JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JELEŃ DAVIDA to:

jeleń milu, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.993

ŻABA DZIWACZKA, MONTAŻYSTA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, WESTA, ŚWIĘTÓWKA, BONITO, STRZELEC POKŁADOWY, OPOS CZARNOBARKI, CZERWIEC, DZIAD, RAK STAWOWY, KANGUR DRZEWNY, PAZUROGON RUDOPRĘGI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BRODZIEC, PRZYWROTNIK POŁYSKUJĄCY, KUSACZ PSTRY, MIECZNIK, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, STACJA BAZOWA, DWURZĘDEK, STRUNOWCE, KOSTRZEWA BRUZDKOWANA, ULICA, HEIMAT, LABORKA, OPIEKA SPOŁECZNA, TUPAJA POSPOLITA, KECZUA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, JAGIELLON, ANOLIS ZIELONY, ZERÓWKA, NALEŹLINA POSPOLITA, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, KĄT OSTRY, MAORYSKI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CHOROBA CSILLAGA, ZWINNIK ZŁOTY, JEDYNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TRYBULA POSPOLITA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WATKA, TRIADA KARTAGENERA, SAMORÓBKA, ARABIKA, KUNA WORKOWATA, OGORZAŁKA NOWOZELANDZKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, WYMÓG, PODŁOWCZY, LEPIĘŻNIK JAPOŃSKI, ZŁOTÓWKA, KLUBOWICZKA, ZOSTERA DROBNA, SZYSZAKI, DZIEŻA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, WŚCIEKLICA SABULETA, KŁUSAK ORŁOWSKI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PUDEŁECZNIK LISTWOWY, POSKRZYPKA, IRGA KUTNEROWATA, DYSTROFEZ, POPRZECZNICA, GUMA NATURALNA, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, SZCZUR PIŻMOWY, POJAZD KOSMICZNY, NIECKA, WIEWIÓRKA SZARA, TRÓJLIST ODGIĘTY, PORZĄDEK DORYCKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RAKOWATOŚĆ, SZARPANKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, KRUCHOŚĆ, SZABLODZIOBEK, KAPUSTA PEKIŃSKA, ŚWIERK CZARNY, WIGURA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, OSINA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, CHOROBA FAHRA, LOTOPAŁANKA, OGNICA ROGATA, SARDYNELA ATLANTYCKA, KOMBINACJA, POLÓWKA, KORALICOWIEC KRÓLEWSKI, UHLA PSTRODZIOBA, BŁĘDNOŚĆ, KOSOŃ, OUROBOROS, KOSZT RODZAJOWY, WARZĘCHA, KONFEKCJONER, OBODRZYC, ŻÓŁW LAMPARCI, LIGAWA, IRLANDIA, SZYSZKOWIEC, DECYMA, DRŻĄCZKA WIELKA, SPÓJNICA, GEOTECHNIK, MRÓWNIK, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, SZLAM, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, LINOWIEC, HARDAWAY, UZWOJENIE WTÓRNE, STEROWANIE ODPORNE, CYTRYNA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, LATANIA, KRZYŻOPIERSIOWATE, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, CHRZAN, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, RZEP, KANNA, ARYTMETYKA, WILK WĘGIERSKI, RAZBORA WIELKOPLAMA, LARYNGOLOGIA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, NOSICIEL, PŁETWAL BŁĘKITNY, KARELSKI, GWAREK, MALKONTENCTWO, KATECHUMEN, PIÓRO, TEUTOŃSKI, DYSKWALIFIKACJA, SŁAWIANIN, GLYPTODON, LIMETKA, SZKOŁA, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, ZŁOCIENIEC MIESZANOPŁCIOWY, KATECHEZA, GARDEROBA, BAON, KUROBRÓD SIODŁATY, KUKIEL KARŁOWATY, ŻÓŁTOOK SZAROGŁOWY, KILOFEK, DŻELADA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, GRZYB WOLAK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KAFLARZ, GRA POJEDYNCZA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAFRYKAŃSKA, WYCISK, KLAN, ROLADA, DROGA KOŁOWA, NASTAWNOŚĆ, CZOSNEK DZIWNY, GALARETKA, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, BANIECZKA, AWERS, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, PRAKTYCZNOŚĆ, KREOL, PULSACJA, BIELACZEK, IRGA BŁYSZCZĄCA, JUDASZ, TRZMIEL ZAMASKOWANY, CHOROBA SEITELBERGERA, BRZESZCZOTEK AZJATYCKI, CZERNICA, STYL CASUALOWY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, MECHANIKA PRECYZYJNA, BRUKSELKA, ODRUCH RZEPKOWY, TUR, KLAMRA, DRZEWO KAMPESZOWE, POLSKOŚĆ, DREWNO FIOŁKOWE, NISZCZUKA KROKODYLA, JEDWABNY SZLAK, GAZ GENERATOROWY, ATAK, KANONISTYKA, WIATRAK, KROKIEWKA BAGIENNA, WAŁKARZ, WĄŻ INDYGO, PROSIĘ ZIEMNE, HALIBUT CZARNY, WYJADACZ, PTASZNIK TYGRYSI, WIELKI ATRAKTOR, MUSTYK, DIDŻEJ, PIGMEJKA, MASZT, ZWYCZAJ LUDOWY, RUSKI, ŁUK BLOCZKOWY, SOSNA DŁUGOWIECZNA, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, GARBARZ, RETROGRADACJA, ASKOCHYTOZA, PŁYTA TROCINOWA, BUSINESSMAN, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, KRYZA, STYL DWORKOWY, NERECZNICA SAMCZA, IZOGAMETA, MIEDZIOWNIK, CREPIDA, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, PERKOZ ZAUSZNIK, SYLWETKA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, TŁOCZYWO, PUCHACZ, SZYMEL, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ROŚLINA NACZYNIOWA, ZŁOTODESZCZ, CIAŁKO KIERUNKOWE, SROGOŚĆ, WYRĄB, SZYMANOWSKI, GŁOWIENKA PRERIOWA, CZIRU, DŁUGI RÓG, OPŁATEK, ŚNIEŻYCZKA KAUKASKA, PINGWIN MAGELLAŃSKI, JARZĘBINA, STYL WIKTORIAŃSKI, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, PRZELĘKNIENIE, CZAKALAKA, KUKUŁKA, NOUMEN, ŁYSAK, CZOSNEK ZŁOCISTY, ROMANOWOWIE, KRASNAL, KURTYNA ZERO, KMIN RZYMSKI, AUTOSYFON, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, KOMPLEKS, ŁĄCZNIK DROGOWY, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, JASZCZURKA TARCZOWATA RYJĄCA, ARC SIN, DŹWIĘCZNOŚĆ, CZYSZCZARNIA, SZPONDER, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, MAKI, JASTRZĘBIE OKO, APLIKACJA ADWOKACKA, OBUDOWA, DOOM METAL, KUSKUS PLAMISTY, GĘGAWA, EURYTMIA, REGENERACJA, WIDŁOZĄB LEŚNY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, DALIA, OTWÓR KIERUNKOWY, DYNAMIKA, PARAPET, ŚREŻOGA, DROBINA, SELER NACIOWY, PYSZCZAK ŻÓŁTY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ASIEJEW, PIERWOMRÓWKA ŁAGODNA, ?TRUSIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JELEŃ DAVIDA jeleń milu, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JELEŃ DAVIDA
jeleń milu, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 11 lit.).

Oprócz JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JELEŃ MILU, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x