PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEST PASKOWY to:

pasek papieru nasączony substancjąchemiczną, umożliwiający wykrycie niektórych składników płynów ustrojowych (np. cukru w moczu lub we krwi) i ocenę ich stężenia przez porównanie zmiany zabarwienia paska z wzorcem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.268

UKŁAD NIEINERCJALNY, MAZAGRAN, ODSKOK, SEJM, ZUPA Z GWOŹDZIA, BAZYLIKA WIĘKSZA, KISZKA, WYDATKI INWESTYCYJNE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, SKOWYT, KĘSISKO, ŚWIADKOWIE JEHOWY, OBIEKT, BUDUAREK, BBS, HALO, CZARNI JEŹDŹCY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, NIELOTNOŚĆ, KRYZA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ASTRA, SIŁA JONOWA, KAPAR, ODTWÓRCA, LAMA, FALA, TRANSURANOWIEC, POZYCJONOWANIE, ARAPAIMA, STAW, PODSUFITKA, PRZEWÓD, STOP DRUKARSKI, GAŁKI, ZGODNOŚĆ, KITEL, PRIMADONNA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, LEBERKA, JAMRAJ BRUNATNY, WSZECHSIŁA, DIABEŁEK, WYCIĄG, BARWNIK SPOŻYWCZY, KATECHEZA, ENDOKRYNOLOGIA, WAGON TAROWY, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KERATOPLASTYKA, JAŚNIA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PAROWCZYK, PODBIERACZ, MLEKO, ACEFALIA, DOMEK DLA LALEK, STRZAŁ, BAREŻ, LAS DESZCZOWY, KREWETKA ATLANTYCKA, GLORIETA, ARABIKA, BIRIANI, ANGINA MONOCYTOWA, OKSACYLINA, ŻYDOWSKOŚĆ, KWATERUNEK, BUTLA GAZOWA, INWENTARYZACJA, TRANSLACJA, RAGDOLL, MAŁPA, PARSĘTA, NAGOŚĆ, GOMÓŁKA, RECEPTOR KAINOWY, REJESTR OKRĘTOWY, KROWIANKA, ZIARENKOWIEC, OPIEKUN, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ŁOPATA, ODPRAWA, PIEROGI, DEMOBILIZACJA, SEKCJA, TRANSPORTÓWKA, DWUDZIESTY PIĄTY, FUS, EMISJA PIENIĄDZA, FILTR KUBEŁKOWY, PORĘCZ, AMORTYZACJA PODATKOWA, KLOSZ, PLAKAT, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CYMBAŁ, RYGORYSTKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WYSTRZYGANKA, UKŁAD DYNAMICZNY, KONTRAKT TERMINOWY, ZWORKA, GRZYWNA, KĄDZIOŁEK, MANIPULACYJNOŚĆ, KONWENANS, PROWENIENCJA, PANTOGRAF, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BIBLIOTEKA, MODUŁ SERWISOWY, KAMIZELKA, WIDZENIE CENTRALNE, PRZEZIERNIK, SIEĆ, DZIESIĄTA MUZA, MIENIE, BANDAŻ, KNEDLIK, PROLIFERACJA, NIEWOLNIK, MALARSTWO IKONOWE, WYCIERACZKA, TANK, SPRAWUNEK, SZYNOBUS, CZTERNASTY, WYDAWNICTWO, WIANO, LEGOWISKO, PRZYTULIA, ZASUWNICA, SCÉNIC, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CIECZ WYCZERPANA, RYNGRAF, APANAŻ, JASKINIA LAWOWA, ORLICZKOWATE, HONOROWY GOL, AZALIA, KOZAK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, DOMINANTA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BONANZA, TOPSPIN, DOWCIPNIŚ, PRODUKT BANKOWY, OKLEPIEC, MARIO, OBSZAR WODNY, WYPŁUCZYSKO, KRYTYCZNOŚĆ, ŻÓŁTACZKA, LAING, HORA, WAŁ, ŁÓŻECZKO, PRODUKT LECZNICZY, PIEROGI, AKROBACJA LOTNICZA, BRAMSEL, PUBLIKATOR, HANOWER, WLEW, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, EGZEMPLARZ SYGNALNY, RATY, SIŁA, GŁOŻYNA, WOODSTOCK, HALOGENEK ALKILOWY, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, SYGNALIZATOR, ZEPPELIN, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ODŁAMKOWY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, TUSZ, REKOLEKCJE, DZIEŁO ROGOWE, HOLTER EKG, REGULATOR KWASOWOŚCI, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SPIKULA, POR, KOMODOR, CHOROBA ZAWODOWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, WITRYNA, KRĄG KAMIENNY, LAPAROSKOPIA, KONOTACJA, STAN NADZWYCZAJNY, KRÓLIK FLORYDZKI, ZĄB, JĘZYK, BARWA, CZAPA, MONILIOZA, SPRAWNOŚĆ, ZAKRZTUSZENIE, PÓŁKOLONIE, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PIĄTY, OBWÓD AUTONOMICZNY, PODKASTING, PODGRUPA NORMALNA, GABINET, BIDULA, BRAT MLECZNY, RYJEK, ORKAN, KONSERWACJA, NASTURAN, KASKADER, METAPLAN, DIOPTER, PISIA, BISIOR, SYMETRIA FIGURY, STANOWISKO, NUROGĘŚ, FOTOALBUM, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PIERSIÓWKA, CZYTAL, POKRĘTKA, WEDETA, FELER, BUCHTY, TOM, UPRZĄŻ, DRYBLAS, RZAZ, TONUS MIĘŚNIOWY, LEKTOR, TONGA, METODOLOGIA, MIOTEŁKA, GLAZURA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, POR, SPARING, TESSERA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, DYMISJA, INKORPORACJA, CZOŁÓWKA, FORMANT, OWALNICA, OBCOWANIE PŁCIOWE, RÓG, CZUHA, PRZYPADŁOŚĆ, TROMPA, STYL, ASTROWIEŻYCZKA, EBOLA, LIOPELMOWATE, BALET, BLOK, SZPETOTA, CZARNY DĄB, KOMBAJN, PUNKTUALNOŚĆ, KOSMETYK, TEBY, ESKONTO, LIBRA, PRZESZKADZAJKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KOROZJA BIOLOGICZNA, RURA GŁOSOWA, WĄŻ, USTRÓJ, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, PENTOBARBITAL, SZYDLARZ, KUCHNIA, GRZEBIEŃ, MATRYKUŁA, CLERESTORIUM, DOKER, PLAN MOBILIZACYJNY, CAŁOPALENIE, KOMÓRCZAK, ZAKOPCENIE, ORION, STEMPEL, SEKSTURYSTYKA, OKA, DYPTYK, ZEWŁOK, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, ?NIGER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEST PASKOWY pasek papieru nasączony substancjąchemiczną, umożliwiający wykrycie niektórych składników płynów ustrojowych (np. cukru w moczu lub we krwi) i ocenę ich stężenia przez porównanie zmiany zabarwienia paska z wzorcem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEST PASKOWY
pasek papieru nasączony substancjąchemiczną, umożliwiający wykrycie niektórych składników płynów ustrojowych (np. cukru w moczu lub we krwi) i ocenę ich stężenia przez porównanie zmiany zabarwienia paska z wzorcem (na 11 lit.).

Oprócz PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PASEK PAPIERU NASĄCZONY SUBSTANCJĄCHEMICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCY WYKRYCIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW PŁYNÓW USTROJOWYCH (NP. CUKRU W MOCZU LUB WE KRWI) I OCENĘ ICH STĘŻENIA PRZEZ PORÓWNANIE ZMIANY ZABARWIENIA PASKA Z WZORCEM. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x