CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS PÓŁTRWANIA to:

czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 14 lit.)OKRES PÓŁTRWANIA to:

czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.687

POŁÓG, PRZESIĘK, PALMA KRÓLEWSKA, NIEMĘSKOŚĆ, MANIA PRZEŚLADOWCZA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PAS DROGI GRANICZNEJ, NIDERLANDZKI, ANTYPERTYT, NADRUK, HOT DOG, PRZEPLOTNIA, PRUSACZKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PIĘTNASTKA, SKANER 3D, GORĄCY OKRES, FASETA, SWAWOLNIK, ŁOMOT, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, KAPISZONÓWKA, TAŚMA MONATAŻOWA, ZAIMEK, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, WANIENKA, ZNAMIĘ, JEDNOSTKA METRYCZNA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PIWO, NAFTOWNICTWO, OBWAŁ, TASIEMIEC, HISTORIA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, BEZAN MASZT, EKRANOPLAN, POETA LAUREATUS, CHOROBA PLUMMERA, CUD, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SYSTEM, PARKOT, STREFA RYFTU, WIDEŁKI, DRUGI PLAN, CROSSING-OVER, SZWEDY, FILOSEMITA, NOTKA, NAKAZ, CIĘŻAREK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WAPNIAK, DOJŚCIE, PROSTNICA, PLATFORMA WIDOKOWA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, UMOWA O PRACĘ, BRZYDULA, DZIOBAK, TREPANGOWCE, LOGIKA FILOZOFICZNA, OTRUCIE, NASTAWNOŚĆ OKA, HALA, NOC, MIKROSOCZEWKA, FUZJA HORYZONTALNA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, CZAS GEOLOGICZNY, PŁEĆ, PURYNA, GRANICA FUNKCJI, AKCENT OSTRY, OSPAŁOŚĆ, KANONIK, RYBOJASZCZURY, RÓW MELIORACYJNY, SZEREG HARMONICZNY, KLER, OSKRZELE, HETERODYNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WŁÓKNO WĘGLOWE, UBOŻENIE, WYDATKI, LASKA, CZŁOWIEK PIÓRA, MASIELNICZKA, BRYFOK, PYSZOTA, BADACZ, ZNAJDA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, KRYSZNAIZM, DEMONOLOGIA, TEOKRACJA, BARIERA JĘZYKOWA, KULT SOLARNY, WOTUM ZAUFANIA, BROŃ BIOLOGICZNA, SKÓRNIK, KURKA ŻÓŁTA, LUGIER, WASAL, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, WYROŚLE, ROBOT RÓWNOLEGŁY, OGÓREK, LOT CZARTEROWY, SEMITYSTA, KATANA, TANK, CZASOKRES, LAK, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ALMUKANTARAT, LATARNIK, CHEMIA FIZYCZNA, ELEGANCIK, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DEZETA, SORABISTYKA, DYSZA, RESYNTEZA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, PISIOR, ORGANISTKA, PRZYCISK DZWONKA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SKRĘTKOWCE, PIŁKARZ, JEMIOŁA, SEITAN, CUGANT, UTAGAWA, RZEKA ROZTOKOWA, VERTIKAL, FLESZ, WSPÓŁCZESNOŚĆ, BARWNIK SPOŻYWCZY, SKALENOEDR, GUNIAK, SZASZŁYKARNIA, KAZUS, DZIESIĄTKA, ASOCJATYWNOŚĆ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, NIEWYPARZONA GĘBA, JEZIORO SŁONE, APELACJA, BAGNO, KANAŁ ENERGETYCZNY, UBÓJ, UTLENIANIE, NIEWOLA EGIPSKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, GNAT, WYCINEK, AFTERPARTY, PALINGENEZA, ALBUM, POLEW, FARSA, SKÓRNIK, SZTUKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, SAMOPAŁ, DZIEŻKA, SPIĘCIE, PROCH, NERWOWOŚĆ, BISEKSUALISTA, ZASÓB, APTAMER, ZĄBEK, DYSK KOMPAKTOWY, CZARODZIEJSTWO, TUKAN, KONFISKATA, HANDLARZ, KOMITET KOORDYNACYJNY, FUTURE SIMPLE, SPRAWNOŚĆ, NAJWYŻSZY CZAS, LOTNIK, TIURMA, STATEK, USTALENIE, SER, SAMOPOMOC, TLENEK, POLICJA OBYCZAJOWA, RZEKOTKA DRZEWNA, INSTAGRAMER, DOSTAWCA, CHŁODNIA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, OWODNIOWCE, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KOZIOROŻEC, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KURIER PODHALAŃSKI, GAR, ŻYWIENIE, CHARAKTERYSTYKA, TRZASKOWISKO, GUMA NATURALNA, GIERKA, EDYKUŁ, OKRES NOWORODKOWY, ABAJA, WŁAMANIE, MODELARSTWO LOTNICZE, ACETAL, SOCZEWKA, TYRAŃSTWO, SAMOOKALECZENIE, SOS MUŚLINOWY, NEBIWOLOL, TOPOS, KREDYT BALONOWY, GERONTOKRACJA, SZEŚĆSETKA, AALEN, HALBA, KLEROMANCJA, KOLOKACJA, GUZ ZŁOŚLIWY, BLEJTRAM, PRZYBŁĘDA, IZDEBNIK, WOLUTA, MORFOFONEMIKA, ZIELONA FALA, SIEDEMNASTKA, BROSZURA, SKLEP MONOPOLOWY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, OZOREK, PRÓBA JĄDROWA, WYGIĘCIE, CZAS URZĘDOWY, KOSA, TRAWA KANARYJSKA, DODAJNIK, RYKOSZET, ŻYCIE OSOBISTE, OPTIMUM EKONOMICZNE, PŁETWA, MAKARON, PRZEJAZD KOLEJOWY, SUPERRAKIETA, ZWINNOŚĆ, TARCZA KONTYNENTALNA, OKO, LAPARENTOZAUR, DOMEK, EWOLUCJA, TEORIA DOWODU, POŁAĆ, PROFUNDAL, KOŃ HOLSZTYŃSKI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ZAMSZ, AFRYKANIZOWANIE, WYMIOCINY, KOLEJ GONDOLOWA, BILBORD, RUNO, SOS TATARSKI, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, REZEDA, PODCIEP, NARZĄD KRYTYCZNY, PŁUCZKA WIERTNICZA, SAPROFAG, POCISK SMUGOWY, TAMARILLO, ZUBOŻENIE, VIOLA BASTARDA, RADAR GEOLOGICZNY, KUCHENKA MIKROFALOWA, GRAFIK, OBELGA, MAJSTRA, KOMUNIA, MOSTEK SCHERINGA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, WIRUS POLIO, OBIEG, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, DZIABKA, ?WILK PSZCZELI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.687 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS PÓŁTRWANIA czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 14 lit.)
OKRES PÓŁTRWANIA czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS PÓŁTRWANIA
czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 14 lit.).
OKRES PÓŁTRWANIA
czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę (np. czas połowicznego rozpadu nietrwałych jąder atomowych pierwiastków promieniotwórczych); czas (okres) połowicznego rozpadu (zaniku) (na 15 lit.).

Oprócz CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZAS, W CIĄGU KTÓREGO LICZBA NIETRWAŁYCH OBIEKTÓW LUB STANÓW ZMNIEJSZA SIĘ O POŁOWĘ (NP. CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU NIETRWAŁYCH JĄDER ATOMOWYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH); CZAS (OKRES) POŁOWICZNEGO ROZPADU (ZANIKU). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x