AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUSZKA to:

automatycznie rozwierające się metalowe narzędzie tortur - wkładane do ust, odbytu czy pochwy w celu rozerwania tych części ciała (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUSZKA

GRUSZKA to:

popularny owoc o kulistym, zwężającym się ku górze kształcie; owoc (wielopestkowiec) drzewa nazywanego tak samo (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczne określenie gruszy (na 7 lit.)GRUSZKA to:

rodzaj irygatora gumowego, narzędzie pielęgnacyjne, które służy do odsysania wydzielin organizmu lub do podawania leków w postaci płynnej do naturalnych otworów w ciele ludzkim (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczna, środowiskowa nazwa betoniarki przy betonowozie (na 7 lit.)GRUSZKA to:

worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.055

ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, TĘTNICA SKRONIOWA, KUC SZETLANDZKI, ODROSTY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ŁAMY, SZKATUŁA, BOROWODOREK, PIEC INDUKCYJNY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, AERODYNAMIKA, KRIOKOMORA, KIEP, BOTTOMLESS, ELEKTROWNIA CIEPLNA, TAMPON, KULTURA PIEŃKOWSKA, ZALANIE PAŁKI, SYFON, MAKRO, STYL FORMULARNY, ANABIOZA, POLIP, ROZPIĘTOŚĆ, SKOK, ZAKŁADKA, USTALENIE, TWARDZIAK, ŁYK, KARP PEŁNOŁUSKI, SEMINARZYSTA, NIRWANA REZONANSOWA, KOSMETYK, GRANDA, ORANT, PARTYCYPACJA, SUNDAJCZYK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, WÓDKA, KUBEK, ADRES FIZYCZNY, KIJANKA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, TAMANDUA, ODTWARZANIE, KONTAKT, AKCIK, OSEŁKA, BARWINEK, ŁYDKA, MURŁAT, WIZAŻYSTKA, TEST CIS-TRANS, EKSTERNISTA, BUFONADA, NATURALIZM, UBOŻENIE, HONGSZANOZAUR, PŁOMYKÓWKA, WYCIĄG, TYNTA, RYFLA, ROSYJSKOŚĆ, MUSZKA, POMORSKA, ŚWIETLIK, KWAS, WZÓR PRZEMYSŁOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NASZYWKA, GRIGORESCU, PLANTAGENECI, AL SECCO, PŁOMYCZEK, CUKIER LODOWY, PIĘTNO, NISZA NIWALNA, ZIMNE NÓŻKI, PERSZERON, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MULTIPLEKS, SUBSTANCJA OBCA, RUDA, KLINOLIST, STACJA, PUPINA, PARALAKSA, PRZEPRÓCH, GAZELA RUDOCZELNA, PERUKARSTWO, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, KISZKA PODGARDLANA, UCHO ZEWNĘTRZNE, PROTETYKA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ZAKRĘT, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, OKRĘT DESANTOWY, RÓG, OSKARŻENIE, KOD JĘZYKOWY, FOLIARZ, ARAB, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, SZMALCÓWKA, CEFALASPIDY, WĘZEŁ, CIAŁO ACETONOWE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WYRAZ OBCY, KOMEDIALNIA, KRYKIET, ŹDZIERSTWO, DNA, PŁASKONOS, KURZA STOPKA, KUŹNIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, FIRMA WYDMUSZKA, INWESTYCJA, ARACHOLOGIA, MENU, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, MARKETING PARTNERSKI, TERAPIA STRUKTURALNA, GARKOTŁUK, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SZCZUR POLINEZYJSKI, VIP, NIEROZEZNANIE, BREWICERATOPS, DOWÓD POŚREDNI, BIOMETEOROLOGIA, MONIT, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ŁOŻYSKO, STACJA, CHMURA KŁĘBIASTA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, PŁOMIEŃ, ENERGIA GEOTERMICZNA, PRZEWODZIK, DROGÓWKA, PAPROĆ, NOTARIUSZ, LISOWCZYK, PROCES FIZJOLOGICZNY, GRATYFIKACJA, SERIALIZM, NIEZRĘCZNOŚĆ, KRET, MAJÓWKA, RYBA AKWARIOWA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, BRĄZÓWKA, KAFLARZ, WAŁEK, MONITORING, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, JODŁA FRASERA, SKULICE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, TV, LAMPAS, JEDNOSTRONNOŚĆ, DRUŻYNA SPORTOWA, POMPA GŁĘBINOWA, PŁUŻYCA, CIASTO SKALNE, BEZCZELNIK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KILOFEK, PONCZOWNICA, MARSZ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, PRZYDANKA, HOMO NOVUS, HALLOWEEN, KOSMOLOGIA, SYSTEM AUTONOMICZNY, KRUSZYNA, ZAGĘSTNIK, DWUSETKA, KROK SKRZYŻNY, WESOŁOŚĆ, PODSZEWKA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, FELLINI, ALGOAZAUR, SUPERKOMBINACJA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, KRANIOLOGIA, PIECZONKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZASTRZAŁ, WAPIENNIK, BIEGUN, KONWENT, STRATYFIKACJA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, MYŚLIWY, LIŚCIEŃ, BUDŻET PAŃSTWA, HARMONIA, BRONA, ALABAMA, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, ANGIELCZYK, GILOTYNA, ZAPAŚNICTWO, KUKIEŁKA, SALA PLENARNA, KADZIDŁO, DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, RÓJ, TROJACZEK, CHOROBA DUCHENNE'A, ZSYP, SŁONIOWATOŚĆ, SYLWA, PARAGENEZA, DESPOTYZM, SĘDZIA KALOSZ, WIECZNA ZMARZLINA, TEORIA DOWODU, TURYSTYKA SEKSUALNA, INFORMATYKA KWANTOWA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PARTIA, WYMÓG, KONTRAMARKARNIA, KAMIKAZE, EGZEKUTYWA, SEKCJA, BĄK, NACISK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, WAHADŁO, PODUSZKOWIEC, NIEDOROZWÓJ, PERFORACJA, OGNIWO STĘŻENIOWE, CISOWCE, KAROLINGOWIE, DODATEK BRANŻOWY, UNIŻENIE SIĘ, ANATOMIA WARSTWOWA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KOZIOROŻEC, PUNKT ASEKURACYJNY, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, DOŚWIADCZENIE, KONWENCJONALIZM, OSIEMDZIESIĄTKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, PŁYWACZEK, KWASOWĘGLÓWKA, CYKL KATALITYCZNY, WOJSKA PANCERNE, BRZYDAL, STACJA, NEGACJONISTA, POBLISKOŚĆ, MUMIA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, JEŻ MORSKI, WĄŻ OSTROGŁOWY, KOMUNIKACJA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, BLANTYRE, MAGADAN, PÓŁ, GOT, CYPROHEPTADYNA, GEOFIT KŁĄCZOWY, SKRZYDŁO, RÓWNOWAGA, POLIMORFIZM, EPISJER, PROGRESJA, HYDROFON, SŁOIK, COKÓŁ, RESTAURATOR, ANALIZA TECHNICZNA, WITTE, YGGDRASIL, CANTUS FIRMUS, DEMONOLOGIA, NASIONO, TEKST, ELOKWENCJA, SOLICYTACJA, KNEBEL, CHAM, ?STRÓJ HISZPAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.055 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUSZKA automatycznie rozwierające się metalowe narzędzie tortur - wkładane do ust, odbytu czy pochwy w celu rozerwania tych części ciała (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUSZKA
automatycznie rozwierające się metalowe narzędzie tortur - wkładane do ust, odbytu czy pochwy w celu rozerwania tych części ciała (na 7 lit.).

Oprócz AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - AUTOMATYCZNIE ROZWIERAJĄCE SIĘ METALOWE NARZĘDZIE TORTUR - WKŁADANE DO UST, ODBYTU CZY POCHWY W CELU ROZERWANIA TYCH CZĘŚCI CIAŁA. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast