KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)PRZECIWNIK to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)WRÓG to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYJACIEL

NIEPRZYJACIEL to:

człowiek wrogo nastawiony wobec kogoś (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

osoba odnosząca się do czegoś z niechęcią (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.221

SZCZOTKA KRYSTALICZNA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KLESZCZE, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, ALGEBRA UNIWERSALNA, BEAN, ZASTÓJ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KOLEŻANKA PO FACHU, LIBELLA, KAMICA MOCZOWA, MAŚLANE OCZY, RENATA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ARETOLOGIA, RZEMIOSŁO, SPADEK, SOSNA GÓRSKA, PŁYN ZŁOŻOWY, CYTRYNIAN, SAMOA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, TETRAPTYK, CIĄGNIK, WYKRZTUSZANIE, GLORIA, FEIJOADA, MISTRZ PROSTEJ, PRZERYWACZ, KULTURA WIELBARSKA, PODCHWYTLIWOŚĆ, SZLACHCIURA, IZOLACJONIZM, AUKSYNA, POBLISKOŚĆ, OGNIOMUR, POTOP, PAS, PRACA, MECHANIKA PRECYZYJNA, TAJEMNICA, ŻAGIEW, LODOWIEC ALPEJSKI, TRÓJKĄT, ILLOKUCJA, DZIELNIK, DWUBARWNOŚĆ, SZTUKA PERFORMATYWNA, KROPIELNICA, SPOLEGLIWOŚĆ, ZDRADA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, PRZEWODNIK, BŁYSZCZYK, OPŁATA MIEJSCOWA, POWAŁA, BOHATER, BUŃCZUK, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MYSZ DOMOWA, DRUT, ŁOPATA, METAMORFIZM, FENICKI, ZDATNOŚĆ, GRZYBNIA, ORTODONCJA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KAPOTAŻ, RĘKA SZPONIASTA, ANTYCYPACJA, TRYMOWANIE, CINEREA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ZAPASY, RÓŻANIEC, ANTECEDENCJA, LESOTO, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KULE, CIELENIE, LWIA CZĘŚĆ, STOŻEK USYPISKOWY, CHA-CHA, TATARKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, REWIDENT, PUSTELNIA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, NAGIEL, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, NISKOROSŁOŚĆ, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, JAJA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, GRUNT POD NOGAMI, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, WIELKORUSKI, LAUDATOR, POPLECZNICTWO, CYGAN, NIESTOSOWNOŚĆ, ZBROJENIE, LĄDZIENIE, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, CERAMIKA SZNUROWA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, MINA, INHIBICJA, KRAWIECZYZNA, SZAŁAS, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, URAN, PODRZUT, DAWKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, RYTUAŁ, BAGAŻOWY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ZAPORA, MODERN, POLETKO DOŚWIADCZALNE, TEREN, JADZICA, KLINIEC, EROZJA GENETYCZNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KATANGA, KONFIGUROWANIE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, AZJATA, SŁOŃ, SPRAWDZIAN, DOMINIUM BRYTYJSKIE, KNYPEK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WĘGAR, REGULARNOŚĆ, NOTABL, BLOKHAUZ, NIEGOTOWOŚĆ, PACZKA, STRZAŁA AMORA, PARA, APLIKACJA ADWOKACKA, HAŁAŚNIK, ŻYŁKA, SNIFTER, PIEKŁO, BIDAKA, WITRYNA, KARTA WIZYTOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, DYMKA, STYL DORYCKI, CEWNIK, PIŁA, AUSZPIK, MELILIT, CIOŁ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, POPIELNIK, KRĘGOSŁUP, PARAZYTOFIT, RYKSZA, OSCHŁOŚĆ, SYSTEM SYMBOLICZNY, EWANGELIZATOR, OSAD DELUWIALNY, MOSHING, TACHION, MORFOFONEMIKA, PIEŚŃ, PYLICA ALUMINIOWA, MIECZNIK, ZNAMIĘHALO, IMPLEMENTACJA, SZEWCZYNA, POMPIER, PILOT, SZARA MYSZ, MOLINO, ODŁAMKOWY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ELEMENT GRZEJNY, WALC WIEDEŃSKI, GEOLOGIA NAFTOWA, INTERLINGWISTYKA, GŁUPTAK BIAŁY, UROBEK, KACOWE, BRIK, MOŻNOŚĆ, ZAKON SZPITALNY, HELING, TERAPIA STRUKTURALNA, CYCEK, MATURA POMOSTOWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KĄDZIEL, KOMISJA REWIZYJNA, KOŃ LOKAJSKI, KARABELA, KRANIOLOGIA, GOSTEK, SUBRETKA, ŚWIADOMOŚĆ, ROZPAD, POGROBOWIEC, OLEJ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SPRAWNOŚĆ, BRZMIENIE, MAŁPA WĄSKONOSA, PAZUR, ZAPŁODNIENIE, SZPIC, PISK, KAJMAKAM, PAJACYK, ZWIERAK MIKROFALOWY, JEDLICA SINA, POZIOM MORZA, WZÓR, TRANSGRESJA, TARAS WIDOKOWY, ZNAK, ZŁOŻE GRUNTOWE, WYBURZENIE, STOPIEŃ ETATOWY, PROKSEMIKA, BAGNIK ZDROJOWY, WSTECZNOŚĆ, JARZĄB, ISKIERNIK OCHRONNY, WEŁNA, SMOLUCH, BUDOWNICTWO, GATUNEK AMFIDROMICZNY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, REFORMACJA, RELIKWIE, JEDNOOSOBOWOŚĆ, ZAKŁADKA, WAGON POCZTOWY, MOZAMBIK, WYSPA, UCHWYT ZACISKOWY, HOBBYSTA, MANEŻ, PROLIFERACJA, WYROŚLE, KOPUŁA, MASKULINIZM, LAMPA, KRÓLOWA NAUK, WIERSZ, OBIONE, AZJATYCKOŚĆ, FATUM, LAND, RUBIN, LEGENDA, GRZEBIEŃ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, PODSTAWA, ŻYDOWSKOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, PĘDNIK OKRĘTOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, CHRZEST, MIKROSKOP SKANINGOWY, KLIN, PRZYGOTOWANIE, SKARBNIK, OMLET NORWESKI, UCHWYT, JEJMOŚĆ, MOSKALIK, KASZKIET, ALKOWA, CHASEREK, DZIANINA, MERENGA, PARYTET, OBRAZ, NACIEK JASKINIOWY, KOREK, TURANIEC, UROZMAICENIE, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, AUTOSANIE, SKRZYDŁO, ODPŁYW, NIENASYCENIEC, SERIA, ?DOMINACJA NIEZUPEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZYJACIEL ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)
PRZECIWNIK ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)
WRÓG ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYJACIEL
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.).
PRZECIWNIK
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.).
WRÓG
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.).

Oprócz KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x