WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZONOSFERA to:

warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 10 lit.)WARSTWA OZONOWA to:

warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZONOSFERA

OZONOSFERA to:

warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 10 lit.)OZONOSFERA to:

warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości 10-15 km, odznaczająca się dużą zawartością ozonu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.163

OPATRUNEK OSOBISTY, KRZESŁO BIUROWE, HETEROATOM, STANCJA, KOWNO, KŁOPOTANIE SIĘ, DRZEWO, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, MOGIKAPPACYZM, MĘTNOŚĆ, GRYF, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, EKAGLIN, ŁUSKOSKÓRNE, TRĄBA POWIETRZNA, CZTEROKROTNOŚĆ, ZAMSZ, NAGAOKA, ORDYNARNOŚĆ, AKT MOWY, CENA WYWOŁAWCZA, GYYZ, DRAG, HARTOWNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, HEDONIZM, ŁOPATKA, KARTOGRAFIA, SNIFFER, UŻYTEK, WADIUM, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, SZMUGLER, KOSMOS, BOGATY, POSEŁ, CHODZĄCA POWAGA, PODREGION, ROMANSIDŁO, WYKONANIE, KAMPANILA, MINIMALISTA, SPACJA, CZĄSTKA ALFA, DYWANIK ASFALTOWY, LOTNY FINISZ, REGENERATOR, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PADWAN, CHRAPY, AUTOPARODIA, PASKUDNIK, WYWIAD, BIKINIARSTWO, FRA, KRYZYS, PLAŻA, MIKROFON LASEROWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SAMOUCZEK, ŻYDOWSKI PROCENT, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, GANZHOU, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, KASJERKA, FORMALIZACJA, SAMOZNISZCZENIE, AGATIS DAMARA, JEZIORO POLITROFICZNE, PIPSZTYK, KLUCZ NASADOWY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KONSOLA STEROWNICZA, TĘGI UMYSŁ, DOBRO NORMALNE, KLĄTWA, SUMINIA, CIELENIE, IRYDOLOGIA, ŚWIĘTÓWKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ŁAZIENKI, LIGA, UNISTA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, PAWĘŻ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, GOL SAMOBÓJCZY, ALLOSOM, NASADA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, SNIKERS, DZIAŁO ELEKTRONOWE, TELEFON ZAMIEJSCOWY, PRZEWARSTWIENIE, SZATAN, UNIK, WASZYNGTON, SZYBOLET, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, LEMURKI, TERMOS BUFETOWY, SYGNIFIKATOR, AWANS, DURIAN, BIELINEK BYTOMKOWIEC, SPŁACHEĆ, KOSTIUM, SZCZUDŁO, KURATORKA, AKRA, PERYMETR, ROSZCZENIE ZWROTNE, MINISTER, MELODIA, NAPASTNIK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SZALOTKA, EPIMER, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, FASOLKA SZPARAGOWA, CZTERDZIESTKA, DYWESTYCJA, KARZEŁKOWATOŚĆ, ZJAWISKO SEEBECKA, OKOP, PEWNIK, PREPARAT, GERBEREK, MBINI, PLEWA, BOSSA NOVA, PĘD ROŚLINNY, PISMO, POGROBOWIEC, STREETWORKER, SYN MARNOTRAWNY, KORMOFITY, ZNACZNIK, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PAKA, CHRZEST, BRUTALNOŚĆ, BORSUK, HYPERBATON, REPERTUAR DEBIUTOWY, ROZRUCH, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, SPRAWDZIAN, NOSACZ, WYRĘBISKO, TRUST, SPOWINOWACONY, TEATRZYK CIENI, TABU, KLAN, WYŚCIG, SKARBNIK, ŻUK, WYWIAD RZEKA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, HALOTRON, BEZWZGLĘDNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, BIDUL, IDEAŁ PIERWSZY, IKAR, GÓWIENKO, PREPPER, KASBA, KARCZMA, EPIBLEMA, BEZCELOWOŚĆ, KĄPIEL SŁONECZNA, WYBRANIEC, NIEZMIERNOŚĆ, INWERSJA, GEOFAG, PERKOZ BIAŁOCZUBY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, RYNEK PODSTAWOWY, WIEŻA, CANAVERAL, E-LIQUID, CHROMBUCYL, AKCES, UDA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, LEJNIA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PODSZERSTEK, NASŁUCHOWIEC, WIEŻA, CZŁON POŚREDNI, RIZE, BOURBON, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TR, MODESTO, BALZAK, PROSZEK DOVERA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MOLLENDO, EPIMYTHION, CHMURA ŚREDNIA, KURATORKA, PARAZYTOFIT, KONWOJER, CHCIWSTWO, KLOZET, ASZKENAZYJKA, APORT, SYNDROM WILKOŁAKA, SAKSONIA, OMNIBUS, PRZEDNÓWEK, MATECZNIK, PIES MYŚLIWSKI, ZŁOŻENIE PODPISU, ZACHOWAWCA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, VIBRATO, ŁATEK, WROTKARSTWO FIGUROWE, ZARODZIEC RUCHLIWY, NARYN, AGRESOR, ODESSA, WORKOWCE, ZIARNOJAD, NADUR, LEGISLATYWA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, AWARYJNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, MŁYN, ZMIENNOKSZTAŁTNY, SYRENA OKRĘTOWA, ROZHUK, BIURO LUSTRACYJNE, ŚWINKA MORSKA, ROCAILLE, JELITO CZCZE, WARSTWA KOLCZYSTA, WYWIADOWCA, BOSTON, ŁEBEK, SPOKOJNOŚĆ, BATYST, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, ZWALISTOŚĆ, BIEL, ZNAJDA, FLUID, RAJ PODATKOWY, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, KOMUNALKA, BŁYSKOTKA, SAPROFAG, PROTISTY, KILLER, LEKTURA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, BIOMECHANIKA, WETZLAR, ROZPOCZĘCIE, MIKROFILAMENT, FUNDUSZ SOŁECKI, ZNAMIENITOŚĆ, ANDRUS, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, HIPNAGOGIA, GENIUSZEK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, WIELKI STEP, OBIPIĘTA, LITAURY, WALENCJA, KUSZTYCZEK, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, MACIERZYŃSKI, CELT, NERWICA NIEDZIELNA, KORZONEK, KANONIA, STARA MALUTKA, WRAK, MANIPULATOR, ŚWIŃSKI BLONDYN, FTYZJOLOG, BASZTAN, OPAL, ?AKIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZONOSFERA warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 10 lit.)
WARSTWA OZONOWA warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZONOSFERA
warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 10 lit.).
WARSTWA OZONOWA
warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze, znajdująca się na wysokości ok. 15-50 km nad Ziemią; jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi - chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych (na 14 lit.).

Oprócz WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WARSTWA ZWIĘKSZONEJ KONCENTRACJI OZONU W STRATOSFERZE, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYSOKOŚCI OK. 15-50 KM NAD ZIEMIĄ; JEST WARSTWĄ OCHRONNĄ BARDZO WAŻNĄ DLA ŻYCIA NA ZIEMI - CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, KTÓRE JEST SZKODLIWE DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x