REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPARACJA WOJENNA to:

rekompensata finansowa za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.509

DOM REKOLEKCYJNY, WEKTOR, ZAGRYWKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, PODKŁAD GEODEZYJNY, KONTYNUATOR, PTASIA GRYPA, KULBAKA, SEKRECJA, KREWETKA ZMIENNA, POPYT INWESTYCYJNY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, REGULARYZACJA TICHONOWA, PIK, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, GWARANCJA, MONDEO, LISTWA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, CYK, NAZWA OPISOWA, PROSZEK KAKAOWY, STARONORDYCKI, URNA, NOVIAL, HERMA, KOMBUCZA, MIÓD, MINA, KORIACKI, BIOMAGNETYZM, GOLE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, PODZIEMIE, ŁUŻYCKI, KĄT DEPRESJI, EGIPSKI, TAMTAM, POŻAR, KOLUR, DEKALOG, SUWAK LOGARYTMICZNY, TERMOMETR CIECZOWY, SKOK KWANTOWY, ZENIT, PIERŚCIEŃ ZEROWY, UŁAMEK ZWYKŁY, SUKNIA, HACZYK, KOŃ APPALOOSA, ELASTOR, UMOWA O PRACĘ, WIRUSY DSRNA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, BROŃ RADIOLOGICZNA, LAPIS PHILOSOPHORUM, WYWRÓT, ŻAKINADA, STONÓG MYSZATY, SZKARADNOŚĆ, DŻYGITÓWKA, JĘZYK BEMBA, KREDYT KONSORCJALNY, KOLOS, KATAROWIE, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, WYSPA KONTYNENTALNA, KANAŁ ENERGETYCZNY, HALSZTUK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, WROTA, WKŁAD, UKORONOWANIE, PRZEPAD, CZUCIE POWIERZCHOWNE, TEREN ZAKRYTY, DOBRO KLUBOWE, DZIEŃ OTWARTY, PRAWO TOŻSAMOŚCI, MISJA STABILIZACYJNA, MIARA ŁUKOWA, LICZBA HITTORFA, HORMON TROPOWY, SZARY RYNEK, MARIONETKA, SEJMIK RELACYJNY, DELEGOWANY, GRADACJA, AMFOTERYCYNA B, SILNIK SZEREGOWY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KONFIGURACJA, SCENA ROZBIERANA, KURS SZTYWNY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, DEINSTALACJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PRZECIWCIAŁO, ŚWINIA WISAJSKA, CESJA NALEŻNOŚCI, AZYMUT, JUMPER, MONITORING PRZYRODNICZY, KROWA MORSKA, OBRÓT WTÓRNY, WYRZUT, FORSOWANIE, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, ISEO, ARBA, MUSZKIETON, SUKMANA, OPINIA PUBLICZNA, KOSZT FINANSOWY, OCZKO, CZAIK JESIENNY, POŻYTEK PSZCZELI, FREUD, RESORT, WYNAGRODZENIE, KURZAWA, ELEKTROCHIRURGIA, ORLOG, SUTENER, OSŁONKA RDZENNA, SZCZUR PIŻMOWY, ŁAWA, GETTER, NADPRZESTRZEŃ, INTERAKTYWNOŚĆ, LOARA, BIEL, KOLORATKA, DYSKRYMINACJA CENOWA, REEDUKACJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, OPTYKA, HERBATA BIAŁA, HULA, OBSZAR TRANZYTOWY, MONITOR, SER PODPUSZCZKOWY, INTERWENCJA HUMANITARNA, FLINTPAS, PRAWO BUDOWLANE, OBYCZAJE, REAKCYJNA PRAWICA, TROP, ŚWIATŁOŚĆ, KOKS, MIÓD SZTUCZNY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, DIARIUSZ SĄDOWY, KOORDYNACJA RUCHOWA, EUROBAROMETR, TEATR, KULIK MNIEJSZY, KRATKA ŚCIEKOWA, CHOROBA KŁUSOWA, KREDYT KONSUMENCKI, OTĘPIENIE, PIŻMAK, KOKLUSZ, CHOROBA BAKTERYJNA, OGIEŃ ZAPOROWY, POMOC POSTPENITENCJALNA, PRÓG RZECZNY, BŁĘKIT THÉNARDA, NOUMENON, PREWENCJA RENTOWA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BACHATA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, PŁACA MINIMALNA, NIECHLUBNOŚĆ, DYNAMIKA, REZYDENT, DRAGONADA, SNICKERS, APARAT WOLCOTTA, BANDOLET, BAGNO, GŁOWICA BOJOWA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, INKASO, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZŁY GONIEC, LUSITANO, NERW POŚRODKOWY, MLECZNIK, BORDER, IBIZA, ROBOTA, MACEDONIA, KAPROZUCH, MODULACJA FAZY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, PISUAR, PLACOWE, PROSPEKT EMISYJNY, AKROCYJANOZA, OSOBA, SZACHY LOSOWE, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ŚLAD TOROWY, ZACHMURZENIE, WYKROCZENIE DROGOWE, BARBARIA, SZUWAR KŁOCIOWY, ODLEWA, MIÓD BARTNY, ABSZTYFIKANT, TRAWOŻERNOŚĆ, KOKCYDIOZA, ŻYWOTNOŚĆ, EKONOMIA NORMATYWNA, CZOŁG POŚCIGOWY, BOZON CECHOWANIA, ROLA, SPLOT, BUDDYZM TYBETAŃSKI, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, POLITYKA DYSKONTOWA, PREFINANSOWANIE, ZESPÓŁ LEŚNY, DRABINA ANALGETYCZNA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, MEKSYKAŃSKI, STASIMON, MERMOZ, MODELUNEK, BOŚNIACKI, STRÓJ, STOSUNEK UMOWNY, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, DEWALUACJA, AWANGARDA, REFLEKSYWNOŚĆ, BENTLEY, PROCH, CEL, TUNEL MORRISA-THORNE'A, EWOLUCJA KASKADERSKA, KOSZARNIAK, NOKAUT TECHNICZNY, KRĄŻENIE MÓZGOWE, KASZTEL, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, TURBAN, CZUHA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OGNISKO, KOŁPAK, KRĘTKOWICA, KOLABORACJONISTA, RADA, ZAWIEJA, POŁAĆ, TAŁES, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, WĄŻ, FILOZOFIA RELIGII, CIĄG GEOMETRYCZNY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, JASTRZĘBIE OKO, CEDUŁA, KSIĘGA METRYKALNA, PIES PRZECIWPANCERNY, FUNDUSZ PREWENCYJNY, KASA POŻYCZKOWA, RZECZ, CIĄG, OPUCHLIZNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KOLORATKA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, EMISJA WTÓRNA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZASILANIE SIECIOWE, AUTSAJDER, ALGIERSKI, KONWENCJA TURYSTYCZNA, MACHANIE RĘKĄ, ODTWÓRCA, KWATERUNEK, ANTECEDENCJA, POKÉMON, SMENTARZ, MULTIPLET, SCENA PUDEŁKOWA, AMFIUMY, STANDARD EMISYJNY, NIEKLAROWNOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, ?JAŚNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPARACJA WOJENNA rekompensata finansowa za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPARACJA WOJENNA
rekompensata finansowa za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne (na 16 lit.).

Oprócz REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - REKOMPENSATA FINANSOWA ZA STRATY I SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIAŁANIA WOJENNE. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x