ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROPAGACJA to:

rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 10 lit.)PROPAGACJA FAL RADIOWYCH to:

rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.911

PRZYPADEK, ORLICZKA KRETEŃSKA, HARLEKIN, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PERTYT, WIGILIA, D, AMERYKA, DRUŻYNA SPORTOWA, PARAMEDYK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, CAPRI, LINA PORĘCZOWA, ORDYNUS, LEGENDA, MORION, WAMPIRZYCA, KAMERALNOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ADLER, FRYZYJSKI, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, TEŚCIK, ARAB, GRUNCIK, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, CHORDOFON, KSENOLIT, CHROMATOGRAF GAZOWY, EPICYKL, SURFAKTANT, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, TOLERANCJA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ADRESAT NARRACYJNY, DZIEWIĘTNASTKA, TERAPENA KAROLIŃSKA, PLEMNIA, DRUT, SKRZYWDZONY, KOORDYNACJA RUCHOWA, CZARNA ROBOTA, CIAŁO SZTYWNE, DEBIUT PÓŁOTWARTY, GÓWNOZJAD, SILNIK BLIŹNIACZY, KOROZJA BIOLOGICZNA, KOKILKA, BERSON, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, MAILOWANIE, RZECZY OSTATNIE, HÄNDEL, SZPULA, PŁEĆ, KATEDRA, PROCES STACJONARNY, IBIZA, ALKA, PLAC, KANCEROGEN, WESOŁE MIASTECZKO, DUKLA WIERTNICZA, KANDYDEMIA, DWUKADŁUBOWIEC, SZEWNICA BZÓWKA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, PLAMISTOŚĆ, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, TWARDY TYŁEK, REMONT BIEŻĄCY, ROCZNIKARZ, LANDSKNECHT, BANOWINA, PAŃSTWO PRAWNE, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, SALWINIOWCE, GRUSZE EUROPEJSKIE, NAGRODA RZECZOWA, MIKROFON LASEROWY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ŚREŻOGA, JAZZ, ŚWIECIDEŁKO, KOREKTOR, OGRZEWNICTWO, KOKLUSZ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, POGO, TOKARKA KŁOWA, INSTALOWANIE, WZORZEC RUCHOWY, KAMIEŃ WĘGIELNY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KOŃCZYNA GÓRNA, PRZEDMIOT, POLSKOŚĆ, LAMPA CROOKESA, SKÓRZAK, VERAIKON, FYKOLOGIA, ASFALTOBETON, CZERPACZ, ZAKŁADNIK, POLAJ, MACIERZ SCHODKOWA, WOLNY ZAWÓD, CHŁOPIEC DO BICIA, MECHANIKA KWANTOWA, ŁAMANY DACH POLSKI, HAMULEC NAJAZDOWY, KALECKI, TERAPIA REINKARNACYJNA, POLISA, DORYCKI, CHOCHLA, ŁUPEK, WYŻYNKA, PROWENTOWY, KĄPIEL LECZNICZA, KĄT, WIERNI, GAUSS, ŻABI SKOK, RÓŻNOPAZURKOWCE, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KLATKOWIEC, ALGEBRA, LUDY TURAŃSKIE, BYT, RYSOWNICA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, MIGRACJA, IZOMER GEOMETRYCZNY, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, ODKRYCIE, KRZEMIAN WSTĘGOWY, PLANKTON, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, BARK, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SMAR MASZYNOWY, AMONAL, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ZADUPIE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, GETTO SZCZĄTKOWE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, STRĄGA, USPOKOJENIE, ULTRAPRAWICA, PRAWO DŻUNGLI, MER, ZAPRZĘG, RYBA MAŚLANA, HEBRA, CHOROBA PICKA, MARKETINGOWIEC, SNOWIDZ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, DYKTATORKA MODY, TEREN ZIELENI, AEROLIT, ŁĘG OLSZOWY, OKWIAT POJEDYNCZY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PLAFON, ZBOŻE OZIME, BUTELKA ZAPALAJĄCA, REKIN, OCZKO W GŁOWIE, ŻŁOBECZEK, REGION, PRZECIWNIK, FENICKI, KARP PEŁNOŁUSKI, HARMONIA, NIEZRĘCZNOŚĆ, DÉJA VU, SONOMETR, SFERA, NOTORYCZNOŚĆ, PRZYBYTEK, WĘDROWNOŚĆ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, WYSPIARSKOŚĆ, MANIERY, MCLAREN, CZIROKEZKA, SELENOGRAFIA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, TRYCZNIK, ŁAKNIENIE SPACZONE, TASZYZM, MATERIAŁ MORENOWY, NAPARZANKA, UPAŁ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KISZKA STOLCOWA, AGREGACJA, OSŁONICA, SZTUKA MYKEŃSKA, DEKANTER, WYLĘG, BĄK, SARDELOWATE, BOHATER POZYTYWNY, KURTYNA SKALNA, TALERZ, ODWRÓCONY DASZEK, FALOCHRON, PŁAZY OGONIASTE, PASIECZNIK, KUBECZEK, KURAŻ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, ZAKAZ STADIONOWY, RELA, SAMOWOLKA, SITARSTWO, MIOPATIA ALKOHOLOWA, LIŚĆ ZŁOŻONY, WĄSY, ASTROWIEŻYCZKA, ŁYŻKA, PIASKOWY DZIADEK, KAPELUSZ PANAMSKI, SKALICA, ANATOMIA ROZWOJOWA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, NAWÓZ KATALITYCZNY, TOPOLOGIA SZYNOWA, WALC ANGIELSKI, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SYJON, PISARZ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, RĄBANKA, PORZĄDEK DORYCKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WĄCHACZ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MALKONTENCTWO, LANGUR KSIĄŻĘCY, WYBUCH, CIUPAGA, AWANS LODOWCA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, KOŻUCH, BRAZYLIJSKI, GRUPA TOPOLOGICZNA, RAJD, GEOFIT KORZENIOWY, PRAWO MURPHY'EGO, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, NUDYZM, FILOZOFIA, HYPERBATON, MINI-ALBUM, BRUDNICA NIEPARKA, CZASOPISMO, ZMIENNA ZWIĄZANA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, NELSON, PÓŁOKRĄG, NISKOŚĆ, HARDTOP, PRYSZNIC, RACJONALIZACJA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ODWAGA CYWILNA, MASKULINIZM, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PIOSENKA AKTORSKA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KONTROLA DROGOWA, TABLICA, NIENIEC, CZYSTA ALEKSJA, NEGATYWIZM, ZALANIE SIĘ, KREDYT ZAUFANIA, CEL, PRAWO BERNOULLIEGO, REALIZM NAIWNY, GLORIA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, MAŁPKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, CHRONOLOGIA, WOSKOWATOŚĆ, SZLAK GRADOWY, PARADOKS, WYRÓB CUKIERNICZY, ?DOGMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROPAGACJA rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 10 lit.)
PROPAGACJA FAL RADIOWYCH rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROPAGACJA
rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 10 lit.).
PROPAGACJA FAL RADIOWYCH
rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą (na 22 lit.).

Oprócz ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ FAL RADIOWYCH ZALEŻNE ZARÓWNO OD WŁAŚCIWOŚCI SAMYCH FAL (NP. CZĘSTOTLIWOŚCI, POLARYZACJI), JAK I WARUNKÓW PANUJĄCYCH W ŚRODOWISKU, W KTÓRYM FALE TE SIĘ ROZCHODZĄ. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x