Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIESZKALNY WIELOPIĘTROWY BUDYNEK O POWTARZAJĄCYM SIĘ SCHEMACIE KONSTRUKCYJNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOK to:

mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOK

BLOK to:

urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń (na 4 lit.)BLOK to:

duży krążek, bloczek (na 4 lit.)BLOK to:

duża, kształtna, regularna bryła (na 4 lit.)BLOK to:

zeszyt do prac plastycznych (na 4 lit.)BLOK to:

zbiór jednorodnych elementów tworzących całość (na 4 lit.)BLOK to:

kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość (na 4 lit.)BLOK to:

blok kontynentalny (na 4 lit.)BLOK to:

związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni (na 4 lit.)BLOK to:

barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (na 4 lit.)BLOK to:

w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych (na 4 lit.)BLOK to:

przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca (na 4 lit.)BLOK to:

w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking (na 4 lit.)BLOK to:

blok startowy (na 4 lit.)BLOK to:

oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.)BLOK to:

część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję (na 4 lit.)BLOK to:

objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych (na 4 lit.)BLOK to:

ludzie znajdujący się w bloku, mieszkańcy bloku (na 4 lit.)BLOK to:

krążek linowy wraz z obudową (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek w urządzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym (na 4 lit.)BLOK to:

(akumulatorowy) wielokomorowe naczynie przeznaczone do umieszczenia w komorach zestawy płyt akumulatorowych (na 4 lit.)BLOK to:

(konstrukcyjny) zespół konstrukcyjny zbudowany z elementów połączonych nierozłącznie (na 4 lit.)BLOK to:

w górnictwie tama podsadzkowa stanowiąca ocios sztucznego wyrobiska (na 4 lit.)BLOK to:

poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu (1880-1921), liryki, poematy; „Dwunastu” (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKALNY WIELOPIĘTROWY BUDYNEK O POWTARZAJĄCYM SIĘ SCHEMACIE KONSTRUKCYJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.382

INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, INTERGLACJAŁ, LATARNIK, WYPRAWIACZ, TŁUK PANCERNY, AMPUŁKA, KOSMOLOGIA, MIKROCHIRURGIA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ZIELE, EKSPEDYCJA, TROLEJBUS, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, MEKSYKAŃSKA FALA, SCHLUTER, SZCZENIARA, POJAWIENIE SIĘ, BEZBRZEŻE, BRANSOLETA KRZYWICZA, ORTOCENTRUM, CZYŻNIE, PIERWSZOROCZNY, DISC JOCKEY, CEROWNIA, GALARETA, KOMPARATYSTYKA, RAMIĘ, DRUK ROZSTRZELONY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, TUNIKA, REGRESJA LODOWCA, REAKCJA SPRAWCZA, RURALISTYKA, HANDLARZ, WĘZEŁ KOLEJOWY, GRZYBEK HERBACIANY, DZIEWCZYNA ULICZNA, WYRAJ, AGREGAT POMPOWY, SŁOWO, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KASZA, ZLEWKA, BATERIA GALWANICZNA, OBSYPISKO, OSTEOTOMIA, ARCUS SINUS, SYNDROM WILKOŁAKA, FARBA OLEJNA, ZASTAWA, POTWORKOWATOŚĆ, ZARZUTKA, FALKA COIFLET, NYLON, WSPÓŁUCZEŃ, ANTYKWARNIA, NEKROFAG, CHŁODNICOWIEC, EKONOMIA DOBROBYTU, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, TOPIALNIA, ERGASTULUM, LOGIKA FORMALNA, GOMBROWICZ, BIAŁY ŚPIEW, PAŹ ŻEGLARZ, LABORKA, MUNSZTUK, SEDES, JODEŁKA, ONE-STEP, DYFERENCJACJA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, OUTSIDER, POLEWA, OCHRONA KATODOWA, TOPIELICA, KRYSTALOFIZYKA, BIOETYK, PŁASZCZYZNA S, PACZKA, PŁUG TALERZOWY, PRZYBŁĘDA, BUDYNEK GOSPODARCZY, RESORTACJA GENOWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KOLANÓWKA, ZERO, KUCHNIA, FEBRA, USKOK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, NIUCHACZ, ULOTKARZ, PRZYLEPNOŚĆ, PRUSACZKA, CHOROBA KAHLERA, OBRZYD, AKOMODACJA, CHIROPTEROLOG, KAPLICA CHRZCIELNA, NAPÓJ, DUK WSPANIAŁY, NEOKLASYCYZM, JĘZYK PRASEMICKI, TRZY KARTY, WYSPA MAN, AKTOR KOMICZNY, UMOWA UBEZPIECZENIA, WALCOWNIA GORĄCA, BAZYLIKA, KARLIK KUHLA, RUMBA, BONGOSY, WOLA BOŻA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, JUDAISTA, BOMBA WODOROWA, KNAJPA, IMMUNOHEMATOLOGIA, GEMISTA, KORONIARZ SERCATY, GONIEC BIAŁOPOLOWY, CZAPKA SPORTOWA, WIĘZADŁO KARKOWE, FIZA, SZTUKA LUDOWA, KLEJARZ, ASPIRATA, OŚLA CZAPKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, WYCINANKA, WYSPA PŁYWOWA, ROK KOŚCIELNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, TŁUMACZKA, SOBÓR, KONIK DULMEŃSKI, WARZELNIA, OGNISKO, LINIA ŚNIEGU, HETEROSFERA, KOPALNIA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WIKARYZM, KUJNOŚĆ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, KROTOCHWILA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, HEWEA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, WILCZAR, SZKARADZTWO, DESIGNER, WOW, DEALPACK, STATYSTYKA OPISOWA, DRUT, TRAWA PASTEWNA, STREFA TROFOLITYCZNA, BEZPIECZNY SEKS, OFICER TAKTYCZNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PRYSZNIC, ACENA ARGENTYŃSKA, CYKL, OZONOSFERA, FALOWNIK PRĄDU, PARGAMIN, DUŃSKI, LORDOSTWO, PROFESOR, ALUMINOGRAFIA, DRAPIEŻNIK, ŁOKIEĆ TENISISTY, CUKRZYK, SZPARNICOWATE, JĘZYK GURAGE, MADISON, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, MATMA, ULĘGAŁKA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ROZWÓJ ZALEŻNY, TRENT, CANZONETTA, BRANIE PRZYKŁADU, LOTY NARCIARSKIE, CIEMIĘŻYCA, PROSTNICA, GRZECZNOŚĆ, STROP KLEINA, UZWOJENIE WTÓRNE, SANIE, KWADRATURA, RYCZAŁT, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, WODY INGLACJALNE, WASZA WYSOKOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, MIGELITKA, POKER DOBIERANY, FILOZOF PRZYRODY, APTEKA, DZIOBÓWKA, OSTRONOS WORKOWATY, DOJŚCIE, TOLERANCJA, POMPA WYPOROWA, BŁONA PODSTAWOWA, KOŃ TRAKEŃSKI, FIRMA ZWROTOWA, BERGMAN, TOALETA, BUFET, GATUNEK INWAZYJNY, KREWETKA ATLANTYCKA, ŚLIZG STAWOWY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, ZAKŁADNIK, STONKA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, OSMOZA, DŻIG, BURACTWO, SKOMPROMITOWANY, NASIENIE, DEFENSYWA, KRACH, LARWA, MIODOWÓD, LAMPAS, NARNIA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, BRUZDKOWANIE, LATINO, OGRZEWNIK, PŁOTKA, PROPAGACJA, NIECKA, WŚCIEKLICE, PANEK, OBSZUKANIE, ROK OBROTOWY, LEWICA, LUJ, CEBER, NIEGOŚCINNOŚĆ, DEKORATORKA WNĘTRZ, KOSZYCZEK, AUKSYNA, MNIEJSZOŚĆ, ŻABA MARMURKOWANA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, DOM RZYMSKI, DOMOKRĄŻCA, BATERIA AKUMULATOROWA, SZABLA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, WAMPIR, DZIDZIA-PIERNIK, RETRAKCJA, ZUPKA CHIŃSKA, HISTORYZM, GAUSS, SAVE, CHONDRYT WĘGLISTY, TASIEMIEC, KOMPLEKS, PLOMBOWIEC, CIUPAGA, NACIECZENIE, ABANDON, MIMEZJA, WIEWIÓRKA, DINUKLEOTYD, BARWICA DREWNA, KLARK, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, PUDEŁKO, PRACUŚ, OSTROGA PIĘTOWA, ŁASICA, BIOMETRIA, KAMICA, SIATKA, TELEKOMUTACJA, AEROLIT, WYWROTNOŚĆ, PIJAŃSTWO, ZORBA, HALA TARGOWA, PRZEPLOTNIA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, PRZEDGÓRZE, PANICZĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKALNY WIELOPIĘTROWY BUDYNEK O POWTARZAJĄCYM SIĘ SCHEMACIE KONSTRUKCYJNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
blok, mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOK
mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x