZECZENIE SIĘ, SOLARZ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ZJAWISKO SEEBECKA, GENIUSZ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KREDYT ZAUFANIA, WIDELEC, CYGARNICA, KREWETKA ELEGANCKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, GROTESKA, MORS, ADRES ELEKTRONICZNY, KOZA SAANEŃSKA, KAMIEŃ, SIŁACZ, INDYKATOR, GRYZEK, SITCOM, PEŁZAK, LUZACKOŚĆ, MALAKOLOGIA, KOLANO, SAMOZAPALENIE, NIEZRĘCZNOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, ALIENACJA RODZICIELSKA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, OŚCIEŻNICA, ENERGIA GEOTERMALNA, POSTĘPOWANIE, KICZ, PARÓWKA, SEMINARIUM, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, GARBATE SZCZĘŚCIE, PŁYTA, BARKAN, BERGMAN, PŁUG KOLEŚNY, KAPOK, TEST, WPŁYWOWOŚĆ, PUNICKI, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, WARUGA, EN GRISAILLE, DEFLAGRACJA, SZERMIERZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, LEUMAFIT, ODPROMIENNIK, PIASEK SANDROWY, KATAKAUSTYKA, NAROŻNICA, BANOWINA, POJAZD NIEKOŁOWY, KAKOFONIA, CZYNNIK NIECENOWY, ERA, TEGOROCZNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, ROBER, KRYMINAŁ, SKAŁA OSADOWA, TRZYDZIESTKA, TOCZYSKO, WYRĄB, ZASADA PODCZEPIENIA, GIPSORYT, MAGIERA, MOHORYCZ, PODWOZIE, SASZETKA, ŚMICHY CHICHY, MISKA, MISIACZEK, SZPECIELE, OBROTNIK, ŚWIATOWOŚĆ, MAGICZNA GÓRKA, WYŁOŻENIE SIĘ, RYNEK KONKURENCYJNY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, DEKLARACJA, CHAOS, FAJTNIĘCIE, OŚRODEK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, METATEZA, RADIOWIEC, GNICIE, MAMUT KOLUMBIJSKI, SHORT-TRACK, MANDAT WOLNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, WIGURA, GRADACJA, ANTYPERSPIRANT, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ODGŁOS, ZBÓJNIK, OKRĄGŁOŚĆ, WĄTEK, MENUET, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SEJM, ROZBITEK, SONDA, KRAWIECZYZNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, NADNOSIE, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SIATKOWIEC, CHOROBA KAHLERA, GEODYNAMIKA, WIDZENIE PERYFERYJNE, WYRÓB CUKIERNICZY, WERSOLOGIA, EWANGELIA, KONTAKT, DEOKSYCYTYDYNA, SSAKI ŻYWORODNE, FILEMON DZIOBOROGI, SUKIENNIK, ASTRONOM, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ŁAŃCUSZEK, CIEMNOBLASZEK, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ZESTAWIK, KRATA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, TUNEL, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, FILAMENT AKTYNOWY, ODLEWACZ, PRASOŁ, MIĘSO, PODPINKA, PRZECIĘTNIACTWO, GROOMING, VIP, MODEL POINCARÉGO, GRA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, TYGIEL, SKOCZNIA, PORZĄDEK KORYNCKI, KOKTAJL, KONTYNGENT CELNY, KARLIK ŚREDNI, HUBA, TRANSCENDENCJA, JAZDA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ANTROPOLOGIA, BUREK, MANIERYZM, KINOMAN, POPŁUCZYNA, WYSPA BARIEROWA, TELEMARK, WITEKS CZCZONY, NIEWIERNOŚĆ, PĘCHERZYCA, BIAŁORUSKI, WZROST, ZAKRES ZNACZENIOWY, PACZKA, NARZĘDZIE, KOMEDIALNIA, TOR, BOKÓWKA, LUNETA, OTWARTOŚĆ, KOMPRESJA IMPULSÓW, MEKSYKANKA, KILBLOKI, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, NELSON, TAMBOREK, KIFOZA, HELIOFIZYKA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, IZOMER KONFORMACYJNY, RICERCAR, CYKL POETYCKI, SKAŁA METAMORFICZNA, TURAS, SZACHOWNICA PUNNETTA, GORE-TEX, CHOROBA FORESTIERA, ?HEMOROID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK skała dzieląca się na cienkie płytki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK
skała dzieląca się na cienkie płytki (na 5 lit.).

Oprócz SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SKAŁA DZIELĄCA SIĘ NA CIENKIE PŁYTKI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast