KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)PRZECIWNIK to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)WRÓG to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYJACIEL

NIEPRZYJACIEL to:

człowiek wrogo nastawiony wobec kogoś (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

osoba odnosząca się do czegoś z niechęcią (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.221

RYBA, FILEMON CIENKODZIOBY, ROZGAŁĘŹNIK, TAPER, PISUAR, KERALCZYK, MONODIA, METALURGIA PROSZKÓW, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, BURŁAK, POLEROWACZ, DRAG, MOTYW, GATUNEK AMFIDROMICZNY, SZAKAL, ZAKRĘT, DUOLA, ŁADOWNIK, POLE MAGNETYCZNE, POLICJA DROGOWA, FREGATA, PODCHWYTLIWOŚĆ, WIELKA BRYTANIA, OPIEKUŃCZOŚĆ, TORT, WITACZ, KRATKA, ALFABET FONETYCZNY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ANARCHISTA, WIELKOŚĆ, KATAKAUSTYKA, REMONT KAPITALNY, PALEOPATOLOGIA, KLAPA, NIEWYPAŁ, EPIZOOCJA, KURHAN, CHRZEST, ABNEGAT, ADMINISTRACJA SKARBOWA, PIWONIA, WCINKA, MANELE, TEŚCIK, GOŚCINIEC, STRZAŁKA, WORECZKOWY, REDAKTOR TECHNICZNY, GAŁĘZIAK, SKRZYNKA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, POPITA, KRATY, KIWI, PRZEPADEK, OKULAR, ROZKOJARZENIE, WPADKA, PARADOKSOGRAF, OKRES PRZEDRZYMSKI, KOSMOLOGIA, PŁYTA GŁÓWNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, RUSKI, CHASEREK, OPOŃCZYKOWCE, MUCHA MOKRA, GYMKHANA, REGIMENT, CHŁOPEK ROZTROPEK, FORMALISTKA, TENDENCJA, ŻYŁA, OBRAŹNIK, POLARYZACJA JONOWA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KERATOPLASTYKA, LINIA PRZEMIANY, INKA, RYNEK HURTOWY, BALON, KRAWIECZYZNA, BRAT MNIEJSZY, RAKIETA, BINDA, KALUMNIATOR, ŁOPATA, BIDAKA, GRA NA ZWŁOKĘ, WYGRYW, GROMADA, PATCHWORKOWIEC, ELEKTROIZOLACJA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PŁYWACZOWATE, WIETNICA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KOMPENSATOR CIEPLNY, CYKL OWULACYJNY, MAŹ PŁODOWA, CERTACJA, LEJEK, PUDEŁKO, ŁOMOT, SIÓDEMKA, KOMORA, POCIĄG POSPIESZNY, SŁABIAK, TEORIA KATASTROF, PGR, BIOLOG, KAULIKARPIA, MAZUR, TEATR MUZYCZNY, BIOGERONTOLOGIA, ANORAK, FUNKCJA CELOWA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, FIGHTER, LITERATKA, BEHAWIORYZM, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, FURGON, WOJNA, SURDYNKA, CYBORG, BOSTON, MACHANIE RĘKĄ, SYGNAŁ CIĄGŁY, ZASTÓJ ŻYLNY, BLASTODERMA, GROMADA, RYBA UKWIAŁOWA, ZACNOŚĆ, KINEZJOLOGIA, BRUDAS, LIBRA, GĘBA, MASZT ANTENOWY, JATKA, KONWERSJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NOWA TWARZ, WYWÓZKA, SZYSZAK HUSARSKI, PIEKŁO, ABSORPCJA, OBURĘCZNOŚĆ, ANIOŁEK CHARLIEGO, PENITENCJAŁ, BARWICZKA, PAPROTNICA GÓRSKA, PYCHOTA, PRZYJACIEL DOMU, LOSOWANIE WARSTWOWE, PRZECHOWANIE, OCULUS, BABUŚKA, ENDOPROTEZA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, SZLAK ŻEGLUGOWY, BULWARÓWKA, BRAK, TEMPERATURA ZAPŁONU, GONIEC BIAŁOPOLOWY, DUCH, DOKŁADNOŚĆ, KOMITET, ŻAKOSTWO, KANADA, ALIENACJA RODZICIELSKA, DIAGRAM FAZOWY, DŁUGIE RĘCE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ŁOŚ, USPOKOJENIE, RUSKI, FATAMORGANA, KONFISKACJA, RASKOLNICY, DIETA ASPIRYNOWA, NARAMIENNIK, DEKLARACJA, PRECEDENSOWOŚĆ, SARDELOWATE, KONSTRUKTYWNOŚĆ, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRACA, ZAŁOM, PISMO IDEOGRAFICZNE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, GRACKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SIDLISZ PIWNICZNY, TWARDZINA, BROMOLEJ, CHARYZMAT, CZŁON NADRZĘDNY, POWĄTPIEWANIE, WPŁYW, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SZPONA, RUCH, HAWAJSKI, TEREN ZIELONY, LORDOSTWO, SONAR, ŁOPATACZ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PAMFLETOWOŚĆ, WARIANTOWOŚĆ, SPŁYW GRAWITACYJNY, TUSZ, CHOINKA, DRZEWNICA GÓRSKA, CHOLEWKA, MIAZMATY, DINODONTOZAUR, GARDEROBA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, DOUBLE DUTCH, HOSTEL, KORPUS, ŁASZT, SPARRINGPARTNER, ANTABA, JĘZYK INDIAŃSKI, KROKIET WIOSENNY, BLOK, KLAWIATURA, DUM-DUM, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, TRAWERS, PRZECHYŁKA, SYSTEMIK, CZECHO-SŁOWACJA, SUWEREN, IRENA, OKUCIE, OPASŁOŚĆ, KLUB, PALMA KRÓLEWSKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, NIEWZAJEMNOŚĆ, SZTUKA LUDOWA, SERPENTYNA, ŻAKINADA, CZARNA KSIĘGA, SŁUGA BOŻA, POKŁAD, ZAPIS, PADAKA, MAŁPA, CZAS FABULARNY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ORGANIZM, DRZEWO MAMUTOWE, ZASADZKA, FLUID, SYFON, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PIĘKNY WIEK, STARA MALUTKA, PRZÓD, KARA ŁĄCZNA, ŁĄCZNOŚĆ, SPRZECIW, ŁAWA MIEJSKA, BELWEDER, ZDZIERUS, KAMARYLA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DEWALUACJA, MOBBING, ZASKARŻENIE, DAEWOO, MIÓD, NEOGOTYK, TUŁACZ, CUGANT, PAROBEK, LITOSFERA OCEANICZNA, PRALKA, PENTAPTYK, MAGNESIK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, MANIERY, AWANTUROWANIE SIĘ, PIEKARNIK, OSTATECZNOŚĆ, ZEWŁOK, SIARCZEK, STROIK, ANTRYKOT, KWATERUNEK, GRAFITYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZYJACIEL, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)
PRZECIWNIK, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)
WRÓG, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYJACIEL
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.).
PRZECIWNIK
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.).
WRÓG
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.).

Oprócz KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) inni sprawdzali również:

zwierzchnik, osoba na stanowisku kierowniczym, członek zespołu pracowników, który jest wysoko w hierarchii ,
od Annasza do niego ,
muzykolog niemiecki (1928-1989); wydawca dzieł Wagnera ,
Juliusz Słowacki - poeta polski doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf ,
osoba, która pracuje w aptece ,
znormalizowany dla danej mapy i skali odstęp pomiędzy kolejnymi warstwicami podstawowymi (zasadniczymi) ,
wydobywana w żupie ,
potrawa kuchni litewskiej przygotowywana z kwaśnych jabłek, cukru i cynamonu ,
państwo bez dostępu do morza, położone w Afryce Wschodniej, graniczy z Rwandą od północy, Tanzanią od wschodu i południa oraz z Demokratyczną Republiką Konga od zachodu ,
przyrząd optyczny służący do mierzenia kąta nachylenia działa ,
zdarzenie, sytuacja wywołujące uczucie troski, zmartwienia ,
fizyk i chemik angielski (1778-1829); badacz łuku elektrycznego, skonstruował lampę górniczą ,
w konfucjanizmie: metoda postępowania, wzorzec zachowania zgodnego z normami moralnymi ,
wanna z hydromasażem ,
Erazm z Rotterdamu ,
ograniczenie poruszania się w określonych godzinach (najczęściej obowiązuje od 22:00 wieczorem do 6:00 rano) ,
neuropatolog francuski (1853-1940); opisał akromegalię i niezborność móżdżkową ,
system automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych i urządzeniach optycznych ,
pokrywy rogowe nóg jelenia ,
zawołanie, werbalny element polskiego herbu szlacheckiego ,
wielokomórkowe gametangium żeńskie mszaków, paprotników, nasiennych ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
handel, który polega na wymianie towaru na towar bez posługiwania się pieniędzmi ,
przypis, zawierający odnośnik do literatury, z której pochodzi dane cytowanie ,
roślina zielna ,
w sensie geochronologicznym - trzeci wiek eocenu (era kenozoiczna), trwający około 3 miliony lat (od 40,4 ± 0,2 do 37,2 ± 0,1 mln lat temu) ,
system konstrukcyjno-dekoracyjny, którego elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi za pomocą modułów ,
pokrywa garnki szkliwem ,
drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie ,
drób, kurze mięso (najczęściej, gdy kupowane jako kurczak w całości)

KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO). Dodaj komentarz (0)

      2 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x