OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNIWO GAZOWE to:

ogniwo galwaniczne, którego działanie oparte jest absorpcji gazu przez elektrody (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.314

NOMENKLATURA PARTYJNA, OSET, ZIEMIA NICZYJA, KEIRIN, BUŁKA Z MASŁEM, CZARNA SKRZYNKA, SHAMISEN, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, ARMEKT, BARANEK, STUPAJKA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, STAWKA AWANSOWA, MASAJSKI, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, OFFSET, POGOTOWIE GAZOWE, MAFIA, TOŁUMBAS, BIAŁY WALC, OTTER, KWIATECZEK, CHANSON, ZGRZYBIAŁOŚĆ, NIEDORZECZNOŚĆ, IRRADIACJA, SZEW KOSTNY, HIW, IMPERTYNENCKOŚĆ, OPUKIWANIE, BIOSYNTEZA BIAŁKA, AMALGAMAT, NAMOLNOŚĆ, KAPILARA, TAJEMNICA ADWOKACKA, JUMPER, DRAGONADA, SYNERGIZM, SYMETRALNA, STRONA CZYNNA, TON, OSTROŚĆ, ROZDZIAŁKA, ZIMNICA, OPĘTANY, REALIZM, BREAKDANCE, WŁAŚCIWOŚĆ, SOCJALIZM REALNY, STAJANIE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, OBYWATEL, POLE WIDZENIA, APPALOOSA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BORAZON, FACHOWIEC, DODAJNA, ANTYCHOLINERGIK, DETEKTOR AKTYWACYJNY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, SYSTEM DZIESIĘTNY, CYKORIA KORZENIOWA, UNDOROZAUR, ŚLIMAK, SAMOLOT KOSMICZNY, KLISZA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, CEMENTOWE BUTY, USŁUGA INTERNETOWA, FALABELLA, MARZEC '68, EKSTRUZJA, IPP, PLUTOKRACJA, WYSZUKIWARKA, WIBROBETON, AMINOPENICYLINA, NADŚWIADOMOŚĆ, CIEŃ AKUSTYCZNY, DOBRODUSZNOŚĆ, SNICKERS, SPÓŁKA PARTNERSKA, MGŁAWICA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KARZEŁKOWATOŚĆ, KOGUT GALIJSKI, CIASTO, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ROPNICA, DRĄŻEK SKRĘTNY, NALOKSON, HELMINT, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PIERWOMSZAKOWCE, WYPŁATA, TELESKOP, DZIELNICA, PORZĄDNOŚĆ, NASOSZNIK TRZĘŚ, TAKTYCZNOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STATYSTYKA OPISOWA, USTNIK, LEKCJA POGLĄDOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZŁAD, NIECZYNNOŚĆ, STELLARATOR, STRYJO, WYJĄTEK, IKRA, PRZYSADZISTOŚĆ, WIERZCHOŁEK KORZENIA, AKCJA NIEMA, ANKUS, ŁUK OBNIŻONY, PILENTUM, GE'EZ, ŚWIĄTKARSTWO, SKUBANIEC, MINI-ALBUM, WIĄZANIE PODWÓJNE, TRAWERS, ATRAKCYJNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, BOLOMETR, LICZBA DOSKONAŁA, TUBKA, ZAPASY, AKCJA AFIRMATYWNA, SPOISTOŚĆ, SUS, ADAMÓW, OKAP, SEŁEDEC, KOPERTA, ROSZCZENIE REGRESOWE, ŁOTEWSKOŚĆ, KREMOWOŚĆ, PODAŻ ELASTYCZNA, PSI GRZYB, NIETRWAŁOŚĆ, EFEKT KURTYNOWY, SOMATOTOPAGNOZJA, ZNAKOMITOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, BRUDNICA NIEPARKA, PĘPAWA, MÓZG, ZAJĘCZE GRUSZKI, NIEZAWISŁOŚĆ, IPERYT, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, KOSTKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, LUSTRZEŃ, URZĘDNIK ZIEMSKI, OLBRZYM, PRZEDŁUŻACZ, WIĄŚLOWATE, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, WOAL, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, APERTYZACJA, GOŁĘBIĄTKO, AMATORSTWO, OSTATNIA WIECZERZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KASZA PERŁOWA, IMPLIKATURA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, PILOTÓWKA, IRONICZNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, NALTREKSON, AKSAMIT, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, FILTR GĄBKOWY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, DIAGNOZA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, OMACNICA, BOLA, FORMALISTA, TROLLING, DOWÓD REJESTRACYJNY, EKLIPTYKA, WYŚMIENITOŚĆ, MATERIAŁ ZECERSKI, MLEKO W PROSZKU, NIŻSZE NACZELNE, JAZ ZASTAWKOWY, ETYL, WISŁA, WZNIOS, TORUS, OZDOBA, ULEGŁOŚĆ, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, MADŻONG, I WOJNA ŚWIATOWA, ENERGICZNOŚĆ, TABLICA, WĘZEŁ, SPRAWDZIAN, NUMER DOSTĘPOWY, NEOGNATYCZNE, APARAT KRYTYCZNY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, PORTUGALSKOŚĆ, RZEZ, PIJUS, CZUHA, NADWYŻKA HANDLOWA, TELEFON TOWARZYSKI, PARADOKS RUSSELLA, PĘCHERZ, BENZYLOPENICYLINA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, STYLING, RAMA, ŚWIATŁO, AKT PRAWNY, KURANT, NIESAMOISTNOŚĆ, SOLILOKWIUM, RYCINA, KUC SZETLANDZKI, SZALEŃSTWO, SKINNY, JAPONICA, SZTUCZNY LÓD, PODATEK OBROTOWY, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, OSTROGA, SIARCZAN, PONURNIK, DROGI RODNE, INERCJALNOŚĆ, MAKRON, GILOTYNA HUME'A, ANTROPOCENTRYZM, NIESKRĘPOWANIE, AFLATOKSYNA, SZWOLEŻER, NOŚNIK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, FIKCJONALIZM, DUSZA TOWARZYSTWA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KORZEŃ, ŚLEPY NABÓJ, ZASADA DUALNOŚCI, ROZKOSZNIACZEK, MODRASZEK BAGNICZEK, SZTYWNIACTWO, BEZSENSOWNOŚĆ, NISZA, PIRACTWO, JABŁKO DESEROWE, OSZCZĘDNOŚĆ, MUNK, DIMERKAPROL, KOORDYNACJA, TERMOMETR RNA, NIL, PŁOZA, BOROWIK DUPAINA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, PIRAMIDA, GNIAZDKO, KONTRASTER, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, SZTUKA ZIEMI, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, NACISK, FILOLOGIA KLASYCZNA, RATING, ZBIÓR DYSKRETNY, GOGLE, KULOMETRIA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, GERMAŃSKOŚĆ, FROTKA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, WIOŚNIANKA, RAMIENICA KOSMATA, ROLADA, ?POLOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNIWO GAZOWE ogniwo galwaniczne, którego działanie oparte jest absorpcji gazu przez elektrody (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNIWO GAZOWE
ogniwo galwaniczne, którego działanie oparte jest absorpcji gazu przez elektrody (na 12 lit.).

Oprócz OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - OGNIWO GALWANICZNE, KTÓREGO DZIAŁANIE OPARTE JEST ABSORPCJI GAZU PRZEZ ELEKTRODY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast