Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)PRZECIWNIK to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)WRÓG to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYJACIEL

NIEPRZYJACIEL to:

człowiek wrogo nastawiony wobec kogoś (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

osoba odnosząca się do czegoś z niechęcią (na 13 lit.)NIEPRZYJACIEL to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.427

GORSET, OMER, KATAR, OLEJOWIEC, RYGIEL, ŚWIETLISTOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZNE, MYŚLICIEL, ZDZIADZIENIE, INTERKALACJA, POWIEŚĆ BRUKOWA, KORYTO, ORGANIZM, NISZA NIWALNA, FTYZJOLOGIA, TWARDY TYŁEK, SKRĘT, OPŁATA ADIACENCKA, PAŃSTWO ROŚLINNE, PIERSIÓWKA, ZASIŁEK OKRESOWY, MOLINO, SKARB, KUMOSZKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, RYBA MAŚLANA, ODPADY STAŁE, KARA, WIEK, WISZER, RODAK, RATYSZCZ, WOJNA CELNA, WERTIKAL, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, DROGI MOCZOWE, CHARLES, BADANIE JAKOŚCIOWE, KUNINGAMIA, NIKCZEMNOŚĆ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, DAR, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, STARA MALUTKA, ŁOWCA, GRYMAŚNICA, SIKWIAKI, UKŁAD NIEINERCJALNY, NIEDOMYKALNOŚĆ, ŁYŻKA, SKNERSTWO, TUBA, MĄŻ ZAUFANIA, KOŃ KIŃSKI, SMERFETKA, RADIOBIOLOGIA, OFICERKI, NIEPEWNOŚĆ, SPIRYT, WESTFALKA, ZRANIENIE, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, HABANERA, PŁYTA KONTYNENTALNA, DETAL, ROTUNDA, KORYTKO, KOSTUR, STALLA, PAŁATKA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, OJCZYZNA, CHMURA ŚREDNIA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KLAMRA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, TRIADA CARNEYA, PRYMITYW, REFLEKTOR, WELUR, LINIE OCEANICZNE, ROZSTRZYGALNOŚĆ, PODWOZIE, ŁAPCE, SUWAK, WŁÓKIENNICTWO, MŁODZI, TROL, FUNDAMENT, BALONET, POKRZYK, KOMISJA, EKSPERT, AHISTORYCYZM, EKONOMIA POLITYCZNA, MIMEZJA, RASOWOŚĆ, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, SZCZOTECZKA, NIEPRZYSTOSOWANIE, BENCHMARK, KURATOR SZTUKI, BAZA, MINIMALIZM, PRZESADA, OCHOTNIK, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, JEDNOSPÓJNOŚĆ, OPINIA, KAFKA, DOM TOWAROWY, KROMKA, SKAŁA MAGMOWA, LIBELLA, DZBANEK NA KWIATY, CISZA, TOR, DRŻĄCZKA, KRENAL, GALERIA, KOMORA NABOJOWA, BOLIMUSZKA, OPERETKA, OLIWA Z OLIWEK, CZWÓRKA, DEPILACJA, KLINIEC, HRABIANKA, MACKI, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, NIESPRAWNOŚĆ, KANOE, PIEKARNIA, ZNACZNIK, ZACHŁYST, NAKAZ, PRZYTOMNOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, PASTERZ, ZASTOINA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PARNIK, PODGLĄDACTWO, FRYWOLITKI, SYLABA ZAMKNIĘTA, INWENTARZ ŻYWY, BRAND, OBOZOWISKO, SIODŁO, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, FILM TRÓJWYMIAROWY, PŁYNNOŚĆ, RESTAURATOR, SOCZEWKA, MONOGAMIA, LANE CIASTO, FILOLOGIA WŁOSKA, ENTEROSKOPIA, MOLESKIN, ZWIERZCHNIK, SEJM KONWOKACYJNY, KORONA, ZAWORA, UNIŻONOŚĆ, OKRAJKA, PODKŁAD KOLEJOWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, OPASKA, OTĘPIENIE, DOLAR FIDŻI, POBRATYMSTWO, LUMINATOR, SEITAN, SPRYCIULA, BREK, OPCJA WALUTOWA, PSYCHOBIOGRAFIA, SKLEP MONOPOLOWY, ANTECEDENCJA, NIERELIGIJNOŚĆ, TELEWANGELIZM, SAMOOKALECZENIE, PIĄTKA, PERGAMIN, MĘKI TANTALA, ORIENTACJA, DOM REKOLEKCYJNY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ANGIELKI, ILUSTRACYJNOŚĆ, MINERALIZACJA, SFORMUŁOWANIE, CECHOWNIA, KATANGA, WIEDENKI, OZNAKA, KABLOOPERATOR, ŁATA, ZJAWISKO THOMSONA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, JEDYNE, WYCZARTEROWANIE, BYLICA POSPOLITA, KAWALERIA, LINUKSIARA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PROTOZOOLOGIA, ZNAK CZASU, ODPŁYW, CYBERPANK, ZOOFAGIA, PIEPRZ ZIELONY, CZĄSTKA DZIWNA, EPICYKL, POINTER, GATUNEK ITEROPARYCZNY, HIT, DŻINGEL, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, RECEPTYWNOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, MIESZACZ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SINICA OBWODOWA, IPP, GRZYWA FALI, PREZESKA, SYNDROM PARYSKI, OPONENT, KRÓLESTWO KAMBODŻY, NALEWAK, DNO, WYCISKANIE, SIOSTRZYCZKA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, BEZDOTYKOWIEC, KONIEC, GROTESKA, MATERIA, ARANŻACJA, POWIJAKI, DZIECINNOŚĆ, ZĘBORÓG, WIELKI PIEC, WIATR KATABATYCZNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, PORĘCZ, WÓR, POZYTYWIZM, DRĘTWOTA, HORDA, POKOJOWOŚĆ, KOMUNIKACJA, MIOPIA, BRODOWSKI, LAWENDA FRANCUSKA, NASTURAN, WYBIEG, ALKOHOL ROLNICZY, FIGURKA, ZAKRES REAKCJI, POWÓZ, JAGIELLON, RADIOKABINA, POMROK, MERENGA, RABAT, LATINO, PAŹ ŻEGLARZ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZAKWAS, KONIEC ŚWIATA, KCIUK NARCIARZA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ZŁOTY STRZAŁ, REKWIZYCJA, MISTRZU, TRĄBA JERYCHOŃSKA, BLASZKA, STARY, KNOT, PADWAN, OKRZOS, ŻWAWOŚĆ, ALKOWA, STROIK, NASOSZNIK TRZĘŚ, ZIARENKOWIEC, ŚLĄSKI, BEZSZELESTNOŚĆ, LAUDATOR, SMOKING, WYDAWNICTWO, KIERZYNKA, FILET, ANTURAŻ, PRZEWÓD SŁUCHOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, Z KIM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ, KOGO/CO TRZEBA ZWALCZYĆ, POKONAĆ, KTOŚ LUB COŚ, Z CZYM SIĘ WALCZY, BIJE, ZWŁASZCZA NIEPRZYJACIEL POLITYCZNO-GEOGRAFICZNY (WROGIE WOJSKO, PAŃSTWO) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nieprzyjaciel, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.)
przeciwnik, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)
wróg, ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYJACIEL
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 13 lit.).
PRZECIWNIK
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.).
WRÓG
ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x