RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSZA to:

rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSZA

DYSZA to:

otwór, przez który następuje wypływ płynu (na 5 lit.)DYSZA to:

krótki przewód o zmiennym przekroju (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.230

SAMOWOLA, URAZ, ZRAZÓWKA, PIENISTOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, PROSUMENT, BARKAS, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, AKCJA IMIENNA, KOLORY PAŃSTWOWE, MAG, MANIERA, PRZECHOWANIE, INTERNACJONAŁ, EMPORA, HELIOLATRIA, NUDZIARZ, GASTROFAZA, SURFER, ADAGIO, CIĘŻKA ARTYLERIA, POŁAWIACZ, KRÓLEWICZĄTKO, MIKOZA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, STOPOFUNT, BICIE CZOŁEM, LANDLORD, JEDNORÓG, BIFURKACJA, KAMICA MOCZOWA, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, CZARNOSECINIEC, UKŁAD WIELOKROTNY, NIEWYPARZONY JĘZYK, KOSKINOMANCJA, PYZATOŚĆ, RĘKAWEK, ARENDARZ, SCHABOSZCZAK, RACJA, JEJMOŚĆ, RADIANT, WYKUPNE, AUSZPIK, NIECKA ARTEZYJSKA, INDEKSACJA, CYTOKININA, TRIO, JADZICA, KRYTYCZNOŚĆ, BOM, PYSZOTA, RÓG, PRZYLŻEŃCE, PRZEMĄDRZALEC, KONSTYTUCJA, RICOTTA, PŁOZA, WYCHODŹSTWO, SIEĆ, SEKSTET, LICZEBNIK, KONTROLA DOSTĘPU, WARTOŚĆ NOMINALNA, BERBEĆ, ŻYWOŚĆ, KOROZJA BIOLOGICZNA, CIEMNOŚĆ, BANKOWÓZ, SKAŁA MAGMOWA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PROFITENT, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ŻEGLARZ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, BRYGANTYNA, PLANETOIDA, ANAKREONTYK, PNEUMATOLIZA, PRZYPAŁ, WINDA, TREND BOCZNY, MARYNATA, CETNAR ANGIELSKI, TOWARZYSZKA BRONI, BEZCIELESNOŚĆ, KNEDLIK, DYPTYCH, MANOMETRIA ANOREKTALNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, NIEMOŻLIWOŚĆ, GEST, GRUPA WAROWNA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, WOTUM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OSIEDLINY, KOSTKA, HUN, MAPA AKUSTYCZNA, OKNO KROSNOWE, STEREOTAKSJA, BUŃCZUK, WYRAZ OBCY, ACID WESTERN, TKANKA, SZEW, PODODDZIAŁ, APOLOGETA, KAJUTA, MATUZALEM, MONOPOLISTA, ODROŚL, LIBELLA, NOWA TWARZ, ANTONOMAZJA, RADA ROBOTNICZA, PANEKLA, MOTYW, PRZYWODZICIEL, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, WIKARY, UMOWA BARTEROWA, ELKI, BOCZNICA, FAZA, TABLICA, POMPA ODŚRODKOWA, MAŁY PALEC, AUTOKEMPING, TERAZ, TRANSKRYPCJA, DMUCHAWKA, POSEŁ NIEZRZESZONY, TRUKCZASZY, ANTYCHRYST, UTWÓR WKŁADOWY, DOMEK, UMIAK, LILA, MODUŁ SERWISOWY, BRYGANTYNA, ORBITER, KULT, MATECZNIK, NACZYNIE, HERETYCZKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KRZESŁO KURULNE, TRANSLACJA, KURCZAK TIKKA MASALA, CIMELIUM, ROZWORA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ZAPITA, ROKIET, FRAZEOLOGIZM, MISTRZU, AUGUR, ZAPORA, ASTROTURFING, WYŻERACZ, PRAWO ZATRZYMANIA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, PRACA, APORT, UZYSK, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, ÓSEMKA, UDAR, CHEMOATRAKTANT, PLEŚŃ, GRZBIETOPŁAT, OKRES INTERGLACJALNY, NOSEMA, RATYSZCZE, KONTUR, KORONA, SYSTEM SYMBOLICZNY, DANIO, OKRUSZEK, ZAPARZACZ, ELEKTORAT, KOMPILACJA, ANTRYKOT, DYKTATURA, KOCZOWNIK, KSIĘŻULO, RIKSZARZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZAMIANA, GLIKOLIPID, KARRUKA, KARMELEK, AGRESOR, EKSPEDYTOR, SUPRAPORTA, PSEUDOPAŁANKOWATE, TRZĘSIDŁA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, DYSTONIA TORSYJNA, BAJECZNOŚĆ, ŁAKOMY KĄSEK, HALBA, ŻAKARD, GRUBOŚĆ, OSOBA, KRZYŻÓWKA, ZGRZEWKA, KAPITAN, ROTARIANIN, SYMPOZJON, ASESOR SĄDOWY, MONARCHIANIZM, SZLAUF, SATELITA, METFORMINA, ZŁOTOKAP, FATALIZM, VOTUM, CHOROBA ALKOHOLOWA, KIEŁBAŚNICA, MUCHA SUCHA, NIESKWAPLIWOŚĆ, REKWIZYCJA, SZPEKUCHA, SKOK W BOK, KLUCZ, LOKAL SOCJALNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NACIĄG, WICI, PĄCZUŚ, OPENER, PIĘKNO, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, SUMA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, WATOLINA, ZAPITKA, MŁODZIK, AKACJA, NASTAWA, KACZKA, GARNITUR, FISTUŁA, RZUT, MORENA CZOŁOWA, MORDENT, TAJNE KOMPLETY, STRAJK, KRYPTODEPRESJA, GRUPA ILORAZOWA, KAMYCZEK USZNY, ZYGOTARIANIN, SYTA, CZERNINA, NEUROMEDIATOR, IMMUNOSUPRESANT, VIADANA, TYP, ZEBROID, KAFTAN, WISZER, GUMBAD, LUDOBÓJSTWO, PRZEDSTAWIENIE, CHIMEROKSZTAŁTNE, SKAŁA OSADOWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, FALA, OCHRONA ŚRODOWISKA, BARIERA KREW-MÓZG, STREETWORKER, DYWIZJA, WIELKI BRAT, OŁATKA, ORBITA POLARNA, OPERA MYDLANA, PRZEMYT MRÓWKOWY, WSZYSTKOWIDZĄCY, PARKA, PRAGMATYKA, AKROBATYKA SPORTOWA, NIEOCZYWISTOŚĆ, BAŁAMUT, TEREN ZIELENI, SKRAJNIK DZIOBOWY, SALAMANDRA KAUKASKA, LEKARSTWO, GEST, BULDER, WŁODARZ, KOJEC, WELON, ?KAPISZONÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSZA rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSZA
rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy (na 5 lit.).

Oprócz RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, UŻYWANA DO KONTROLI PRĘDKOŚCI, KONCENTRACJI LUB KSZTAŁTU PŁYNU, KTÓRY WYPŁYWA Z DYSZY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x